Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn. Det finns också bluffnätfakturor i farten.

För mer information klicka här.

Nätfakturering

Hur fakturerar och mottar jag fakturor elektroniskt?

För elektronisk fakturering behöver du

  • Ett faktureringsprogram (ekonomiförvaltningsprogram) som skapar fakturor och som tar emot ankommande fakturor
  • En materialöverföringsförbindelse till banken (Web Services-kanal eller materialöverföringstjänst i nätbanken för företag)
  • Ett nätfakturaavtal med banken

Nätfakturamaterial kan vidarebefordras via banken på samma sätt som till exempel betalningsmaterial. Ankommande nätfakturamaterial hämtas med hjälp av en materialöverföringsförbindelse från banken och överförs till ekonomiförvaltningsprogrammet för behandling.

Om företaget inte fakturerar mycket (endast några fakturor per år) och företaget inte har något faktureringsprogram kan du bedriva småskalig elektronisk fakturering även under Fakturor i nätbanken för företag.

Beakta dock att du i Fakturor-delen i nätbanken för företag inte kan fakturera:

  • Konsumentkunder
  • Enheter inom statsförvaltningen
  • I annan valuta än euro

Beställning av Web Services-kanal

Beställning av nätfakturaavtal, materialöverföring i nätbanken för företag eller delen Fakturor

Logga in i nätbanken