Siirry sisältöön Siirry chattiin
Toimeksiannot yritysasiakaspalveluun

Yritysasiakaspalvelu

Toimeksiannot yritysasiakaspalveluun

Tällä sivulla voit tehdä muutospyyntöjä yrityksesi tai yhdistyksesi voimassa oleviin palveluihin ja avata uusia palveluita. Sivulta löydät kaikki yritysasiakkuuden toimeksiannot.

Asiakastietojen päivittäminen (KYC)

Pankeilla on lainsäädäntöön* perustuva velvollisuus tuntea ja tunnistaa asiakkaansa pankkiasiointiin liittyen, sekä päivittää asiakkaan asiakastietoja säännöllisin väliajoin. 

Päivityksen voi tehdä yrityksen/yhdistyksen nimenkirjoitusoikeutettu henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla.

*Laki luottolaitostoiminnasta sekä Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä

Liitteeksi tarvittavat asiakirjat

 • Kopio voimassa olevasta henkilöllisyyden todentavasta asiakirjasta kaikilta edustajilta
 • Nimenkirjoitusoikeuden todentava asiakirja, jos yhteisön rekisteri ei ole ajan tasalla tai yleisesti saatavilla.
 • Konsernirakenteen kuvaus, jos yhteisö kuuluu konserniin.

Lomakkeen täyttämiseen tarvittavat tiedot 

Pankkien on kerättävä muun muassa seuraavat tiedot yhteisöasiakkaistaan:

1. Yhteisön pankkisuhteen ylläpitämiseen oikeutetut edustajat

Nimi 
Henkilötunnus/syntymäaika

Edustaja on yrityksen/yhteisön pankkisuhteen ylläpitäjä ja ensisijainen yhteyshenkilö. Yleisimmin edustaja on rekisteriin merkitty nimenkirjoitusoikeutettu. 
Edustaja voi olla myös nimenkirjoitusoikeutettujen valtuuttama henkilö edustamaan yhteisöä. Hänellä tulee siinä tapauksessa olla rekisterin, valtakirjan, pöytäkirjan tai asemansa puolesta oikeus edustaa yhteisöä pankkisuhteessa. 
Edustaja toimii asiakkaan tuntemislomakkeen ensisijaisena allekirjoittajana. Edustajia voi olla useita, mutta asiakastietojen vahvistaminen (allekirjoitus) tarvitaan ainoastaan yhdeltä edustajalta.

2. Yhteisön tosiasialliset edunsaajat

Nimi 
Henkilötunnus/syntymäaika
Osoite
Asema/rooli yrityksessä
Kansalaisuus
Verotuksellinen asuinvaltio(t)
Verotunnistenumero(t) ulkomailla
PEP-henkilö

Osakeyhtiö: Tosiasiallinen edunsaaja määräytyy useimmiten luonnollisen henkilön suoran tai epäsuoran omistuksen tai äänimäärään kautta. Jos luonnollisten henkilöiden suora tai epäsuora omistusosuus tai äänimäärä ei ylitä 25 % kynnystä, toimivat yleensä yhtiön hallituksen jäsenet tosiasiallisina edunsaajina. 

Osuuskunta: Tosiasiallisen edunsaajan selvittäminen seuraa pitkälti osakeyhtiön käytäntöjä. Osuuksien omistajat ovat tosiasiallisia edunsaajia. Jos osuudenomistajien äänimäärä ei ylitä 25 % kynnystä, pidetään toimitusjohtajaa, osuuskunnan hallituksen tai vastaavan elimen jäseniä tosiasiallisina edunsaajina.

Julkisoikeudelliset yhteisöt: Julkisoikeudellisilla yhteisöillä ei ole tosiasiallisista edunsaajia 

3. Arvioitu maksuliikenne pankissa

Euroopan talousalueen sisäinen ja ulkopuolinen maksuliikenne sekä käteisen rahan käyttötarve

4. Verotustiedot

Mikäli yhteisö on verovelvollinen ulkomailla, pyydämme ilmoittamaan ulkomaalaisen verotunnistenumeron lomakkeella.

5. Yhteisön (liike)toiminta ja taloudellinen tilanne

Tarvitsemme mahdollisimman kattavan kuvauksen toiminnasta. Yrityksen edellisen tilikauden tase ja liikevaihto.

6. Tuleeko yli 50 % yrityksen/yhteisön liikevaihdosta sijoitustoiminnasta?

7. PEP

Asiakastietojen toimittaminen

Kun sinulla on kaikki tarvittavat tiedot, voit siirtyä täyttämään tietoja. Varaa noin 15 minuuttia tietojen täyttämiseen. Tietojen tallentaminen keskeneräisenä ei ole mahdollista. Liitetiedosto voi olla maksimissaan 5 mb kokoinen PDF dokumentti.

Mikäli tarvitsemme lisätietoja, olemme yhteydessä suojatulla sähköpostilla, kirjeitse tai 010 247-alkuisesta puhelinnumerosta. 

Päivitä asiakastiedot

Pankeilla on lainsäädäntöön* perustuva velvollisuus tuntea ja tunnistaa asiakkaansa pankkiasiointiin liittyen, sekä päivittää asiakkaan asiakastietoja säännöllisin väliajoin.  

Päivityksen voi tehdä yrityksen/yhdistyksen nimenkirjoitusoikeutettu henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla. 

*Laki luottolaitostoiminnasta sekä Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä 

Liitteeksi tarvittavat asiakirjat 

 • Kopio voimassa olevasta henkilöllisyyden todentavasta asiakirjasta kaikilta edustajilta 
 • Nimenkirjoitusoikeuden todentava asiakirja, jos yhteisön rekisteri ei ole ajan tasalla tai yleisesti saatavilla 

Lomakkeen täyttämiseen tarvittavat tiedot  

Pankkien on kerättävä muun muassa seuraavat tiedot yhteisöasiakkaistaan: 

1. Yhteisön pankkisuhteen ylläpitämiseen oikeutetut edustajat 

Nimi 
Henkilötunnus/syntymäaika 

Edustaja on yrityksen/yhteisön pankkisuhteen ylläpitäjä ja ensisijainen yhteyshenkilö. Yleisimmin edustaja on rekisteriin merkitty nimenkirjoitusoikeutettu.  
Edustaja voi olla myös nimenkirjoitusoikeutettujen valtuuttama henkilö edustamaan yhteisöä. Hänellä tulee siinä tapauksessa olla rekisterin, valtakirjan, pöytäkirjan tai asemansa puolesta oikeus edustaa yhteisöä pankkisuhteessa.  
Huom! Yksittäisten palveluiden käyttöön rajoittuva käyttöoikeus ei merkitse edustusoikeutta. Esimerkiksi ulkoistettu kirjanpitäjä ei voi toimia asiakkaan edustajana, ellei tähän ole dokumentoitua valtuutusta.  
Edustaja toimii asiakkaan tuntemislomakkeen ensisijaisena allekirjoittajana. Edustajia voi olla useita, mutta asiakastietojen vahvistaminen (allekirjoitus) tarvitaan ainoastaan yhdeltä edustajalta. 

2. Yhteisön tosiasialliset edunsaajat

Nimi 
Henkilötunnus/syntymäaika
Osoite
Asema/rooli yrityksessä
Kansalaisuus
Verotuksellinen asuinvaltio(t)
Verotunnistenumero(t) ulkomailla
PEP-henkilö

Tosiasiallisina edunsaajina pidetään kaupparekisteriin merkittyjä hallituksen jäseniä.

Jos nykyinen hallitus ei vielä ole rekisteröity PRH:een, liitä mukaan yhtiökokouksen kokouspöytäkirja, joka vahvistaa ilmoittamanne tiedot. Muistakaa myös viipymättä rekisteröidä hallitus kaupparekisteriin.

3. Arvioitu maksuliikenne pankissa

Euroopan talousalueen sisäinen ja ulkopuolinen maksuliikenne sekä käteisen rahan käyttötarve

4. Verotustiedot

5. Yhteisön (liike)toiminta ja taloudellinen tilanne

Yrityksen edellisen tilikauden tase ja liikevaihto

6. Tuleeko yli 50 % yrityksen/yhteisön liikevaihdosta sijoitustoiminnasta?

7. PEP

Asiakastietojen toimittaminen

Kun sinulla on kaikki tarvittavat tiedot, voit siirtyä täyttämään tietoja. Varaa noin 15 minuuttia tietojen täyttämiseen. Tietojen tallentaminen keskeneräisenä ei ole mahdollista. Liitetiedosto voi olla maksimissaan 5 mb kokoinen PDF dokumentti.

Mikäli tarvitsemme lisätietoja, olemme yhteydessä suojatulla sähköpostilla, kirjeitse tai 010 247-alkuisesta puhelinnumerosta. 

Päivitä asiakastiedot

Pankeilla on lainsäädäntöön* perustuva velvollisuus tuntea ja tunnistaa asiakkaansa pankkiasiointiin liittyen, sekä päivittää asiakkaan asiakastietoja säännöllisin väliajoin. 

Päivityksen voi tehdä yrityksen/yhdistyksen nimenkirjoitusoikeutettu henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla.

*Laki luottolaitostoiminnasta sekä Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä

Liitteeksi tarvittavat asiakirjat

 • Kopio voimassa olevasta henkilöllisyyden todentavasta asiakirjasta kaikilta edustajilta
 • Pöytäkirja hoitokunnan tai toimitsijamiehen valinnasta
 • Nimenkirjoitusoikeuden todentava asiakirja, jos yhteisön rekisteri ei ole ajan tasalla tai yleisesti saatavilla

Lomakkeen täyttämiseen tarvittavat tiedot 

Pankkien on kerättävä muun muassa seuraavat tiedot yhteisöasiakkaistaan:

1. Yhteisön pankkisuhteen ylläpitämiseen oikeutetut edustajat

Nimi 
Henkilötunnus/syntymäaika

Edustaja on yrityksen/yhteisön pankkisuhteen ylläpitäjä ja ensisijainen yhteyshenkilö. Yleisimmin edustaja on rekisteriin merkitty nimenkirjoitusoikeutettu. 
Edustaja voi olla myös nimenkirjoitusoikeutettujen valtuuttama henkilö edustamaan yhteisöä. Hänellä tulee siinä tapauksessa olla rekisterin, valtakirjan, pöytäkirjan tai asemansa puolesta oikeus edustaa yhteisöä pankkisuhteessa. 
Edustaja toimii asiakkaan tuntemislomakkeen ensisijaisena allekirjoittajana. Edustajia voi olla useita, mutta asiakastietojen vahvistaminen (allekirjoitus) tarvitaan ainoastaan yhdeltä edustajalta.

