Siirry sisältöön Siirry chattiin
Aktian nimissä kalastellaan verkkopankkitunnuksia Lue lisää
Toimeksiantolomakkeet yritysasiakaspalveluun

Yritysasiakaspalvelu

Toimeksiantolomakkeet yritysasiakaspalveluun

Tällä sivulla voit tehdä muutospyyntöjä yrityksesi tai yhdistyksesi voimassa oleviin palveluihin ja avata uusia palveluita. Muutos vahvistetaan henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla Visma Sign -palvelussa.

 

Asiakkuus

Osoitteen ja yhteystietojen muutos

Yrityksen tai yhteisön yhteystietojen muutoksen voi ilmoittaa pankkiin yrityksen vastuuhenkilö.

Yhteystietojen päivitykseen tarvitset:

 • Y-tunnuksen
 • Yrityksen uudet osoitetiedot ja/tai tiedot uudesta vastuuhenkilöstä

Täytä hakemus

Asiakkaan tuntemistiedot - Yritys- ja yhteisöasiakas

Pankkien on lain* mukaan sekä tunnistettava että tunnettava asiakkaansa pankkiasiointiin liittyen. Asiakkaan riittävä tunteminen edellyttää pankilta tuntemistietojen keräämistä aina uutta asiakassuhdetta aloitettaessa ja tietojen säännöllistä päivittämistä.

Pankkien on muun muassa kerättävä seuraavat tiedot yhteisöasiakkaistaan:

 • Yhteisön pankkisuhteen ylläpitämiseen oikeutetut edustajat sekä näiden henkilöllisyyden ja edustuskelpoisuuden todentaminen
 • Yhteisön tosiasialliset edunsaajat
 • Konsernin rakenne
 • Arvioitu maksuliikenne pankissa
 • Verotustiedot
 • Yhteisön (liike)toiminta ja taloudellinen tilanne

Voit tutustua tarkemmin pankeille asetettuihin asiakkaan tuntemiseen liittyviin velvoitteisiin ja päivittää asiakastietosi alla olevasta linkistä.

*Laki luottolaitostoiminnasta sekä Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä

Täytä hakemus

Saldotodistus

Saldotodistus sisältää tiedot yrityksen voimassaolevista sopimuksista, vastuista ja vakuuksista valitsemaltasi päivältä.

Saldotodistus maksaa 35,00 € ja toimitetaan asiakastietojesi mukaiseen osoitteeseen.

Täytä hakemus

Täydennyspyyntö

Voi tällä lomakkeella lähettää liitteitä tai täydennystietoja, jotka tarvitaan keskeneräisen tehtävän hoitamiseksi.

Täytä hakemus

Tilit

Uuden yritystilin avaus

Uuden yritystilin avaamiseen tarvitset:

 • Y-tunnuksen
 • Sopimusten allekirjoittajien (yrityksen tai yhteisön nimenkirjoitusoikeutettu) ja tulevien tilinkäyttäjien henkilötunnukset sekä yhteystiedot.
 • Kopiot tulevien tilinkäyttäjien henkilöllisyystodistuksista (passi tai henkilökortti).

Yrityksen puolesta allekirjoittavat saavat sähköpostitse tiedon, kun sopimukset ovat valmiina allekirjoitettavaksi sähköisesti. Verkkopankin käyttäjät saavat sähköpostitse tiedon, kun verkkopankin sopimukset ovat valmiina allekirjoitettavaksi sähköisesti.

Täytä hakemus

Tilin lopettaminen

Tilin lopettamiseen tarvitset:

 • Y-tunnuksen
 • Lopetettavan tilin tilinumeron
 • Sen tilin numeron, jolle haluat lopetettavan tilin saldon siirrettävän

Tilin lopettamista voivat pyytää yrityksen tai yhteisön nimenkirjoitusoikeutetut.

Ota yhteyttä asiakastukeen, jos lopetettavan tilin saldo siirretään ulkomaisen pankin tilille.

