Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten

Företagskundförhållanden

Hur beställer jag ett saldointyg?

Ett saldointyg (närmare uppgifter om kundförhållandet) innehåller uppgifter om företagets gällande avtal, ansvar och säkerheter för den valda dagen.

För beställning av ett saldointyg debiterar vi enligt vår gällande prislista. Saldointyget levereras till adressen i dina kunduppgifter.

Du kan beställa ett saldointyg här: Saldointyg för bokslut