Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn

Det har skickats bluffmeddelanden i Aktias namn där det står att ”du har fått en uppdatering" och där du uppmanas att logga in via länken. Klicka inte på länken, den leder till en falsk webbplats. Läs mer om hur du sköter dina bankärenden tryggt.

 

Nätfakturering

Ändringssituationer i anknytning till faktureraren

När fakturerarens uppgifter ändras ska faktureraren göra en ändring i fakturerarmeddelandet (CHANGE-meddelande) via den tjänsteleverantör som syns som förmedlare på det nuvarande fakturerarmeddelandet. Med ändringsmeddelandet sänder man alla uppgifter som ska sparas – både de uppgifter som ändras och de som inte ändras. Efter lyckad behandling av ändringsmeddelandet kan man fortsätta faktureringen med de ändrade uppgifterna.

En ändring i fakturerarmeddelandet krävs till exempel i följande situationer:

  • Förmedlaren av nätfakturan byts ut
  • Nätfakturaadressen ändras
  • Kontonumret ändras

Noggrannare beskrivningar finns på Finans Finlands webbsida www.finvoice.info.

Om faktureraren har behov att från ett fakturerarmeddelande till ett annat överföra mottagningsmeddelanden för konsumenters e-fakturor som kopplats till ett fakturerarmeddelande, kan faktureraren använda ett meddelande om mottagningsförslag (RECEIVERPROPOSAL) som hjälp i överföringen. Processen beskrivs i tillämpningsanvisningen för meddelandetjänsten som finns på Finans Finlands webbsida www.finvoice.info. Anvisningar gällande byte av disponent för bostadsaktiebolag finns här.