2. Yhteisön tosiasialliset edunsaajat

Nimi 
Henkilötunnus/syntymäaika
Osoite
Asema/rooli yrityksessä
Kansalaisuus
Verotuksellinen asuinvaltio(t)
Verotunnistenumero(t) ulkomailla
PEP-henkilö

Tiekunnan edunsaaja on hallituksen jäsenet tai toimitsijamies.

3. Verotustiedot

Mikäli yhteisö on verovelvollinen ulkomailla, pyydämme ilmoittamaan ulkomaalaisen verotunnistenumeron lomakkeella.

4. Yhteisön (liike)toiminta ja taloudellinen tilanne

Tarvitsemme mahdollisimman kattavan kuvauksen toiminnasta. Yrityksen edellisen tilikauden tase ja liikevaihto.

5. Tuleeko yli 50 % yrityksen/yhteisön liikevaihdosta sijoitustoiminnasta?

6. PEP

Asiakastietojen toimittaminen

Kun sinulla on kaikki tarvittavat tiedot, voit siirtyä täyttämään tietoja. Varaa noin 15 minuuttia tietojen täyttämiseen. Tietojen tallentaminen keskeneräisenä ei ole mahdollista. Liitetiedosto voi olla maksimissaan 5 mb kokoinen PDF dokumentti.

Mikäli tarvitsemme lisätietoja, olemme yhteydessä suojatulla sähköpostilla, kirjeitse tai 010 247-alkuisesta puhelinnumerosta. 

Päivitä asiakastiedot

Pankeilla on lainsäädäntöön* perustuva velvollisuus tuntea ja tunnistaa asiakkaansa pankkiasiointiin liittyen, sekä päivittää asiakkaan asiakastietoja säännöllisin väliajoin.  

Päivityksen voi tehdä yrityksen/yhdistyksen nimenkirjoitusoikeutettu henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla. 

*Laki luottolaitostoiminnasta sekä Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä 

Liitteeksi tarvittavat asiakirjat 

 • Kopio voimassa olevasta henkilöllisyyden todentavasta asiakirjasta kaikilta edustajilta 
 • Nimenkirjoitusoikeuden todentava asiakirja, jos yhteisön rekisteri ei ole ajan tasalla tai yleisesti saatavilla 

Lomakkeen täyttämiseen tarvittavat tiedot  

Pankkien on muun muassa kerättävä seuraavat tiedot yhteisöasiakkaistaan: 

1. Yhteisön pankkisuhteen ylläpitämiseen oikeutetut edustajat 

Nimi
Henkilötunnus/syntymäaika 

Edustaja on yrityksen/yhteisön pankkisuhteen ylläpitäjä ja ensisijainen yhteyshenkilö. Yleisimmin edustaja on rekisteriin merkitty nimenkirjoitusoikeutettu.  
Edustaja voi olla myös nimenkirjoitusoikeutettujen valtuuttama henkilö edustamaan yhteisöä. Hänellä tulee siinä tapauksessa olla rekisterin, valtakirjan, pöytäkirjan tai asemansa puolesta oikeus edustaa yhteisöä pankkisuhteessa.  
Edustaja toimii asiakkaan tuntemislomakkeen ensisijaisena allekirjoittajana. Edustajia voi olla useita, mutta asiakastietojen vahvistaminen (allekirjoitus) tarvitaan ainoastaan yhdeltä edustajalta. 

2. Yhteisön tosiasialliset edunsaajat 

Nimi
Henkilötunnus/syntymäaika
Osoite
Asema/rooli yrityksessä 
Kansalaisuus 
Verotuksellinen asuinvaltio(t) 
Verotunnistenumero(t) ulkomailla 
PEP-henkilö 

Toiminimi: Toiminimen tosiasiallisena edunsaajana toimii yrittäjä itse.

Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö: Tosiasiallisina edunsaajina toimivat kaupparekisteriin merkityt vastuunalaiset yhtiömiehet. 

3. Arvioitu maksuliikenne pankissa 

Euroopan talousalueen sisäinen ja ulkopuolinen maksuliikenne sekä käteisen rahan käyttötarve

4. Verotustiedot 

Mikäli yhteisö on verovelvollinen ulkomailla, pyydämme ilmoittamaan ulkomaalaisen verotunnistenumero lomakkeella. 

5. Yhteisön (liike)toiminta ja taloudellinen tilanne 

Tarvitsemme mahdollisimman kattavan kuvauksen toiminnasta. Yrityksen edellisen tilikauden tase ja liikevaihto.

6. Tuleeko yli 50 % yrityksen/yhteisön liikevaihdosta sijoitustoiminnasta?

7. PEP 

Asiakastietojen toimittaminen 

Kun sinulla on kaikki tarvittavat tiedot, voit siirtyä täyttämään tietoja. Varaa noin 15 minuuttia tietojen täyttämiseen. Tietojen tallentaminen keskeneräisenä ei ole mahdollista.  Liitetiedosto voi olla maksimissaan 5 mb kokoinen PDF dokumentti. 

Mikäli tarvitsemme lisätietoja, olemme yhteydessä suojatulla sähköpostilla, kirjeitse tai 010 247-alkuisesta puhelinnumerosta.  

Päivitä asiakastiedot

                

Pankeilla on lainsäädäntöön* perustuva velvollisuus tuntea ja tunnistaa asiakkaansa pankkiasiointiin liittyen, sekä päivittää asiakkaan asiakastietoja säännöllisin väliajoin. 

Päivityksen voi tehdä yrityksen/yhdistyksen nimenkirjoitusoikeutettu henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla.

*Laki luottolaitostoiminnasta sekä Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä

Liitteeksi tarvittavat asiakirjat

 • Kopio voimassa olevasta henkilöllisyyden todentavasta asiakirjasta kaikilta edustajilta
 • Nimenkirjoitusoikeuden todentava asiakirja, jos yhteisön rekisteri ei ole ajan tasalla tai yleisesti saatavilla.

Lomakkeen täyttämiseen tarvittavat tiedot 

Pankkien on kerättävä muun muassa seuraavat tiedot yhteisöasiakkaistaan:

1. Yhteisön pankkisuhteen ylläpitämiseen oikeutetut edustajat

Nimi 
Henkilötunnus/syntymäaika

Edustaja on yrityksen/yhteisön pankkisuhteen ylläpitäjä ja ensisijainen yhteyshenkilö. Yleisimmin edustaja on rekisteriin merkitty nimenkirjoitusoikeutettu. 
Edustaja voi olla myös nimenkirjoitusoikeutettujen valtuuttama henkilö edustamaan yhteisöä. Hänellä tulee siinä tapauksessa olla rekisterin, valtakirjan, pöytäkirjan tai asemansa puolesta oikeus edustaa yhteisöä pankkisuhteessa. 
Edustaja toimii asiakkaan tuntemislomakkeen ensisijaisena allekirjoittajana. Edustajia voi olla useita, mutta asiakastietojen vahvistaminen (allekirjoitus) tarvitaan ainoastaan yhdeltä edustajalta.

2. Yhteisön tosiasialliset edunsaajat

Nimi 
Henkilötunnus/syntymäaika
Osoite
Asema/rooli yrityksessä
Kansalaisuus
Verotuksellinen asuinvaltio(t)
Verotunnistenumero(t) ulkomailla
PEP-henkilö

Uskonnollinen yhdyskunta: Tosiasiallisina edunsaajina pidetään uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin merkittyjä hallituksen jäseniä. 

Verotusyhtymä: Luonnollisten henkilöiden muodostamia verotusteknisiä yhteisöjä, joita ei ole rekisteröity kaupparekisteriin tai muuhun rekisteriin. Verotusyhtymän toimintamalli on avointa yhtiötä vastaava ja käytännössä tosiasiallisia edunsaajia ovat yhtymän osalliset. Verotusyhtymän edustusoikeus voidaan tarkastaa kopiosta asiakkaan verottajalle toimitetusta yhtymäselvityksestä. Verotusyhtymiä ovat esimerkiksi maatalousyhtymät tai metsäyhtymät. 

3. Arvioitu maksuliikenne pankissa

Euroopan talousalueen sisäinen ja ulkopuolinen maksuliikenne sekä käteisen rahan käyttötarve

4. Verotustiedot

Mikäli yhteisö on verovelvollinen ulkomailla, pyydämme ilmoittamaan ulkomaalaisen verotunnistenumeron lomakkeella.

5. Yhteisön (liike)toiminta ja taloudellinen tilanne

Tarvitsemme mahdollisimman kattavan kuvauksen toiminnasta. Yrityksen edellisen tilikauden tase ja liikevaihto.

6. Tuleeko yli 50 % yrityksen/yhteisön liikevaihdosta sijoitustoiminnasta?

7. PEP

Asiakastietojen toimittaminen

Kun sinulla on kaikki tarvittavat tiedot, voit siirtyä täyttämään tietoja. Varaa noin 15 minuuttia tietojen täyttämiseen. Tietojen tallentaminen keskeneräisenä ei ole mahdollista. Liitetiedosto voi olla maksimissaan 5 mb kokoinen PDF dokumentti. 

Mikäli tarvitsemme lisätietoja, olemme yhteydessä suojatulla sähköpostilla, kirjeitse tai 010 247-alkuisesta puhelinnumerosta.

Päivitä asiakastiedot

Pankeilla on lainsäädäntöön* perustuva velvollisuus tuntea ja tunnistaa asiakkaansa pankkiasiointiin liittyen sekä päivittää asiakkaan asiakastietoja säännöllisin väliajoin. 

Päivityksen voi tehdä yrityksen/yhdistyksen nimenkirjoitusoikeutettu henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla.

