Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Försök att få tag på nätbankskoder i Aktias namn – falska nätsidor bland sökmotorernas sökresultat Läs mera
Försäkring vid allvarlig sjukdom

Personskydd

Försäkring vid allvarlig sjukdom

Om du insjuknar allvarligt är det viktigt att du snabbt får bästa möjliga vård. Både vårdkostnader och sjukledighet sätter lätt din ekonomi i obalans. Från försäkringen betalas en engångsersättning som hjälper dig med omedelbara kostnader som orsakats av en allvarlig sjukdom. Du väljer själv ersättningens belopp då du tecknar försäkringen. Försäkringen för allvarlig sjukdom kan tecknas både för dig som företagare och som en motiverande extra förmån för dina anställda.

Tre orsaker att ta en försäkring för allvarlig sjukdom

  • Om du är en FöPL- eller LFöPL-försäkrad företagare och du insjuknar allvarligt är du berättigad till sjukdagpenning men den är märkbart mindre än dina vanliga inkomster och räcker inte till för att täcka dina ökade utgifter.
  • Eventuella egna besparingar räcker vanligen inte till för att täcka de kostnader som uppstår vid allvarlig sjukdom.
  • Du väljer själv hur du vill använda försäkringsersättningen, till exempel för att få snabbare tillgång till vård eller underlätta din och dina närståendes vardag ekonomiskt. 

 


Tre orsaker att ta en försäkring för allvarlig sjukdom

Försäkringen omfattar

Försäkringen omfattar sjukdomar såsom cancer, hjärninfarkt eller hjärnblödning, hjärtinfarkt och bestående njursvikt som förutsätter dialysvård  samt ingrepp såsom öppen hjärtoperation eller stor organtransplantation. Du kan teckna försäkringen om du är frisk, 15–60 år och bor i Finland.  Ersättningen påverkas inte av lagstadgade ersättningar eller andra eventuella försäkringsersättningar.
Försäkringen omfattar

Aktia Personskydd

Komplettera din trygghet med andra personskydd

Aktia Personskydd är en försäkringshelhet som skräddarsys enligt din livssituation för att hjälpa dig och dina närstående att klara sig ekonomiskt förutom vid allvarlig sjukdom också om något annat oförutsägbart, såsom dödsfall eller olycksfall, skulle drabba er.

Bekanta dig med personskydden

Komplettera din trygghet med andra personskydd

Har du frågor om din försäkring?

Är du intresserad av ett försäkringsskydd?

Lämna en kontaktbegäran så kontaktar vi dig snart.

Lämna en kontaktbegäran

Mer information om försäkringen

Försäkringen beviljas av Aktia Livförsäkring Ab. Försäkringen marknadsförs och säljs av Finlands Företagarskydd Ab för Aktia Livförsäkring Ab:s räkning och på dess ansvar.