Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Föreningar

Föreningar

Det finns särskilda regler för hur man sköter föreningars bankärenden. Vi har sammanställt en lista över de viktigaste sakerna som behöver beaktas för att föreningens ärenden ska kunna skötas smidigt.

Oregistrerade föreningar

En oregistrerad förening, såsom exempelvis en skolklass eller klubb, har inte rättshandlingsförmåga och lagen tillåter inte att man öppnar ett konto för en oregistrerad förening. För sådana föreningars ansvarspersoner eller kassörer kan vi öppna ett personligt konto. Som privatkund i Aktia kan du öppna kontot via nätbanken för privatkunder. 
Oregistrerade föreningar

Registrerade föreningar

Föreningar som är registrerade i Patent- och registerstyrelsens föreningsregister har ett eget FO-nummer och dessa kan ha egendom och ansvar. En registrerad förening kan ha ett bankkonto och andra banktjänster som används och ansvaras för av personer som föreningens styrelse utsett.
Registrerade föreningar

De vanligaste uppdragen för föreningar

Då det sker ändringar bland styrelsemedlemmar behöver följande uppgifter ändras:

1. Meddela först om bytet av styrelse till Patent- och registerstyrelsens föreningsregister  
2. Uppdatera uppgifterna om kundkännedom till Aktia
3. Om en kontoanvändare ändrat, uppdatera användningsrätten och beställ vid behov en ny företagsnätbank 
4. Om kontaktpersonen ändrat, uppdatera kontaktpersonens uppgifter

Kundförhållande

Meddela om förändringar i adressuppgifter och/eller om en ny kontaktperson.

Ändringen kan göras av företagets/föreningens namnteckningsberättigade med personliga nätbankskoder.

1. Vilka uppgifter behöver jag?

 • FO-numret
 • Företagets nya adressuppgifter och/eller den nya kontaktpersonens kontaktuppgifter

2. Hur skickar jag uppgifterna?

Då du har samlat alla behövliga uppgifter kan du fylla i uppdraget. Reservera cirka 5 minuter för att fylla i uppdraget. Det är inte möjligt att spara ofullständiga uppgifter.

3. Aktia uppdaterar uppgifterna

Tack för uppgifterna! Vi behandlar uppdraget så snart som möjligt och uppdaterar uppgifterna. Ifall vi behöver tilläggsuppgifter kontaktar vi dig per telefon från ett nummer som börjar på 010 247.

Uppdatera adress- och kontaktuppgifter

Har du frågor? Ring Aktias företagskundtjänst, tfn 010 247 6700

Bli företagskund i Aktia.

För att vi ska kunna behandla din ansökan om att öppna ett kundförhållande i Aktia ber vi dig att fylla i och skicka det elektroniska formuläret ”Fyll i kunduppgifter” med tillhörande bilagor som du hittar nedan. Vi kontaktar dig då vi mottagit formuläret. Kunduppgifterna kan fyllas i av företagets/föreningens namnteckningsberättigade med personliga nätbankskoder. Bekanta dig med företagstjänsternas gällande prislista.

1. Vilka uppgifter behöver jag?

Börja med att kontrollera vilka dokument du ska bifoga till ansökan. Till alla ansökningar bifogas en kopia av identitetshandling (pass eller identitetskortets båda sidor) gällande företagets representanter och de personer, som ska få användarrätt till konton samt behövliga dokument enligt bolagsform. Kontrollera vilka handlingar som behövs för olika bolagsformer: Handlingar för olika bolagsformer

Enligt lagen* ska bankerna både identifiera och känna sina kunder gällande saker som påverkar deras bankärenden. Skyldigheten att känna sina kunder tillräckligt bra förutsätter att banken samlar in kunduppgifter alltid när ett nytt kundförhållande inleds och även regelbunden uppdatering av dessa uppgifter.

Bankerna bör bland annat fastställa följande uppgifter om sina sammanslutningskunder:

 • Representanter som är berättigade att upprätthålla företagets eller sammanslutningens bankförhållande samt fastställande av deras identitet och rätt att representera
 • Företagets eller sammanslutningens verkliga förmånstagare
 • Koncernstruktur
 • Uppskattad betalningstrafik i banken
 • Skatteuppgifter
 • Företagets eller sammanslutningens (affärs)verksamhet och finansiella situation

2. Hur skickar jag uppgifterna?

Då du har samlat alla behövliga uppgifter kan du fylla i uppgifterna här:  Fyll i kunduppgifter. Reservera cirka 15 minuter för att fylla i uppgifterna. Det är inte möjligt att spara ofullständiga uppgifter.