*Laki luottolaitostoiminnasta sekä Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä

Liitteeksi tarvittavat asiakirjat

 • Kopio voimassa olevasta henkilöllisyyden todentavasta asiakirjasta kaikilta edustajilta
 • Yhdistyksen säännöt
 • Nimenkirjoitusoikeuden todentava asiakirja, jos yhteisön rekisteri ei ole ajan tasalla tai yleisesti saatavilla

Lomakkeen täyttämiseen tarvittavat tiedot 

Pankkien on kerättävä muun muassa seuraavat tiedot yhteisöasiakkaistaan:

1. Yhteisön pankkisuhteen ylläpitämiseen oikeutetut edustajat

Nimi 
Henkilötunnus/syntymäaika

Edustaja on yrityksen/yhteisön pankkisuhteen ylläpitäjä ja ensisijainen yhteyshenkilö. Yleisimmin edustaja on rekisteriin merkitty nimenkirjoitusoikeutettu. 
Edustaja voi olla myös nimenkirjoitusoikeutettujen yhteisöä edustamaan valtuuttama henkilö. Hänellä tulee siinä tapauksessa olla rekisterin, valtakirjan, pöytäkirjan tai asemansa puolesta oikeus edustaa yhteisöä pankkisuhteessa.
Huom! Yksittäisten palveluiden käyttöön rajoittuva käyttöoikeus ei merkitse edustusoikeutta. Esimerkiksi ulkoistettu kirjanpitäjä ei voi toimia asiakkaan edustajana, ellei tähän ole dokumentoitua valtuutusta.
Edustaja toimii asiakkaan tuntemislomakkeen ensisijaisena allekirjoittajana. Edustajia voi olla useita, mutta asiakastietojen vahvistaminen (allekirjoitus) tarvitaan ainoastaan yhdeltä edustajalta.

2. Yhteisön tosiasialliset edunsaajat

Nimi 
Henkilötunnus/syntymäaika
Osoite
Asema/rooli yrityksessä
Kansalaisuus
Verotuksellinen asuinvaltio(t)
Verotunnistenumero(t) ulkomailla
PEP-henkilö

Säätiö: Tosiasiallisina edunsaajina toimivat säätiörekisteriin merkityn hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenet. 

Yhdistys: Tosiasiallisina edunsaajina pidetään yhdistysrekisteriin merkittyjä hallituksen jäseniä. 

Jos nykyinen hallitus ei vielä ole rekisteröity yhdistysrekisteriin, liitä mukaan kokouspöytäkirja, joka vahvistaa ilmoittamanne tiedot. Muistakaa myös viipymättä rekisteröidä uusi hallitus rekisteriin.

3. Arvioitu maksuliikenne pankissa

Euroopan talousalueen sisäinen ja ulkopuolinen maksuliikenne sekä käteisen rahan käyttötarve

4. Verotustiedot

5. Yhteisön (liike)toiminta ja taloudellinen tilanne

Yrityksen edellisen tilikauden tase ja liikevaihto

6. Tuleeko yli 50% yrityksen/yhteisön liikevaihdosta sijoitustoiminnasta?

7. PEP

Asiakastietojen toimittaminen

Kun sinulla on kaikki tarvittavat tiedot, voit siirtyä täyttämään tietoja. Varaa noin 15 minuuttia tietojen täyttämiseen. Tietojen tallentaminen keskeneräisenä ei ole mahdollista. Liitetiedosto voi olla maksimissaan 5 mb kokoinen PDF dokumentti.

Mikäli tarvitsemme lisätietoja, olemme yhteydessä suojatulla sähköpostilla, kirjeitse tai 010 247-alkuisesta puhelinnumerosta. 

Päivitä asiakastiedot

Pankeilla on lainsäädäntöön* perustuva velvollisuus tuntea ja tunnistaa asiakkaansa pankkiasiointiin liittyen, sekä päivittää asiakkaan asiakastietoja säännöllisin väliajoin.  

*Laki luottolaitostoiminnasta sekä Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä 

Pyydämme päivittämään asiakastietonne lomakkeilla, jotka voit tulostaa tästä. 

KYC-lomake - Rahoitus ja Vakuutustoiminta 
KYC-blankett - Finansierings- och försäkringsverksamhet 
KYC Questionnaire - Financing and Insurance 
KYC-lomake - Yritysasiakas
KYC-blankett - Företagskund 
KYC Questionnaire - Corporate customers
PEP-lomake 
PEP-blankett 
PEP-person 

Huomioittehan, että lomakkeen kaikkiin kysymyksiin on vastattava ja liiketoiminnan kuvauksessa on hyvä kertoa liiketoiminnasta laajasti. Liitä mukaan lomakkeessa pyydetyt liitteet. Lomakkeen allekirjoittaa yrityksen edustaja.  

Liitteeksi tarvittavat asiakirjat 

 • Kopio voimassa olevasta henkilöllisyyden todentavasta asiakirjasta kaikilta edustajilta 
 • Nimenkirjoitusoikeuden todentava asiakirja, jos yhteisön rekisteri ei ole ajan tasalla tai yleisesti saatavilla 
 • Konsernirakenteen kuvaus, jos yhteisö kuuluu konserniin 

Asiakastietojen toimittaminen 

Voit palauttaa lomakkeen 

 • postitse osoitteeseen: Aktia Pankki Oyj, INFO 2584, 5001763, 00003 VASTAUSLÄHETYS 
 • yritysverkkopankin viestitoiminnolla  
 • henkilökohtaisen verkkopankin viestitoiminnolla, voit kirjautua kaikkien kotimaisten pankkien tunnuksilla tässä. Jos lähetät lomakkeen henkilökohtaisen verkkopankin kautta, valitse verkkopankissa viestin aiheeksi ”yritykset ja yhdistykset” 

Mikäli tarvitsemme lisätietoja, olemme yhteydessä suojatulla sähköpostilla, kirjeitse tai 010 247-alkuisesta puhelinnumerosta. 

Asiakkuus

Ilmoita muuttuneesta osoitteesta ja/tai uudesta vastuuhenkilöstä.

Päivityksen voi tehdä yrityksen/yhdistyksen nimenkirjoitusoikeutettu henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla.

1. Mitä tietoja tarvitsen?

 • Y-tunnuksen
 • Yrityksen uudet osoitetiedot ja/tai uuden vastuuhenkilön yhteystiedot

2. Miten toimitan tiedot?

Kun sinulla on kaikki tarvittavat tiedot, voit siirtyä täyttämään toimeksiantoa. Varaa noin 5 minuuttia toimeksiannon täyttämiseen. Tietojen tallentaminen keskeneräisenä ei ole mahdollista.

3. Aktia päivittää tiedot

Kiitos tiedoista! Käsittelemme toimeksiantosi mahdollisimman pian ja päivitämme tiedot. Mikäli tarvitsemme lisätietoja toimeksiannon käsittelyä varten, olemme yhteydessä puhelimitse 010 247 –alkuisesta numerosta.

Päivitä osoite- ja yhteystiedot

Herääkö kysyttävää? Soita Aktian yritysasiakaspalveluun, puh. 010 247 6700

Tilaa saldotodistus.

Saldotodistus sisältää tiedot yrityksen/yhdistyksen voimassaolevista sopimuksista, vastuista ja vakuuksista valitsemaltasi päivältä. Saldotodistuksen tilauksesta veloitamme hinnastomme mukaisen kulun.

1. Mitä tietoja tarvitsen?

 • Y-tunnuksen
 • Tilinumeron, jolta tilauksen palvelumaksu veloitetaan

2. Miten toimitan tiedot?

Kun sinulla on kaikki tarvittavat tiedot, voit siirtyä täyttämään toimeksiantoa. Varaa noin 5 minuuttia toimeksiannon täyttämiseen. Tietojen tallentaminen keskeneräisenä ei ole mahdollista.

3. Aktia toimittaa saldotodistuksen

Kiitos tiedoista! Käsittelemme toimeksiantosi mahdollisimman pian ja toimitamme saldotodistuksen postitse asiakastietojesi mukaiseen osoitteeseen. Mikäli tarvitsemme lisätietoja toimeksiannon käsittelyä varten, olemme yhteydessä puhelimitse 010 247 –alkuisesta numerosta. Arvioitu käsittelyaika on noin yksi viikko.

Tilaa saldotodistus

Herääkö kysyttävää? Soita Aktian yritysasiakaspalveluun, puh. 010 247 6700

Tällä lomakkeella voit lähettää liitteitä tai täydennystietoja, jotka tarvitaan keskeneräisen tehtävän hoitamiseksi.

Lähetä täydennyspyyntö

Tule yritysasiakkaaksi Aktiaan.

Jotta voimme käsitellä yritysasiakkuuden avauspyynnön, pyydämme sinua täyttämään ja lähettämään alla olevan sähköisen lomakkeen ”Asiakkaan asiakastiedot” liitteineen. Tämän jälkeen olemme sinuun yhteydessä. Asiakkaan asiakastiedot voi täyttää yrityksen/yhdistyksen nimenkirjoitusoikeutettu henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla. Tutustu yrityspalveluidemme hinnastoon.

1. Mitä tietoja tarvitsen?

Tarkista ensin mitä asiakirjoja hakemuksen yhteyteen tulee liittää. Kaikkiin hakemuksiin liitetään kopio henkilöllisyystodistuksesta (kopio passista tai henkilökortin molemmista puolista) yrityksen edustajilta sekä niiltä henkilöiltä, joille lisätään tilinkäyttöoikeus sekä tarvittavat asiakirjat yhtiömuodollesi. Tarkista täältä yhtiömuodoittain mitä asiakirjoja tarvitset: Asiakirjat yhtiömuodoittain

Pankkien on lain* mukaan sekä tunnistettava että tunnettava asiakkaansa pankkiasiointiin liittyen. Asiakkaan riittävä tunteminen edellyttää pankilta asiakastietojen keräämistä aina uutta asiakassuhdetta aloitettaessa ja tietojen säännöllistä päivittämistä.

Pankkien on muun muassa kerättävä seuraavat tiedot yhteisöasiakkaistaan:

 • Yhteisön pankkisuhteen ylläpitämiseen oikeutetut edustajat sekä näiden henkilöllisyyden ja edustuskelpoisuuden todentaminen
 • Yhteisön tosiasialliset edunsaajat
 • Konsernin rakenne
 • Arvioitu maksuliikenne pankissa
 • Verotustiedot
 • Yhteisön (liike)toiminta ja taloudellinen tilanne

2. Miten toimitan tiedot?

Kun sinulla on kaikki tarvittavat tiedot, voit siirtyä täyttämään tietoja tästä:  "Asiakkaan asiakastiedot". Varaa noin 15 minuuttia tietojen täyttämiseen. Tietojen tallentaminen keskeneräisenä ei ole mahdollista.

