Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten

Nätfakturering

Hur skickar jag bilagor till en nätfaktura?

Bilagorna specificerar uppgifterna i Finvoice-fakturor mellan företag, och de förmedlas med ett separat bilagemeddelande.

I bilagan kan man förmedla verifikat som kan användas vid bokföring eller andra uppgifter som är nödvändiga för kontroll av fakturan och som inte kan förmedlas i fakturameddelandet. Sådana uppgifter kan vara till exempel en fraktsedel eller en arbetsbeskrivning. I Finvoice-förmedlingstjänsten får bilagorna inte användas till marknadsföring av produkter eller tjänster eller till att sända ett faksimil av fakturan.

Vid fakturering av konsumenter används inte bilagor, utan nödvändig tilläggsinformation presenteras för konsumenten via en länk på fakturan.

Man kan bifoga en bilaga till fakturan i de fall att mottagarens operatör är någon av följande (det är för tillfället inte möjligt att skicka bilagor till mottagare som använder andra operatörer):

  • Aktia: HELSFIHH
  • Sparbankerna: ITELFIHH
  • POP-bankerna: POPFFI22
  • Handelsbanken: HANDFIHH

Teknisk information gällande bilagor finns i tillämpningsanvisningen på Finans Finlands webbsida: Finvoice, tillämpningsanvisning (på finska)