Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det är för närvarande inte möjligt att logga in till externa nättjänster med Aktia ID-appen eller Aktias nätbankskoder.

Felet åtgärdas som bäst. Vi beklagar besväret som orsakas av störningen.

Nätfakturering

Hur gå tillväga om fakturamottagaren byter förmedlare av nätfaktura?

Om fakturamottagaren, dvs. betalarkunden, är en konsument, ska hen avsluta e-fakturaavtalet i den bank hen flyttar bort från och öppna ett nytt e-fakturaavtal i den bank som hen kommer att använda i fortsättningen.

Man inte ska avsluta e-fakturaavtalet i den gamla banken och öppna ett nytt avtal i den nya banken under samma dag. Avtalet ska först avslutas och sedan vänta minst en bankdag innan man öppnar ett nytt avtal. Således hinner faktureraren registrera uppsägningen av e-fakturaavtalet innan begäran om att öppna ett nytt e-fakturaavtal kommer till faktureraren för behandling.

Om fakturamottagaren, dvs. betalarkunden, är ett företag, ska företaget meddela de nya faktureringsuppgifterna till faktureraren så att den i fortsättningen kan skicka nätfakturorna till rätt adress. Förmedlarna meddelar nätfakturaadressen och förmedlarkoden till registret över nätfakturaadresser, så i detta sammanhang är det också skäl att kontrollera vilka adresser som syns i registret över nätfakturaadresser och be förmedlaren att ta bort adresser som eventuellt har blivit onödiga.

Anvisningar gällande byte av disponent för bostadsaktiebolag finns på Finans Finlands webbsida.