3. Aktia on sinuun yhteydessä

Kiitos tiedoista! Käsittelemme pyyntösi mahdollisimman pian ja olemme sinuun yhteydessä. Kun asiakkuuden avauspyyntö on hyväksytty, laadimme tarvittavat sopimukset ja lähetämme ne sähköisesti allekirjoitettavaksi. Arvioitu käsittelyaika on noin yksi viikko.

4. Miten allekirjoitan sopimukset?

Yrityksen/yhteisön nimenkirjoitusoikeutetut sekä tulevat palveluiden käyttäjät allekirjoittavat sopimukset henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla.

 

Herääkö kysyttävää? Soita Aktian yritysasiakaspalveluun, puh. 010 247 6700

*Laki luottolaitostoiminnasta sekä Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä

Tilaa listaus tilinkäyttöoikeuksista. Tilauksen voi tehdä henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla.

Listaus tilinkäyttöoikeuksista sisältää tiedot yrityksen/yhdistyksen kaikkien voimassa olevien tilien tilinkäyttäjistä valitsemaltasi päivältä. Tilinkäyttöoikeuslistauksen tilauksesta veloitamme hinnastomme mukaisen kulun.

1. Mitä tietoja tarvitsen?

 • Y-tunnuksen
 • Osoitteen, johon listaus tulee toimittaa
 • Mahdollisen valtakirjan, jos teet tilausta toisen puolesta valtakirjan nojalla

2. Miten toimitan tiedot?

Kun sinulla on kaikki tarvittavat tiedot, voit siirtyä täyttämään toimeksiantoa. Varaa noin 5 minuuttia toimeksiannon täyttämiseen. Tietojen tallentaminen keskeneräisenä ei ole mahdollista.

3. Aktia toimittaa listauksen tilinkäyttöoikeuksista

Kiitos tiedoista! Käsittelemme toimeksiantosi mahdollisimman pian ja toimitamme listauksen tilinkäyttöoikeuksista postitse antamaasi osoitteeseen. Mikäli tarvitsemme lisätietoja toimeksiannon käsittelyä varten, olemme yhteydessä puhelimitse 010 247 –alkuisesta numerosta. Arvioitu käsittelyaika on noin yksi viikko.

Tilaa listaus tilinkäyttöoikeuksista

 

Herääkö kysyttävää? Soita Aktian yritysasiakaspalveluun, puh. 010 247 6700

Tilit

Avaa uusi yritystili. Mikäli yrityksellä/yhdistyksellä ei vielä ole asiakkuutta Aktiassa, katso ohjeet asiakkaaksi tulosta täältä: Miten avaan yritysasiakkuuden Aktiaan? Tilin avaamisesta veloitamme voimassaolevan hinnastomme mukaisesti.

1. Mitä tietoja tarvitsen?

 • Y-tunnuksen
 • Tilinkäyttäjiltä seuraavat tiedot: henkilötunnus, yhteystiedot (kotiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite) ja kuva tai kopio henkilöllisyystodistuksesta (passista tai henkilökortin molemmista puolista)
 • Nimenkirjoitusoikeutetulta seuraavat tiedot: henkilötunnus ja yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköpostiosoite). Jos yrityksen nimenkirjoitusoikeus on jaettu, tarvitaan molempien nimenkirjoitusoikeutettujen tiedot
 • Rekisteröidyn yhdistyksen tilin avaamiseksi lisäksi yhdistysrekisteriote, yhdistyksen säännöt sekä ote yhdistyksen hallituksen pöytäkirjasta, josta selviää, kuka tilin saa avata, ketkä ovat tilinkäyttöoikeutettuja sekä mitä palveluita tilinavaaja saa tiliin liittää

2. Miten toimitan tiedot?

Kun sinulla on kaikki tarvittavat tiedot, voit siirtyä täyttämään toimeksiantoa. Varaa noin 10 minuuttia toimeksiannon täyttämiseen. Tietojen tallentaminen keskeneräisenä ei ole mahdollista. 

3. Aktia luo sopimukset

Kiitos tiedoista! Käsittelemme toimeksiantosi mahdollisimman pian ja laadimme tarvittavat sopimukset. Mikäli tarvitsemme lisätietoja toimeksiannon käsittelyä varten, olemme yhteydessä puhelimitse 010 247 –alkuisesta numerosta. Lähetämme seuraavaksi sopimukset sähköisesti allekirjoitettavaksi. Arvioitu käsittelyaika on noin yksi viikko.

4. Miten allekirjoitan sopimukset?

Lähetämme kutsun sähköiseen allekirjoitukseen sähköpostitse nimenkirjoitusoikeutetuille sekä tilinkäyttäjälle, mikäli samalla avataan verkkopankki. Sopimukset allekirjoitetaan henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla. Kun kaikki osapuolet ovat allekirjoittaneet, saavat allekirjoittajat sähköpostitse linkin sopimusasiakirjoihin niiden tallentamista varten.

5. Miten otan palvelut käyttöön?

Verkkopankin voi ottaa käyttöön heti kun kaikki osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimukset ja avaintunnuskortti on saapunut käyttäjälle postitse.

Avaa yritystili

Herääkö kysyttävää? Soita Aktian yritysasiakaspalveluun, puh. 010 247 6700

Lopeta yksittäisiä tilejä tai koko yritysasiakkuus Aktiassa. Tilin tai asiakkuuden lopetuksen voi tehdä yrityksen/yhdistyksen nimenkirjoitusoikeutettu henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla.

1. Mitä tietoja tarvitsen?

 • Y-tunnuksen
 • Lopetettavan tilin tilinumero
 • Tilinumeron, jonne lopetettavan tilin saldo siirretään
 • Tarkista mahdollinen tililimiitti ennen lopetuspyyntöä ja siirrä tarvittaessa varoja tilille

2. Miten toimitan tiedot?

Kun sinulla on kaikki tarvittavat tiedot, voit siirtyä täyttämään toimeksiantoa. Varaa noin 5 minuuttia toimeksiannon täyttämiseen. Tietojen tallentaminen keskeneräisenä ei ole mahdollista.

3. Aktia lopettaa tilin

Kiitos tiedoista! Lopetamme tilin sekä siihen liitetyt palvelut pyyntösi mukaan ja siirrämme saldon haluamallesi tilille. Lähetämme lopetustiliotteen postitse. Mikäli tarvitsemme lisätietoja toimeksiannon käsittelyä varten, olemme yhteydessä puhelimitse 010 247 –alkuisesta numerosta. Arvioitu käsittelyaika on noin yksi viikko.

Lopeta tili

Herääkö kysyttävää? Soita Aktian yritysasiakaspalveluun, puh. 010 247 6700

Tilaa käyttöoikeuden muutoksia yritystilille. Tilauksella voit lisätä uusia tilinkäyttäjiä ja/tai poistaa tilinkäyttöoikeuksia. Voit määritellä mitä oikeuksia käyttäjille annetaan/poistetaan. Tilauksen voi tehdä yrityksen/yhdistyksen nimenkirjoitusoikeutettu henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla.

Mikäli kyseessä on yhdistyksen vaihtunut rahastonhoitaja ja/tai hallitus, katso tarkemmat ohjeet täältä.

1. Mitä tietoja tarvitsen?

 • Y-tunnuksen
 • Tilinumeron, jota käyttöoikeuden muutos koskee
 • Uusilta käyttöoikeutetuilta seuraavat tiedot: henkilötunnus, yhteystiedot (kotiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite) ja kuva tai kopio henkilöllisyystodistuksesta (passista tai henkilökortin molemmista puolista)
 • Nimenkirjoitusoikeutetulta seuraavat tiedot: henkilötunnus ja yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköpostiosoite). Jos yrityksen nimenkirjoitusoikeus on jaettu, tarvitaan molempien nimenkirjoitusoikeutettujen tiedot

2. Miten toimitan tiedot?

Kun sinulla on kaikki tarvittavat tiedot, voit siirtyä täyttämään toimeksiantoa. Varaa noin 10 minuuttia toimeksiannon täyttämiseen. Tietojen tallentaminen keskeneräisenä ei ole mahdollista. 

3. Aktia luo sopimukset

Kiitos tiedoista! Käsittelemme toimeksiantosi mahdollisimman pian ja laadimme tarvittavat sopimukset. Mikäli tarvitsemme lisätietoja toimeksiannon käsittelyä varten, olemme yhteydessä puhelimitse 010 247 –alkuisesta numerosta. Lähetämme seuraavaksi sopimukset sähköisesti allekirjoitettavaksi. Arvioitu käsittelyaika on noin yksi viikko.

4. Miten allekirjoitan sopimukset?

Käyttöoikeuksien poistaminen ei vaadi erillistä allekirjoitusta.

Lähetämme kutsun sähköiseen allekirjoitukseen sähköpostitse nimenkirjoitusoikeutetuille sekä uudelle käyttöoikeutetulle, mikäli samalla avataan verkkopankki. Sopimukset allekirjoitetaan henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla. Kun kaikki osapuolet ovat allekirjoittaneet, saavat allekirjoittajat sähköpostitse linkin sopimusasiakirjoihin niiden tallentamista varten.

5. Miten otan palvelut käyttöön?

Verkkopankin voi ottaa käyttöön heti kun kaikki osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimukset ja avaintunnuskortti on saapunut käyttäjälle postitse.

Päivitä tilin käyttöoikeuksia

Herääkö kysyttävää? Soita Aktian yritysasiakaspalveluun, puh. 010 247 6700

Toimeksiannolla voit valita paperitiliotteen, verkkotiliotteen tai aineistotiliotteen. Tilauksen voi tehdä yrityksen/yhdistyksen nimenkirjoitusoikeutettu, tilin käyttöoikeutettu tai sopimuksen nojalla valtuutetut tili- ja kirjanpitotoimistot henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla.

 

Tiliotteen tilauksesta veloitamme hinnastomme mukaisen kulun.

 

Mikäli tarvitset laajemman listauksen yrityksen palveluista tilaa saldotodistus.

