Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten

Företagskundförhållanden

Hur avslutar jag företagets kundförhållande eller avslutar ett företagskonto?

Avslutning av kundförhållandet

En person med firmateckningsrätt i företaget kan skicka en begäran om avslutning av ett kundförhållande genom att fylla i blanketten: Avslutning av konto.

Begäran om avslutning av kundförhållandet inbegriper avslutande av konto(n) samt därtill anknytande betalningstjänster.

För att avsluta kundförhållandet behöver du:

  • FO-numret
  • Kontonumret på kontot som ska avslutas
  • Kontonumret på det konto som du vill att saldot på kontot som ska avslutas överförs till. Kontakta vår företagskundservice om saldot på kontot som avslutas överförs till ett konto i en utländsk bank.

Avslutande av ett företagskonto

Du kan avsluta ett företagskonto genom att fylla i blanketten: Avslutning av konto

För att avsluta ett konto behöver du:

  • FO-numret
  • Kontonumret på kontot som ska avslutas
  • Kontonumret på det konto som du vill att saldot på kontot som ska avslutas överförs till
  • De som har firmateckningsrätt i företaget eller sammanslutningen kan begära att kontot avslutas.

Kontakta vår företagskundservice om saldot på kontot som avslutas överförs till ett konto i en utländsk bank.