Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten

Företagskundförhållanden

Hur kan jag öppna ett företagskundförhållande i Aktia?

Börja med att fylla i kunduppgifterna nedan och bifoga behövliga dokument så är vi i kontakt med dig. Företagets/föreningens namnteckningsberättigade kan fylla i uppgifterna med personliga nätbankskoder. Bekanta dig med företagstjänsternas gällande prislista.

1. Vilka uppgifter behöver jag?

Enligt lagen* ska bankerna både identifiera och känna sina kunder gällande saker som påverkar deras bankärenden. Skyldigheten att känna sina kunder tillräckligt bra förutsätter att banken samlar in kunduppgifter alltid när ett nytt kundförhållande inleds och även regelbunden uppdatering av dessa uppgifter.

Bankerna bör bland annat fastställa följande uppgifter om sina sammanslutningskunder:

  • Representanter som är berättigade att upprätthålla företagets eller sammanslutningens bankförhållande samt fastställande av deras identitet och rätt att representera
  • Företagets eller sammanslutningens verkliga förmånstagare
  • Koncernstruktur
  • Uppskattad betalningstrafik i banken
  • Skatteuppgifter
  • Företagets eller sammanslutningens (affärs)verksamhet och finansiella situation

Kontrollera vilka handlingar som behövs för olika bolagsformer: Handlingar för olika bolagsformer

2. Hur skickar jag uppgifterna?

Då du har samlat alla behövliga uppgifter kan du fylla i uppdraget. Reservera cirka 15 minuter för att fylla i uppgifterna. Det är inte möjligt att spara ofullständiga uppgifter.

3. Aktia är i kontakt med dig

Tack för uppgifterna! Vi behandlar din begäran så snart som möjligt. Därefter gör vi upp avtalen och skickar dem för elektronisk underskrift. Den uppskattade behandlingstiden är cirka en vecka.

4. Hur skriver jag under avtalen?

Företagets/föreningens namneckningsberättigade samt de som använder tjänsterna skriver under avtalen med personliga nätbankskoder.