Täytä hakemus

Yritystilin käyttöoikeusmuutokset

Voit ilmoittaa tällä lomakkeella käyttöoikeuden muutoksista (sekä uudet että poistettavat käyttöoikeudet). Ilmoituksen voi tehdä yrityksen/yhteisön nimenkirjoitusoikeutettu
Muutos vahvistetaan henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla Visma Sign -palvelussa lomakkeen lähetysvaiheessa
Käyttöoikeuden muutosilmoitusta varten tarvitset:

 • Y-tunnuksen
 • Käyttöoikeutettujen nimet ja yhteystiedot. Mikäli kyseessä on uusien käyttöoikeutettujen lisääminen, tarvitaan myös henkilötunnus sekä kopiot henkilöllisyystodistuksista (passi tai henkilökortti)
 • Tiedot liitettävistä tileistä ja oikeuksista

Kaikki osapuolet saavat sähköpostitse tiedon, kun sopimukset ovat valmiina allekirjoitettavaksi sähköisesti.

Täytä hakemus

Maksuliikenne

Pankkiyhteysvaltuutus

Valtakirjalla yritys tai yhteisö voi valtuuttaa tili- tai isännöintitoimiston lähettämään ja noutamaan maksuliikeaineistoja Aktia Pankkiin. Myös tilitoimisto voi täyttää lomakkeen yrityksen puolesta.

Pankkiyhteysvaltuutuksen lähettämiseen tarvitset:

 • Valtuuttavan yrityksen tai yhteisön y-tunnuksen ja tilinumeron.
 • Sopimuksen allekirjoittajan (valtuuttavan yrityksen tai yhteisön nimenkirjoitusoikeutettu) henkilötunnuksen sekä yhteystiedot. Jos yrityksen tai yhteisön nimenkirjoitusoikeus on jaettu, tarvitaan molempien nimenkirjoitusoikeutettujen henkilötunnukset ja sähköpostiosoitteet.
 • Valtuutetun välittäjän (esim. tilitoimisto) y-tunnuksen, Web Services sopimusnumeron sekä yhteyshenkilön yhteystiedot.
 • Tiedot palveluista, joita valtuutettu välittäjä saa hoitaa yrityksen tai yhteisön puolesta.

Kaikki osapuolet saavat sähköpostitse tiedon, kun sopimukset ovat valmiina allekirjoitettavaksi sähköisesti. Valtuus on käytössä noin kahden viikon kuluttua valtakirjan lähettämisestä.

Täytä hakemus

Yrityksen verkkopankin avaus

Voit tilata tällä lomakkeella uuden verkkopankkisopimuksen, joka sisältää tarvittaessa myös aineistosiirron verkkopankista.

Uuden verkkopankin avaamiseen tarvitset:

 • Y-tunnuksen.
 • Sopimuksen allekirjoittajan (valtuuttavan yrityksen tai yhteisön nimenkirjoitusoikeutettu) henkilötunnuksen sekä yhteystiedot. Jos yrityksen tai yhteisön nimenkirjoitusoikeus on jaettu, tarvitaan molempien nimenkirjoitusoikeutettujen henkilötunnukset ja sähköpostiosoitteet.
 • Uusien verkkopankin käyttäjien henkilötunnukset ja yhteystiedot. Lisäksi tarvitset kopion verkkopankin käyttäjien henkilöllisyystodistuksista (passi tai henkilökortti).

Yrityksen tai yhdistyksen allekirjoittajat saavat sähköpostitse tiedon, kun sopimukset ovat valmiina allekirjoitettavaksi sähköisesti. Verkkopankin käyttäjät saavat sähköpostitse tiedon, kun verkkopankin käyttäjäsitoumukset ovat valmiina allekirjoitettavaksi sähköisesti.

Täytä hakemus

Web Services -kanavan tilaus

Voit tilata tällä lomakkeella Web Services -yhteyden yrityksen omaan käyttöön sekä siihen liittyvät maksuliikepalvelut. Web Services -yhteys on tarkoitettu maksuliikeaineistojen välittämiseen yrityksen ja pankin välillä.