 

1. Mitä tietoja tarvitsen?

 • Y-tunnuksen
 • Tilinumeron, josta tiliote muodostetaan
 • Tiedot tiliotteen toimittamista varten, esim. yrityksen osoite tai WS-kanavan käyttäjätunnus tai sopimuksen palvelutunnus

 

2. Miten toimitan tiedot?

Kun sinulla on tarvittavat tiedot, voit siirtyä täyttämään toimeksiantoa. Varaa noin 5 minuuttia toimeksiannon täyttämiseen. Tietojen tallentaminen keskeneräisenä ei ole mahdollista. 

 

3. Aktia toimittaa tiliotteen

Kiitos tiedoista! Käsittelemme toimeksiantosi mahdollisimman pian ja toimitamme tiliotteen toimeksiannolla määritetyllä tavalla. Mikäli tarvitsemme lisätietoja toimeksiannon käsittelyä varten, olemme yhteydessä puhelimitse 010 247 -alkuisesta numerosta. Arvioitu käsittelyaika on noin yksi viikko.

 

 

Lähetä toimeksianto

 


Herääkö kysyttävää? Soita Aktian yritysasiakaspalveluun, puh. 010 247 6700.

Maksuliikenne

Tilaa uusi pankkiyhteys. Yritys tai yhdistys voi valtuuttaa tili- tai isännöintitoimiston lähettämään ja noutamaan maksuliikeaineistoja Aktia Pankkiin.

Tilauksen voi tehdä yrityksen/yhdistyksen nimenkirjoitusoikeutettu, tilitoimisto tai isännöitsijä henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla. Tutustu voimassa olevaan hinnastoomme.

1. Mitä tietoja tarvitsen?

 • Valtuuttavan yrityksen y-tunnuksen ja tilinumeron
 • Tilitoimistolta tai isännöitsijältä seuraavat tiedot: y-tunnus, Web Services -sopimusnumero sekä yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköpostiosoite)
 • Nimenkirjoitusoikeutetulta seuraavat tiedot: henkilötunnus ja yhteystiedot (kotiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite). Jos yrityksen nimenkirjoitusoikeus on jaettu, tarvitaan molempien nimenkirjoitusoikeutettujen tiedot

2. Miten toimitan tiedot?

Kun sinulla on kaikki tarvittavat tiedot, voit siirtyä täyttämään toimeksiantoa. Varaa noin 10 minuuttia toimeksiannon täyttämiseen. Tietojen tallentaminen keskeneräisenä ei ole mahdollista. 

3. Aktia luo sopimukset

Kiitos tiedoista! Käsittelemme toimeksiantosi mahdollisimman pian ja laadimme tarvittavat sopimukset. Mikäli tarvitsemme lisätietoja toimeksiannon käsittelyä varten, olemme yhteydessä puhelimitse 010 247 –alkuisesta numerosta. Lähetämme seuraavaksi sopimukset sähköisesti allekirjoitettavaksi. Arvioitu käsittelyaika on noin yksi viikko.

4. Miten allekirjoitan sopimukset?

Nimenkirjoitusoikeutetut saavat sähköpostitse kutsun sähköiseen allekirjoitukseen. Sopimukset allekirjoitetaan henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla. Kun kaikki osapuolet ovat allekirjoittaneet, saavat allekirjoittajat sähköpostitse linkin sopimusasiakirjoihin niiden tallentamista varten.

5. Miten otan palvelut käyttöön?

Kun kaikki osapuolet ovat allekirjoittaneet, avaamme yhteyden käyttöönne.

Lähetä toimeksianto

Herääkö kysyttävää?  Soita Aktian yritysasiakaspalveluun, puh. 010 247 6700

Avaa uusi yritysverkkopankki. Tilauksen voi tehdä yrityksen/yhdistyksen nimenkirjoitusoikeutettu tai tuleva tilinkäyttäjä henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla. Tutustu voimassa olevaan hinnastoomme.

1. Mitä tietoja tarvitsen?

 • Y-tunnuksen
 • Uusilta verkkopankin käyttäjiltä seuraavat tiedot: henkilötunnus, yhteystiedot (kotiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite) ja kuva tai kopio henkilöllisyystodistuksesta (passista tai henkilökortin molemmista puolista)
 • Nimenkirjoitusoikeutetulta seuraavat tiedot: henkilötunnus ja yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköpostiosoite). Jos yrityksen nimenkirjoitusoikeus on jaettu, tarvitaan molempien nimenkirjoitusoikeutettujen tiedot

2. Miten toimitan tiedot?

Kun sinulla on kaikki tarvittavat tiedot, voit siirtyä täyttämään toimeksiantoa. Varaa noin 10 minuuttia toimeksiannon täyttämiseen. Tietojen tallentaminen keskeneräisenä ei ole mahdollista. 

3. Aktia luo sopimukset

Kiitos tiedoista! Käsittelemme toimeksiantosi mahdollisimman pian ja laadimme tarvittavat sopimukset. Mikäli tarvitsemme lisätietoja toimeksiannon käsittelyä varten, olemme yhteydessä puhelimitse 010 247 –alkuisesta numerosta. Lähetämme seuraavaksi sopimukset sähköisesti allekirjoitettavaksi tarvittaville osapuolille. Arvioitu käsittelyaika on noin yksi viikko.

4. Miten allekirjoitan sopimukset?

Lähetämme kutsun sähköiseen allekirjoitukseen nimenkirjoitusoikeutetuille ja verkkopankin tulevalle käyttäjälle sähköpostitse. Sopimukset allekirjoitetaan henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla. Kun kaikki osapuolet ovat allekirjoittaneet, saavat allekirjoittajat sähköpostitse linkin sopimusasiakirjoihin niiden tallentamista varten. 

5. Miten otan palvelut käyttöön?

Verkkopankin voi ottaa käyttöön heti kun kaikki osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimukset ja avaintunnuskortti on saapunut käyttäjälle postitse.

Lähetä toimeksianto

Herääkö kysyttävää? Soita Aktian yritysasiakaspalveluun, puh. 010 247 6700

Tilaa uusi Web Services –kanava yrityksen omaan käyttöön sekä siihen liittyvät maksuliikepalvelut. Web Services -yhteys on tarkoitettu maksuliikeaineistojen välittämiseen yrityksen ja pankin välillä.

Tilauksen voi tehdä yrityksen/yhdistyksen nimenkirjoitusoikeutettu tai kanavan käyttäjä henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla. Tutustu voimassa olevaan hinnastoomme.

1. Mitä tietoja tarvitsen?

 • Y-tunnuksen
 • Web Services -kanavan käyttäjän seuraavat tiedot: nimi ja yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköpostiosoite)
 • Nimenkirjoitusoikeutetulta seuraavat tiedot: henkilötunnus, yhteystiedot (kotiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite). Jos yrityksen nimenkirjoitusoikeus on jaettu, tarvitaan molempien nimenkirjoitusoikeutettujen tiedot

2. Miten toimitan tiedot?

Kun sinulla on kaikki tarvittavat tiedot, voit siirtyä täyttämään toimeksiantoa. Varaa noin 5 minuuttia toimeksiannon täyttämiseen. Tietojen tallentaminen keskeneräisenä ei ole mahdollista. 

3. Aktia luo sopimukset

Kiitos tiedoista! Käsittelemme toimeksiantosi mahdollisimman pian ja laadimme tarvittavat sopimukset. Mikäli tarvitsemme lisätietoja toimeksiannon käsittelyä varten, olemme yhteydessä puhelimitse 010 247 –alkuisesta numerosta. Lähetämme seuraavaksi sopimukset sähköisesti allekirjoitettavaksi. Arvioitu käsittelyaika on noin yksi viikko.

4. Miten allekirjoitan sopimukset?

Nimenkirjoitusoikeutetut saavat sähköpostitse kutsun sähköiseen allekirjoitukseen. Sopimukset allekirjoitetaan henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla. Kun kaikki osapuolet ovat allekirjoittaneet, saavat allekirjoittajat sähköpostitse linkin sopimusasiakirjoihin niiden tallentamista varten. 

5. Miten otan palvelut käyttöön?

Kun kaikki osapuolet ovat allekirjoittaneet, avaamme kanavan käyttöönne.

Lähetä toimeksianto

Herääkö kysyttävää? Soita Aktian yritysasiakaspalveluun, puh. 010 247 6700

Yleinen edunvalvoja voi tällä toimeksiannolla pyytää edunvalvottavan tilin liittämistä edunvalvojan Web Services -kanavaan. Voit lisätä tai poistaa palveluita. Tieto edunvalvonnasta tulee olla rekisteröity Aktiaan ennen kuin Web Services -yhteys voidaan avata. Tutustu voimassa olevaan hinnastoomme.

1. Mitä tietoja tarvitsen?

 • Edunvalvottavan henkilötiedot (nimi ja henkilötunnus) sekä tilinumero
 • Web Services –kanavan sopimusnumero tai käyttäjätunnus sekä tarvitsemanne aineistosiirtopalvelut
 • Edunvalvojan yhteystiedot

2. Miten toimitan tiedot?

Kun sinulla on kaikki tarvittavat tiedot, voit siirtyä täyttämään toimeksiantoa. Varaa noin 5 minuuttia toimeksiannon täyttämiseen. Tietojen tallentaminen keskeneräisenä ei ole mahdollista.

3. Aktia luo sopimukset

Kiitos tiedoista! Käsittelemme toimeksiantosi mahdollisimman pian ja laadimme tarvittavat sopimukset. Mikäli tarvitsemme lisätietoja toimeksiannon käsittelyä varten, olemme yhteydessä puhelimitse 010 247 –alkuisesta numerosta. Lähetämme seuraavaksi sopimukset sähköisesti allekirjoitettavaksi. Arvioitu käsittelyaika on noin yksi viikko.

4. Miten allekirjoitan sopimukset?

Lähetämme edunvalvojalle kutsun sähköpostitse sähköiseen allekirjoitukseen. Sopimukset allekirjoitetaan henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla. Edunvalvoja saa allekirjoituksen jälkeen sähköpostitse linkin sopimusasiakirjoihin niiden tallentamista varten.

5. Miten otan palvelut käyttöön?

Avaamme yhteyden käyttöönne, kun sopimus on allekirjoitettu.

Lähetä toimeksianto

Herääkö kysyttävää? Soita Aktian yritysasiakaspalveluun, puh. 010 247 6700

Uudesta avainlukukortista veloitamme hinnastomme mukaisen kulun.

