Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten

Nätfakturering

Vilka avtal behöver jag om jag vill ta emot eller sända nätfakturor och/eller e-fakturor?

Ett företag ska ingå ett avtal om sändning och/eller mottagning av nätfakturor med banken. I avtalet definieras i vilken kanal man sänder och/eller mottar fakturor.

Om man sköter faktureringen via Web Services-kanalen kan du beställa ett nytt nätfakturaavtal med blanketten: Beställning av Web Services-kanal

Om man sköter faktureringen via nätbanken för företag kan du beställa ett nytt nätfakturaavtal med blanketten: Öppnande av företags nätbank