Web Services -yhteyden tilaamiseen tarvitset:

 • Y-tunnuksen
 • Sopimuksen allekirjoittajan (yrityksen tai yhteisön nimenkirjoitusoikeutettu) henkilötunnuksen sekä yhteystiedot. Jos yrityksen tai yhteisön nimenkirjoitusoikeus on jaettu, tarvitaan molempien nimenkirjoitusoikeutettujen henkilötunnukset ja sähköpostiosoitteet.
 • Web Services käyttäjän (maksuliikettä hoitava henkilö) nimen ja yhteystiedot
 • Tarvitsemanne aineistosiirtopalvelut.

Kaikki osapuolet saavat sähköpostitse tiedon, kun sopimukset ovat valmiina allekirjoitettavaksi sähköisesti.

Täytä hakemus

Edunvalvonnassa olevan henkilön Web Services sopimukset

Yleinen edunvalvoja voi pyytää tällä lomakkeella edunvalvottavan tilin liittämistä edunvalvojan Web Services -kanavaan. Edunvalvontatieto tulee olla rekisteröity pankkiin edunvalvottavalle henkilölle ennen kuin Web services -yhteys voidaan avata.

Web services -yhteyden tilaamiseen tarvitset:

 • edunvalvottavan henkilötiedot
 • Web services -kanavan yksilöintitiedot (sopimusnumero tai käyttäjätunnus)
 • tarvitsemanne aineistonsiirtopalvelut
 • edunvalvojan yhteystiedot.

Edunvalvoja saa sähköpostitse tiedon, kun sopimukset ovat valmiina allekirjoitettavaksi sähköisesti.

Täytä hakemus

Kortit

Aktia Business -korttitilaus

Uuden Business Debit -kortin tilaamiseen tarvitset:

 • Y-tunnuksen
 • Sopimusten allekirjoittajien (yrityksen tai yhteisön nimenkirjoitusoikeutettu) ja tulevien tilinkäyttäjien henkilötunnukset sekä yhteystiedot
 • Jos yrityksen tai yhteisön nimenkirjoitusoikeus on jaettu, tarvitaan kortin tilaamiseen molempien nimenkirjoitusoikeutettujen henkilötunnukset ja sähköpostiosoitteet
 • Kopiot tulevien kortinhaltijoiden henkilöllisyystodistuksista (passi tai henkilökortti)

Kaikki osapuolet saavat sähköpostitse tiedon, kun sopimukset ovat valmiina allekirjoitettavaksi sähköisesti.

Täytä hakemus

Eurocard Corporate Gold - yrityskortin tilaus

Eurocard Corporate Gold -yrityskortti on käyttörajaton kortti 20 000€ saakka kuukaudessa (20 000€/30päivää).

Hakemus koostuu kolmesta osasta: Yrityksen tiedot, tosiasiallinen edunsaaja, sopimus ja kortinhaltijan tiedot. Hakemuksen voi allekirjoittaa ainoastaan yrityksen toimitusjohtaja tai henkilö, jolla on nimenkirjoitusoikeus. Verkkolaskutus tilataan lähettämällä tiedot OVT-tunnuksesta ja verkkolaskuoperaattorista osoitteeseen [email protected]

Alla oleva "Täytä hakemus" -painike vie Eurocard-yrityksen omille sivuille, suoraan hakemukseen.

Täytä hakemus

Aktia Business -kortin lopettaminen

Aktia Business -kortin lopettamiseen tarvitset:

 • Y-tunnuksen
 • Lopetettavan kortin tiedot

Kortin lopetusta voi pyytää yrityksen tai yhteisön nimenkirjoitusoikeutettu tai kortinhaltija itse. Sinun on tunnistauduttava verkkopankkitunnuksillasi, kun lähetät kortin lopettamista koskevan lomakkeen.