1. Mitä tietoja tarvitsen?

 • Y-tunnuksen
 • Verkkopankin käyttäjätunnuksen

2. Miten toimitan tiedot?

Kun sinulla on tarvittavat tiedot, voit siirtyä täyttämään toimeksiantoa. Varaa noin 5 minuuttia toimeksiannon täyttämiseen. Tietojen tallentaminen keskeneräisenä ei ole mahdollista. 

3. Aktia toimittaa avainlukukortin

Kiitos tiedoista! Käsittelemme toimeksiantosi mahdollisimman pian ja toimitamme avainlukukortin sopimuksessa määriteltyyn osoitteeseen. Mikäli tarvitsemme lisätietoja toimeksiannon käsittelyä varten, olemme yhteydessä puhelimitse 010 247 -alkuisesta numerosta. Arvioitu käsittelyaika on noin yksi viikko.

Tilaa avainlukukortti 

Herääkö kysyttävää? Soita Aktian yritysasiakaspalveluun, puh. 010 247 6700.

Tee verkkolaskutukseen liittyviä kyselyjä. Toimeksiannolla voit jättää vapaamuotoisen selvityspyynnön tai tehdä muutospyynnön koskien verkkolaskutusta sekä lähettää laskuttajailmoitukseen liittyviä kysymyksiä ja pyyntöjä.

 

Pyynnön voi tehdä yrityksen/yhdistyksen edustaja tai sopimuksen nojalla valtuutetut tili- ja kirjanpitotoimistot henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla. 

 

1. Mitä tietoja tarvitsen?

 • Y-tunnuksen
 • Mahdollisimman tarkan kuvauksen ongelmasta ja/tai pyynnöstä, esim. virhekoodi tai verkkolaskuosoite ja lähetyspäivä

2. Miten toimitan tiedot?

Kun sinulla on tarvittavat tiedot, voit siirtyä täyttämään toimeksiantoa. Varaa noin 5 minuuttia toimeksiannon täyttämiseen. Tietojen tallentaminen keskeneräisenä ei ole mahdollista.

 

3. Aktia käsittelee pyynnön

Kiitos tiedoista! Käsittelemme toimeksiantosi mahdollisimman pian. Mikäli tarvitsemme lisätietoja toimeksiannon käsittelyä varten, olemme yhteydessä puhelimitse 010 247 -alkuisesta numerosta. Arvioitu käsittelyaika on noin yksi viikko.

 

Lähetä toimeksianto

 

 

Herääkö kysyttävää? Soita Aktian yritysasiakaspalveluun, puh. 010 247 6700.

Pyydä SEPA-maksun oikaisua. Voit pyytää pankkia selvittämään maksun, kun vastaanottaja on sinulle tuntematon. Jos kyseessä on tuplamaksu tai olet aikaisemmin lähettänyt samalle vastaanottajalle, pyydämme sinua olemaan suoraan vastaanottajaan yhteydessä. SEPA-maksun oikaisulla pankki lähettää asiakkaan puolesta oikaisupyynnön maksun vastaanottaneeseen pankkiin ja pyrkii selvittämään maksun vastaanottajan.

Pyynnön voi tehdä yrityksen/yhdistyksen nimenkirjoitusoikeutettu tai käyttöoikeutettu, jonka tililtä maksu on veloitettu. Toimeksiantoa varten tunnistaudutaan palveluun henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla.

Maksutapahtuman selvittelystä veloitamme hinnastomme mukaiset kulut. Lisäksi maksun vastaanottanut pankki veloittaa mahdolliset omat kulunsa.

1. Mitä tietoja tarvitsen?

 • Y-tunnuksen 
 • Tiedot maksusta, jota oikaisupyyntö koskee (tilinumero, maksettu määrä, vastaanottajan tiedot ja arkistointitunnuksen)

2. Miten toimitan tiedot?

Kun sinulla on kaikki tarvittavat tiedot, voit siirtyä täyttämään toimeksiantoa. Varaa noin 5 minuuttia toimeksiannon täyttämiseen. Tietojen tallentaminen keskeneräisenä ei ole mahdollista. 

3. Aktia käsittelee oikaisupyynnön

Kiitos tiedoista! Käsittelemme toimeksiantosi mahdollisimman pian. Mikäli tarvitsemme lisätietoja toimeksiannon käsittelyä varten, olemme yhteydessä puhelimitse 010 247 –alkuisesta numerosta. Arvioitu käsittelyaika on noin yksi viikko. Mikäli vastapuolen pankki palauttaa maksun, raha palautetaan maksajan tilille. Mikäli vastaus on kielteinen, ilmoitamme tästä.

Lähetä toimeksianto

 

Herääkö kysyttävää? Soita Aktian yritysasiakaspalveluun, puh. 010 247 6700.

Toimeksiannolla voit jättää vapaamuotoisen pyynnön ulkomaanmaksuun liittyen. Pyydä ulkomaanmaksun selvitystä tai oikaisua ja vastaa yrityksellesi lähetettyihin lisätietopyyntöihin. 

Pyynnön voi tehdä yrityksen/yhdistyksen nimenkirjoitusoikeutettu tai käyttöoikeutettu, jonka tililtä maksu on veloitettu. Toimeksiantoa varten tunnistaudutaan palveluun henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla.

Maksutapahtuman selvittelystä veloitamme hinnastomme mukaiset kulut. Lisäksi maksun vastaanottanut pankki veloittaa mahdolliset omat kulunsa.

1. Mitä tietoja tarvitsen?

 • Y-tunnuksen 
 • Tiedot maksusta, jota pyyntö koskee (tilinumero, vastaanottajan tiedot ja arkistointitunnuksen)

2. Miten toimitan tiedot?

Kun sinulla on kaikki tarvittavat tiedot, voit siirtyä täyttämään toimeksiantoa. Varaa noin 5 minuuttia toimeksiannon täyttämiseen. Tietojen tallentaminen keskeneräisenä ei ole mahdollista. 

3. Aktia käsittelee pyyntöä

Kiitos tiedoista! Käsittelemme toimeksiantosi mahdollisimman pian. Mikäli tarvitsemme lisätietoja toimeksiannon käsittelyä varten, olemme yhteydessä puhelimitse 010 247 –alkuisesta numerosta. Arvioitu käsittelyaika on noin yksi viikko. 

Lähetä toimeksianto

 

Herääkö kysyttävää? Soita Aktian yritysasiakaspalveluun, puh. 010 247 6700.

Kortit

Tilaa Aktia Business Debit -kortti. Kortinhaltija voi maksaa yrityksen/yhdistyksen tililtä sekä tallettaa käteisvaroja tilille Automatian talletusautomaateilla. Voit tarkistaa lähimmän automaatin sijainnin osoitteesta: https://otto.fi/missa-talletus/ TalletusOtto-automaatilla voit tallettaa euromääräisiä seteleitä ja kolikoita ja OttoPlus-automaatilla voit tallettaa euromääräisiä seteleitä.

Tilauksen voi tehdä yrityksen/yhdistyksen nimenkirjoitusoikeutettu tai tuleva kortin käyttäjä henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla. Voit samalla tilata kortit usealle kortinhaltijalle. Tutustu voimassa olevaan hinnastoomme.

1. Mitä tietoja tarvitsen?

 • Y-tunnuksen
 • Uudelta kortinhaltijalta seuraavat tiedot: henkilötunnus, yhteystiedot (kotiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite) ja kuva tai kopio henkilöllisyystodistuksesta (passista tai henkilökortin molemmista puolista)
 • Nimenkirjoitusoikeutetulta seuraavat tiedot: henkilötunnus ja yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköpostiosoite). Jos yrityksen nimenkirjoitusoikeus on jaettu, tarvitaan molempien nimenkirjoitusoikeutettujen tiedot

2. Miten toimitan tiedot?

Kun sinulla on kaikki tarvittavat tiedot, voit siirtyä täyttämään toimeksiantoa. Varaa noin 5 minuuttia toimeksiannon täyttämiseen. Tietojen tallentaminen keskeneräisenä ei ole mahdollista.

3. Aktia luo sopimukset

Kiitos tiedoista! Käsittelemme toimeksiantosi mahdollisimman pian ja laadimme tarvittavat sopimukset. Mikäli tarvitsemme lisätietoja toimeksiannon käsittelyä varten, olemme yhteydessä puhelimitse 010 247 –alkuisesta numerosta. Lähetämme seuraavaksi sopimukset sähköisesti allekirjoitettavaksi tarvittaville osapuolille. Arvioitu käsittelyaika on noin yksi viikko.

4. Miten allekirjoitan sopimukset?

Tuleva kortinhaltija sekä nimenkirjoitusoikeutetut saavat sähköpostitse kutsun sähköiseen allekirjoitukseen. Sopimukset allekirjoitetaan henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla. Kun kaikki osapuolet ovat allekirjoittaneet, saavat allekirjoittajat sähköpostitse linkin sopimusasiakirjoihin niiden tallentamista varten.

5. Miten otan palvelut käyttöön?

Kun kaikki osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimukset toimitetaan kortti ja pin-koodi kortinhaltijan osoitteeseen.

Tilaa kortti

Herääkö kysyttävää? Soita Aktian yritysasiakaspalveluun, puh. 010 247 6700

Eurocard Corporate Gold -yrityskortti on käyttörajaton kortti 20 000€ saakka kuukaudessa (20 000€/30päivää).

Hakemus koostuu kolmesta osasta: Yrityksen tiedot, tosiasiallinen edunsaaja, sopimus ja kortinhaltijan tiedot. Hakemuksen voi allekirjoittaa ainoastaan yrityksen toimitusjohtaja tai henkilö, jolla on nimenkirjoitusoikeus. Verkkolaskutus tilataan lähettämällä tiedot OVT-tunnuksesta ja verkkolaskuoperaattorista osoitteeseen [email protected]

Alla oleva "Täytä hakemus" -painike vie Eurocard-yrityksen omille sivuille, suoraan hakemukseen.

Lähetä hakemus

Lopeta Aktia Business Debit –kortti. Lopetusta voi pyytää yrityksen/yhdistyksen nimenkirjoitusoikeutettu tai kortinhaltija henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla.

