Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
I Aktias namn rings det bluffsamtal där de varnas för att till exempel bankkoderna eller kontot är i fara Bedragaren försöker bestyrka sitt ärende genom att skicka ett textmeddelande, som syns i samma bekanta meddelandekedja som Aktias äkta meddelanden. Läs mer.

Nätfakturering

Vad är skillnaden mellan e-fakturan för konsumenten och nätfakturan för företag?

Både nätfaktura och e-faktura är termer för elektronisk fakturering. Med båda avses ett fakturameddelande som skickas till en kund som faktureras. En elektronisk faktura som skickas till en konsument kallas e-faktura, medan en elektronisk faktura som skickas mellan företag kallas nätfaktura.

Konsumenternas e-fakturor och nätfaktureringen mellan företag skiljer sig från varandra i det hänseende att en konsument ska ingå ett e-fakturaavtal i sin nätbank så att faktureraren får informationen och förstår således att börja skicka elektroniska fakturor till konsumenten. För att en konsument ska kunna ingå ett e-fakturaavtal i sin nätbank ska det fakturerande företaget först skicka ett fakturerarmeddelande genom vilket det fakturerande företagets uppgifter syns i konsumenternas nätbanker för ingång av e-fakturaavtal.

Företag ingår inget avtal om nätfakturering i nätbanken utan fakturamottagaren anmäler sina nätfaktureringsuppgifter till faktureraren, varefter faktureraren kan skicka en nätfaktura till mottagaren.

Vid fakturering av konsumenter skickar faktureraren e-fakturamaterialet till sin bank, varifrån e-fakturorna på basis av e-fakturaadressen överförs till den fakturamottagande kundens nätbank. Kunden som faktureras ser betalningsförslaget på sitt konto och godkänner det för betalning. Själva fakturan öppnas i webbläsaren via länken.

Se anvisningarna för att ta i bruk e-fakturering av konsumenter: E-fakturering av konsumenter