Täytä hakemus

Rahoitus

Yritysluottohakemus

Voit hakea rahoitusta täyttämällä alla olevan hakemuksen. Hakemuksella on valittavissa seuraavat rahoitusmuodot: yrityslaina, luotollinen yritystili, pankkitakaus, factoring-, osamaksu- ja leasingrahoitus.

Lainahakemusta varten ei tarvita pankkitunnuksia eikä hakemuksen lähettäminen vaadi aikaisempaa asiakkuutta Aktiassa. Hakemuksenne käsittelemiseksi tarvitsemme seuraavia lisätietoja yrityksestä, rahoitushankkeesta ja tarjottavasta vakuudesta:

Yrityksen tiedot:

 • Viimeisin virallinen tilinpäätös
 • Kuluvan tilikauden kirjanpitoajo (tulos ja tase), jos edellisestä tilinpäätöksestä on kulunut yli 6kk
 • Mahdollinen tarkempi kuvaus yrityksen liiketoiminnasta

Rahoituksen tiedot:

 • Investointi- tai hankesuunnitelma
 • Mahdollinen sopimus kuten vuokra-, urakka-, toimitus-, tilaus- tai kauppasopimus

Vakuuden tiedot:

 • Tiedot tarjottavista vakuuksista, esim. isännöitsijäntodistus tai kiinteistön arviokirja

Täytä hakemus

Yritysluoton muutoshakemus

Voit hakea tällä lomakkeella muutosta voimassaolevaan luottosopimukseesi. Liitä mukaan mahdolliset dokumentit, jotka kuvaavat yrityksesi taloudellista tilannetta. Näitä voivat olla esimerkiksi tuoreet tilinpäätöstiedot tai kuluvan tilikauden kirjanpitoajo.

Täytä hakemus

Taloyhtiölaina

Taloyhtiön remonteissa on aina paljon mietittävää ja yhteen sovitettavaa. Kun valitset Aktian Taloyhtiölainan, voit luottaa siihen, että pankkiasiat hoituvat sujuvasti ja vaivatta.

Lainatarjousta varten et tarvitse pankkitunnuksia, eikä hakemuksen lähettäminen vaadi aikaisempaa asiakkuutta Aktiassa. Käsittelemme hakemuksen heti, kun meillä on kaikki tarvittavat tiedot.

Hakemuksenne käsittelemiseksi tarvitsemme seuraavia lisätietoja ja liitteitä:

 • viimeisin ja sitä edellisen vuoden virallinen tilinpäätös
 • talousarvio kuluvalle/seuraavalle vuodelle
 • tuore isännöitsijäntodistus
 • osakasluettelo

Täytä hakemus

Asunto-osakeyhtiön ylimääräinen lyhennys

Asunto-osakeyhtiön luottoihin voit pyytää ylimääräistä lyhennystä täyttämällä alle olevat tiedot. Muutosta voi pyytää yrityksen nimenkirjoitukseen oikeutettu henkilö. Muihin yrityslainoihin voit tehdä ylimääräisen lyhennyspyynnön Yritysluoton muutoshakemus- lomakkeella.

Pyyntö ylimääräisestä lyhennyksestä tulee lähettää pankkiin 5 pankkipäivää ennen ylimääräisen lyhennyksen maksupäivää.

Täytä hakemus

Lainaan liittyvä kysely

Tietoja yritysten lainoista voi pyytää yrityksen nimenkirjoitukseen oikeutettu henkilö. Tiedot toimitetaan suojatulla sähköpostilla yrityksen/yhteisön yhteyshenkilölle.

Täytä hakemus

Talletusvakuudet

Yrityksen vakuuden tilaus - Työ- ja takuuaikainen talletusvakuus

Voit tilata tällä lomakkeella sopimuksen työ- tai takuuaikaisesta talletusvakuudesta.