1. Mitä tietoja tarvitsen?

 • Y-tunnuksen
 • Lopetettavan kortin tiedot

2. Miten toimitan tiedot?

Kun sinulla on kaikki tarvittavat tiedot, voit siirtyä täyttämään toimeksiantoa. Varaa noin 5 minuuttia toimeksiannon täyttämiseen. Tietojen tallentaminen keskeneräisenä ei ole mahdollista. 

3. Aktia lopettaa kortin

Kiitos tiedoista! Käsittelemme toimeksiantosi mahdollisimman pian ja lopetamme kortin. Mikäli tarvitsemme lisätietoja toimeksiannon käsittelyä varten, olemme yhteydessä puhelimitse 010 247 –alkuisesta numerosta.

Lopeta kortti

Herääkö kysyttävää? Soita Aktian yritysasiakaspalveluun, puh. 010 247 6700

Rahoitus

Hae rahoitusta täyttämällä alla oleva hakemus. Hakemuksella on valittavissa seuraavat rahoitusmuodot: yrityslaina, luotollinen yritystili, pankkitakaus, factoring-, osamaksu- ja leasingrahoitus. Hakemuksen lähettäminen ei vaadi aikaisempaa asiakkuutta Aktiassa.

1. Mitä tietoja tarvitsen?

Yrityksen tiedot:

 • Viimeisin virallinen tilinpäätös
 • Kuluvan tilikauden kirjanpitoajo (tulos ja tase), jos edellisestä tilinpäätöksestä on kulunut yli 6kk
 • Tarkempi kuvaus yrityksen liiketoiminnasta (liiketoimintasuunnitelma)

Rahoituksen tiedot:

 • Investointi- tai hankesuunnitelma
 • Mahdollinen  sopimus kuten vuokra-, urakka-, toimitus-, tilaus- tai kauppasopimus
 • Budjetti- ja kassavirtalaskelma kolmelle vuodelle

Vakuuden tiedot:

 • Tiedot tarjottavista vakuuksista, esim. isännöitsijäntodistus tai kiinteistön arviokirja

2. Miten toimitan tiedot?

Kun sinulla on kaikki tarvittavat tiedot, voit siirtyä täyttämään hakemusta. Varaa noin 10 minuuttia hakemuksen täyttämiseen. Tietojen tallentaminen keskeneräisenä ei ole mahdollista.

3. Aktia aloittaa hakemuksen käsittelyn

Kiitos hakemuksesta! Olemme yhteydessä sinuun, mikäli tarvitsemme tarkentavia tietoja.

4. Päätös rahoituksesta

Olemme sinuun yhteydessä kun olemme tehneet päätöksen rahoituksesta.

5. Allekirjoitukset ja lainan nosto

Sopimukset allekirjoitetaan sähköisesti henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla. Luotto nostetaan sopimuksen mukaan kun kaikki asiakirjat on allekirjoitettu.

Täytä hakemus

Herääkö kysyttävää? Soita Aktian yritysasiakaspalveluun, puh. 010 247 6700

Hae muutosta luottosopimukseen. Voit hakea esimerkiksi lyhennysvapaata lainaan, pyytää lainan ennenaikaista takaisinmaksua tai tehdä ylimääräisen lyhennyksen lainaan. Muutoksesta veloitamme voimassa olevan hinnastomme mukaisesti. Hakemuksen voi tehdä yrityksen/yhdistyksen nimenkirjoitusoikeutettu henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla.

1. Mitä tietoja tarvitsen?

 • Y-tunnuksen
 • Lainan numeron
 • Dokumentteja kuvaamaan yrityksen taloudellista tilannetta kuten esim. tuoreet tilinpäätöstiedot tai kuluvan tilikauden kirjanpitoajo
 • Tarkan kuvauksen halutusta muutoksesta, esimerkiksi:
 • Lyhennysvapaata lainaan: lyhennysvapaan toivottu kesto kuukausina sekä erillinen maininta, mikäli laina-aikaa pidennetään lyhennysvapaan mittaisella ajanjaksolla
 • Lainan ennenaikainen takaisinmaksu: toivottu takaisinmaksun ajankohta, perustelut muutokselle (esim. vakuuden myynti) sekä tieto, minne vakuudet siirretään
 • Vakuuden vapautuspyyntö: päivitetyt tiedot jäljelle jäävistä vakuuksista kuten esim. isännöitsijäntodistus tai kiinteistön arvokirja sekä tieto, minne vakuudet siirretään
 • Ylimääräinen lyhennys lainaan: lyhennyksen toivottu ajankohta ja määrä, lisäksi, mikäli samalla halutaan vapauttaa vakuuksia, katso ohjeet yllä.

2. Miten toimitan tiedot?

Kun sinulla on kaikki tarvittavat tiedot, voit siirtyä täyttämään toimeksiantoa. Varaa noin 10 minuuttia toimeksiannon täyttämiseen. Tietojen tallentaminen keskeneräisenä ei ole mahdollista.

3. Aktia tekee muutokset

Kiitos tiedoista! Käsittelemme toimeksiantosi arviolta viikon sisällä. Mikäli tarvitsemme lisätietoja toimeksiannon käsittelyä varten, olemme yhteydessä puhelimitse 010 247 –alkuisesta numerosta. Mahdolliset sopimusmuutokset lähetämme sähköisesti allekirjoitettavaksi.

4. Miten allekirjoitan sopimukset?

Sopimukset allekirjoitetaan sähköisesti henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla.

Lähetä toimeksianto

Herääkö kysyttävää? Soita Aktian yritysasiakaspalveluun, puh. 010 247 6700

Pyydä tarjous taloyhtiölainasta täyttämällä alla oleva hakemus. Hakemuksen lähettäminen ei vaadi aikaisempaa asiakkuutta Aktiassa. Käsittelemme tarjouspyynnön heti, kun meillä on kaikki tarvittavat tiedot.

1. Mitä tietoja tarvitsen?

 • Viimeisin ja sitä edellisen vuoden virallinen tilinpäätös
 • Talousarvio kuluvalle/seuraavalle vuodelle
 • Tuore isännöitsijätodistus
 • Osakasluettelo

2. Miten toimitan tiedot?

Kun sinulla on kaikki tarvittavat tiedot, voit siirtyä täyttämään hakemusta. Varaa noin 10 minuuttia hakemuksen täyttämiseen. Tietojen tallentaminen keskeneräisenä ei ole mahdollista.

Pyydämme ensisijaisesti liittämään yllä mainitut asiakirjat hakemukseen. Tarvittaessa voit toimittaa asiakirjat osoitteeseen [email protected] tai Aktian yritysverkkopankin viestitoiminnon kautta.

3. Tarjouspyynnön käsittely

Olemme yhteydessä sinuun, mikäli tarvitsemme tarkentavia tietoja.

4. Tarjousvaihe

Lähetämme tarjouksen noin viikon kuluttua tarjouspyynnön lähettämisestä.

5. Allekirjoitukset ja lainan nosto

Sopimukset allekirjoitetaan sähköisesti henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla. Luotto nostetaan sopimuksen mukaan kun kaikki asiakirjat on allekirjoitettu.

Pyydä tarjous

Herääkö kysyttävää? Soita Aktian yritysasiakaspalveluun, puh. 010 247 6700

Pyydä taloyhtiön lainaan ylimääräistä lyhennystä. Voit samalla pyynnöllä pyytää ylimääräistä lyhennystä useaan lainaan. Pyyntö tulee lähettää pankkiin 5 pankkipäivää ennen ylimääräisen lyhennyksen maksupäivää.

1. Mitä tietoja tarvitsen?

 • Y-tunnuksen
 • Lainan numeron
 • Ylimääräisen lyhennyksen määrän ja veloituspäivän

2. Miten toimitan tiedot?

Kun sinulla on kaikki tarvittavat tiedot, voit siirtyä täyttämään toimeksiantoa. Varaa noin 5 minuuttia toimeksiannon täyttämiseen. Tietojen tallentaminen keskeneräisenä ei ole mahdollista.

3. Aktia suorittaa ylimääräisen lyhennyksen

Kiitos tiedoista! Mikäli tarvitsemme lisätietoja toimeksiannon käsittelyä varten, olemme yhteydessä puhelimitse 010 247 –alkuisesta numerosta. Lähetämme mahdolliset muutokset maksusuunnitelmaan sähköisesti allekirjoitettavaksi.

4. Miten allekirjoitan sopimukset?

Sopimukset allekirjoitetaan sähköisesti henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla.

Lähetä toimeksianto

Herääkö kysyttävää? Soita Aktian yritysasiakaspalveluun, puh. 010 247 6700

Tilaa lainan korkotiedot ja/tai maksusuunnitelma. Tutustu voimassa olevaan hinnastoomme.

1. Mitä tietoja tarvitsen?

 • Y-tunnuksen
 • Lainan numeron

2. Miten toimitan tiedot?

Kun sinulla on kaikki tarvittavat tiedot, voit siirtyä täyttämään toimeksiantoa. Varaa noin 5 minuuttia toimeksiannon täyttämiseen. Tietojen tallentaminen keskeneräisenä ei ole mahdollista.

3. Aktia toimittaa lainaan liittyvät tiedot

Käsittelemme toimeksiantosi mahdollisimman pian ja toimitamme pyydetyt tiedot suojatulla sähköpostilla tilauksessa osoitetulle yrityksen yhteyshenkilölle. Mikäli tarvitsemme lisätietoja toimeksiannon käsittelyä varten, olemme yhteydessä puhelimitse 010 247 –alkuisesta numerosta. Arvioitu käsittelyaika on noin yksi viikko.

Lähetä toimeksianto

Herääkö kysyttävää? Soita Aktian yritysasiakaspalveluun, puh. 010 247 6700

Tilaa saldotodistus sisältäen vastuut ja vakuudet.

Saldotodistus sisältää tiedot yrityksen/yhdistyksen voimassaolevista sopimuksista, vastuista ja vakuuksista valitsemaltasi päivältä. Saldotodistuksen tilauksesta veloitamme hinnastomme mukaisen kulun.

1. Mitä tietoja tarvitsen?

 • Y-tunnuksen
 • Tilinumeron, jolta tilauksen palvelumaksu veloitetaan

2. Miten toimitan tiedot?

Kun sinulla on kaikki tarvittavat tiedot, voit siirtyä täyttämään toimeksiantoa. Varaa noin 5 minuuttia toimeksiannon täyttämiseen. Tietojen tallentaminen keskeneräisenä ei ole mahdollista.

