Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Försök att få tag på nätbankskoder i Aktias namn – falska nätsidor bland sökmotorernas sökresultat Läs mera
Föreningar

Föreningar

Det finns särskilda regler för hur man sköter föreningars bankärenden. Vi har sammanställt en lista över de viktigaste sakerna som behöver beaktas för att föreningens ärenden ska kunna skötas smidigt.

Oregistrerade föreningar

En oregistrerad förening har inte rättskapacitet och då kan man enligt lagen inte öppna ett konto för en sådan. Vi kan öppna ett personligt konto för föreningens styrelsemedlem eller kassör.  

Registrerade föreningar 

Föreningar som är registrerade i Patent- och registerstyrelsens föreningsregister har ett eget FO-nummer och dessa kan ha egendom och ansvar. En registrerad förening kan ha ett bankkonto och andra banktjänster som används och ansvaras för av personer som föreningens styrelse utsett. 

Byte av styrelse eller kassör i föreningen

Man ska meddela om en ny styrelse och/eller kassör till Patent- och registerstyrelsens föreningsregister.

Därutöver ska man skicka följande blanketter till Aktia:

Dokument som behövs för att öppna ett konto för en förening

För att öppna ett konto för en förening behövs ett föreningsregisterutdrag och föreningens stadgar samt ett utdrag ur styrelseprotokollet, varav det framgår vem som får öppna konto, vilka som har dispositionsrätt till kontot samt vilka tjänster öppnaren får koppla till kontot.

Avslutande av förenings konto

Om du vill stänga föreningens konto kan du sända oss protokollet från föreningens styrelsemöte eller ett utdrag ur protokollet där beslutet att avsluta kontot framgår. Att avsluta ett konto kräver identifiering, så du kan skicka protokollet till Aktia med blanketten nedan. Blanketten ska skickas av en person som representerar föreningen.

Avslutande av konto