Työ- tai takuuaikaisen talletusvakuuden tekemiseen tarvitset:

 • y-tunnuksen
 • tiedot urakasta ja vakuuden määrästä
 • kopion urakkasopimuksesta (liitetään toimeksiantoon).

Työ- tai takuuaikaista talletusvakuussopimusta voivat pyytää yrityksen tai yhteisön nimenkirjoitusoikeutetut. Yrityksen tai yhteisön allekirjoittajat saavat sähköpostitse tiedon, kun sopimukset ovat valmiina allekirjoitettavaksi sähköisesti.

Täytä hakemus

Yrityksen vakuuden tilaus - Vuokravakuus

Voit tilata tällä lomakkeella sopimuksen vuokravakuustalletuksesta.

Vuokravakuussopimuksen tekemiseen tarvitset:

 • y-tunnuksen
 • tiedot vuokranantajasta, vuokrattavasta kohteesta ja vakuuden määrästä.

Vuokravakuussopimusta voivat pyytää yrityksen tai yhteisön nimenkirjoitusoikeutetut. Yrityksen tai yhteisön allekirjoittajat saavat sähköpostitse tiedon, kun sopimukset ovat valmiina allekirjoitettavaksi sähköisesti.

Täytä hakemus

Yrityksen vakuuden tilaus - Muu talletusvakuus

Voit tilata tällä lomakkeella sopimuksen talletusvakuudesta, joka ei ole urakkaan (työ- tai takuuajan vakuus) tai vuokravakuuteen liittyvä. Talletusvakuus voi liittyä esimerkiksi liikennelupaan, valmisteverotukseen, tulliin liittyviin velvollisuuksiin tai matkapalveluyhdistelmien tarjoamiseen.

Talletusvakuussopimuksen tekemiseen tarvitset:

 • y-tunnuksen
 • tiedot sopimuksesta, jota varten talletusvakuus tehdään
 • vakuuden määrän.

Talletusvakuussopimusta voivat pyytää yrityksen tai yhteisön nimenkirjoitusoikeutetut. Yrityksen tai yhteisön allekirjoittajat saavat sähköpostitse tiedon, kun sopimukset ovat valmiina allekirjoitettavaksi sähköisesti.

Täytä hakemus

Säästäminen ja sijoittaminen

Säästämisen ja sijoittamisen lisäpalveluiden lisääminen yritysverkkopankkiin

Voit tilata tällä lomakkeella sijoittamisosion lisäämistä olemassa olevaan verkkopankkisopimuksen.

Uuden osion avaamiseen tarvitset:

 • Y-tunnuksen
 • Sopimuksen allekirjoittajan (valtuuttavan yrityksen tai yhteisön nimenkirjoitusoikeutettu) henkilötunnuksen sekä yhteystiedot. Jos yrityksen tai yhteisön nimenkirjoitusoikeus on jaettu, tarvitaan molempien nimenkirjoitusoikeutettujen henkilötunnukset ja sähköpostiosoitteet.
 • Olemassa olevan verkkopankkisopimuksen numeron sekä käyttäjän nimen ja henkilötunnuksen.
 • Palvelun käyttö edellyttää, että yrityksen kaupparekisteriotteessa tai yhdistyksen säännöissä on maininta, että yritys/yhdistys saa harjoittaa arvopaperikauppaa. Mikäli tällaista merkintää ei ole, tulee pyyntöön lisätä yrityksen/yhdistyksen hallituksen kokouksen pöytäkirja, jossa päätös arvopaperikaupankäynnistä on tehty
 • Osakekaupankäyntiä varten tarvitaan myös LEI-tunnus, jonka yritys hakee Patentti- ja rekisterihallituksesta

Yrityksen tai yhdistyksen allekirjoittajat saavat sähköpostitse tiedon, kun sopimukset ovat valmiina allekirjoitettavaksi sähköisesti. Verkkopankin käyttäjät saavat sähköpostitse tiedon, kun verkkopankin käyttäjäsitoumukset ovat valmiina allekirjoitettavaksi sähköisesti.

Täytä hakemus