3. Aktia toimittaa saldotodistuksen

Kiitos tiedoista! Käsittelemme toimeksiantosi mahdollisimman pian ja toimitamme saldotodistuksen postitse asiakastietojesi mukaiseen osoitteeseen. Mikäli tarvitsemme lisätietoja toimeksiannon käsittelyä varten, olemme yhteydessä puhelimitse 010 247 –alkuisesta numerosta. Arvioitu käsittelyaika on noin yksi viikko.

Tilaa saldotodistus

Herääkö kysyttävää? Soita Aktian yritysasiakaspalveluun, puh. 010 247 6700

Talletusvakuudet

Tilaa uusi työ- tai takuuaikainen talletusvakuus. Tilauksen voi tehdä yrityksen/yhdistyksen nimenkirjoitusoikeutettu henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla. Tutustu voimassa olevaan hinnastoomme.

1. Mitä tietoja tarvitsen?

 • Y-tunnuksen
 • Tiedot urakasta, vakuuden määrästä ja kopio urakkasopimuksesta
 • Nimenkirjoitusoikeutetulta seuraavat tiedot: henkilötunnus, yhteystiedot (kotiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite). Jos yrityksen nimenkirjoitusoikeus on jaettu, tarvitaan molempien nimenkirjoitusoikeutettujen tiedot

2. Miten toimitan tiedot?

Kun sinulla on kaikki tarvittavat tiedot, voit siirtyä täyttämään toimeksiantoa. Varaa noin 10 minuuttia toimeksiannon täyttämiseen. Tietojen tallentaminen keskeneräisenä ei ole mahdollista.

3. Aktia luo sopimukset

Kiitos tiedoista! Käsittelemme toimeksiantosi mahdollisimman pian ja laadimme tarvittavat sopimukset. Mikäli tarvitsemme lisätietoja toimeksiannon käsittelyä varten, olemme yhteydessä puhelimitse 010 247 –alkuisesta numerosta. Lähetämme seuraavaksi sopimukset sähköisesti allekirjoitettavaksi. Arvioitu käsittelyaika on noin yksi viikko. 

4. Miten allekirjoitan sopimukset?

Nimenkirjoitusoikeutetut saavat sähköpostitse kutsun sähköiseen allekirjoitukseen. Sopimukset allekirjoitetaan henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla. Kun kaikki osapuolet ovat allekirjoittaneet, saavat allekirjoittajat sähköpostitse linkin sopimusasiakirjoihin niiden tallentamista varten.

5. Miten otan palvelut käyttöön?

Kun kaikki osapuolet ovat allekirjoittaneet, perustamme vakuuden ja lähetämme pankin vahvistuksen panttauksesta toimeksiannossa määritellylle osapuolelle postitse.

Lähetä toimeksianto

Herääkö kysyttävää? Soita Aktian yritysasiakaspalveluun, puh. 010 247 6700

Tilaa uusi vuokravakuus. Tilauksen voi tehdä yrityksen/yhdistyksen nimenkirjoitusoikeutettu henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla. Tutustu voimassa olevaan hinnastoomme.

1. Mitä tietoja tarvitsen?

 • Y-tunnuksen
 • Allekirjoitetun vuokrasopimuksen liitteeksi
 • Nimenkirjoitusoikeutetulta seuraavat tiedot: henkilötunnus, yhteystiedot (kotiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite). Jos yrityksen nimenkirjoitusoikeus on jaettu, tarvitaan molempien nimenkirjoitusoikeutettujen tiedot

2. Miten toimitan tiedot?

Kun sinulla on kaikki tarvittavat tiedot, voit siirtyä täyttämään toimeksiantoa. Varaa noin 10 minuuttia toimeksiannon täyttämiseen. Tietojen tallentaminen keskeneräisenä ei ole mahdollista.

3. Aktia luo sopimukset

Kiitos tiedoista! Käsittelemme toimeksiantosi mahdollisimman pian ja laadimme tarvittavat sopimukset. Mikäli tarvitsemme lisätietoja toimeksiannon käsittelyä varten, olemme yhteydessä puhelimitse 010 247 –alkuisesta numerosta. Lähetämme seuraavaksi sopimukset sähköisesti allekirjoitettavaksi. Arvioitu käsittelyaika on noin yksi viikko.

4. Miten allekirjoitan sopimukset?

Nimenkirjoitusoikeutetut saavat sähköpostitse kutsun sähköiseen allekirjoitukseen. Sopimukset allekirjoitetaan henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla. Kun kaikki osapuolet ovat allekirjoittaneet, saavat allekirjoittajat sähköpostitse linkin sopimusasiakirjoihin niiden tallentamista varten. 

5. Miten otan palvelut käyttöön?

Kun kaikki osapuolet ovat allekirjoittaneet, perustamme vakuuden ja lähetämme pankin vahvistuksen panttauksesta toimeksiannossa määritellylle osapuolelle postitse.

Lähetä toimeksianto

Herääkö kysyttävää? Soita Aktian yritysasiakaspalveluun, puh. 010 247 6700

Tilaa uusi talletusvakuus, joka ei ole urakkaan (työ- tai takuuajan vakuus) tai vuokravakuuteen liittyvä. Talletusvakuus voi liittyä esimerkiksi liikennelupaan, valmisteverotukseen, tulliin liittyviin velvollisuuksiin tai matkapalveluyhdistelmien tarjoamiseen. Tilauksen voi tehdä yrityksen/yhdistyksen nimenkirjoitusoikeutettu henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla. Tutustu voimassa olevaan hinnastoomme.

1. Mitä tietoja tarvitsen?

 • Y-tunnuksen
 • Tiedot sopimuksesta, jota varten talletusvakuus tehdään sekä vakuuden määrä
 • Nimenkirjoitusoikeutetulta seuraavat tiedot: henkilötunnus, yhteystiedot (kotiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite). Jos yrityksen nimenkirjoitusoikeus on jaettu, tarvitaan molempien nimenkirjoitusoikeutettujen tiedot

2. Miten toimitan tiedot?

Kun sinulla on kaikki tarvittavat tiedot, voit siirtyä täyttämään toimeksiantoa. Varaa noin 10 minuuttia toimeksiannon täyttämiseen. Tietojen tallentaminen keskeneräisenä ei ole mahdollista. 

3. Aktia luo sopimukset

Kiitos tiedoista! Käsittelemme toimeksiantosi mahdollisimman pian ja laadimme tarvittavat sopimukset. Mikäli tarvitsemme lisätietoja toimeksiannon käsittelyä varten, olemme yhteydessä puhelimitse 010 247 –alkuisesta numerosta. Lähetämme seuraavaksi sopimukset sähköisesti allekirjoitettavaksi. Arvioitu käsittelyaika on noin yksi viikko. 

4. Miten allekirjoitan sopimukset?

Nimenkirjoitusoikeutetut saavat sähköpostitse kutsun sähköiseen allekirjoitukseen. Sopimukset allekirjoitetaan henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla Kun kaikki osapuolet ovat allekirjoittaneet, saavat allekirjoittajat sähköpostitse linkin sopimusasiakirjoihin niiden tallentamista varten. 

5. Miten otan palvelut käyttöön?

Kun kaikki osapuolet ovat allekirjoittaneet, perustamme vakuuden ja lähetämme pankin vahvistuksen panttauksesta toimeksiannossa määritellylle osapuolelle postitse.

Lähetä toimeksianto

Herääkö kysyttävää? Soita Aktian yritysasiakaspalveluun, puh. 010 247 6700

Säästäminen ja sijoittaminen

Lisää verkkopankkisopimukseen yrityksen/yhdistyksen osakkeet ja rahastot sekä mahdollisuus tehdä sijoitustoimeksiantoja.

Tilauksen voi tehdä yrityksen/yhdistyksen nimenkirjoitusoikeutettu henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla. Tutustu voimassa olevaan hinnastoomme.

1. Mitä tietoja tarvitsen?

 • Y-tunnuksen
 • Yritysverkkopankin käyttäjätunnuksen, johon sijoittamisen lisäosio lisätään sekä käyttäjän nimen ja henkilötunnuksen
 • Nimenkirjoitusoikeutetulta seuraavat tiedot: henkilötunnus ja yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköpostiosoite). Jos yrityksen nimenkirjoitusoikeus on jaettu, tarvitaan molempien nimenkirjoitusoikeutettujen tiedot
 • Osakekaupankäyntiä varten LEI-tunnuksen, jonka yritys hakee Patentti- ja rekisterihallistuksesta
 • Mikäli yrityksen kaupparekisteriotteessa/yhdistyksen säännöissä ei ole mainintaa, että yritys/yhdistys saa harjoittaa arvopaperikauppaa tarvitset yrityksen/yhdistyksen hallituksen pöytäkirjan, jossa päätös arvopaperikaupankäynnistä on tehty

2. Miten toimitan tiedot?

Kun sinulla on kaikki tarvittavat tiedot, voit siirtyä täyttämään toimeksiantoa. Varaa noin 5 minuuttia toimeksiannon täyttämiseen. Tietojen tallentaminen keskeneräisenä ei ole mahdollista.

3. Aktia luo sopimukset

Kiitos tiedoista! Käsittelemme toimeksiantosi mahdollisimman pian ja laadimme tarvittavat sopimukset. Mikäli tarvitsemme lisätietoja toimeksiannon käsittelyä varten, olemme yhteydessä puhelimitse 010 247 –alkuisesta numerosta. Lähetämme seuraavaksi sopimukset sähköisesti allekirjoitettavaksi. Arvioitu käsittelyaika on noin yksi viikko.

4. Miten allekirjoitan sopimukset?

Nimenkirjoitusoikeutetut saavat sähköpostitse kutsun sähköiseen allekirjoitukseen. Sopimukset allekirjoitetaan henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla. Allekirjoittajat saavat sähköpostitse linkin sopimusasiakirjoihin niiden tallentamista varten.

5. Miten otan palvelut käyttöön?

Sijoittamisen lisäosio on käytössäsi verkkopankin kautta kun nimenkirjoitusoikeutetut ovat allekirjoittaneet sopimukset.

Lähetä toimeksianto

Herääkö kysyttävää? Soita Aktian yritysasiakaspalveluun, puh. 010 247 6700