3. Aktia är i kontakt med dig

Tack för uppgifterna! Vi behandlar din begäran så snart som möjligt och kontaktar dig. Efter att ansökan om att öppna kundförhållande har blivit godkänd gör vi upp avtalen och skickar dem för elektronisk underskrift. Den uppskattade behandlingstiden är cirka en vecka.

4. Hur skriver jag under avtalen?

Företagets/föreningens namneckningsberättigade samt de som använder tjänsterna skriver under avtalen med personliga nätbankskoder.

 

Har du frågor? Ring Aktias företagskundtjänst, tfn 010 247 6700

*Kreditinstitutslagen och Lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism

Konton

Öppna ett nytt företagskonto. Om företaget/föreningen inte är kund i Aktia, läs instruktionerna här: Hur öppna ett företagskundförhållande i Aktia? För öppnandet av företagskontot debiterar vi enligt gällande prislista.

1. Vilka uppgifter behöver jag?

 • FO-numret
 • Följande uppgifter om nya kontoanvändare: personbeteckning, kontaktuppgifter (hemadress, telefonnummer och e-postadress) och bild eller kopia av identitetshandling (pass eller identitetskortets båda sidor)
 • Följande uppgifter om namnteckningsberättigade: personbeteckning och kontaktuppgifter (telefonnummer och e-postadress). Om företagets namnteckningsrätt är delad, behövs personbeteckning och e-postadress för båda personer som har namnteckningsrätt
 • Följande uppgifter för öppnande av konto till registrerad förening: föreningsregisterutdrag, föreningens stadgar samt ett utdrag ur styrelseprotokoll där det framkommer vem som får öppna kontot, vem som har användningsrätt till kontot samt vilka tjänster kontoöppnaren får koppla till kontot

2. Hur skickar jag uppgifterna?

Då du har samlat alla behövliga uppgifter kan du fylla i uppdraget. Reservera cirka 10 minuter för att fylla i uppdraget. Det är inte möjligt att spara ofullständiga uppgifter.

3. Aktia skapar avtalen

Tack för uppgifterna! Vi behandlar uppdraget så snart som möjligt och skickar avtalen för elektronisk underskrift till behövliga parter. Ifall vi behöver tilläggsuppgifter kontaktar vi dig per telefon från ett nummer som börjar på 010 247. Den uppskattade behandlingstiden är cirka en vecka.

4. Hur skriver jag under avtalen?

Vi skickar en kallelse till elektronisk underskrift via e-post till namnteckningsberättigade och det nya kontots användare om nätbank beställs samtidigt. Avtalen skrivs under med personliga nätbankskoder. När alla parter har skrivit under avtalen får de som skrivit under avtalen en länk till avtalsdokumenten för att kunna spara dem.

5. Hur tar jag i bruk tjänsterna?

Nätbanken kan tas i bruk när alla har skrivit under avtalen och nyckeltalskortet anlänt till användaren per post.

Öppna företagskonto

Har du frågor? Ring Aktias företagskundtjänst, tfn 010 247 6700

Avsluta enskilda företagskonton eller hela företagskundförhållandet i Aktia. Begäran om avslutande av konto eller kundförhållandet kan göras av företagets/föreningens namnteckningsberättigade med personliga nätbankskoder.

1. Vilka uppgifter behöver jag?

 • FO-numret
 • Kontonumret för kontot som ska avslutas
 • Kontonumret för kontot som saldot överförs till
 • Kontrollera eventuell kontolimit före begäran om avslutande av konto och flytta vid behov medel till kontot

2. Hur skickar jag uppgifterna?

Då du har samlat alla behövliga uppgifter kan du fylla i uppdraget. Reservera cirka 5 minuter för att fylla i uppdraget. Det är inte möjligt att spara ofullständiga uppgifter.

3. Aktia avslutar kontot

Tack för uppgifterna! Vi avslutar kontot samt tillhörande tjänster enligt din begäran och förmedlar saldot till det konto du angivit. Vi skickar det sista kontoutdraget per post. Ifall vi behöver tilläggsuppgifter kontaktar vi dig per telefon från ett nummer som börjar på 010 247. Den uppskattade behandlingstiden är cirka en vecka.

Avsluta konto

Har du frågor? Ring Aktias företagskundtjänst, tfn 010 247 6700

Beställ ändringar till företagskontots användarrättigheter. Genom att göra en beställning kan du lägga till nya kontoanvändare och/eller radera befintliga användarrättigheter till kontot. Du kan definiera vilka rättigheter som ges/borttages per användare. Beställningen görs av företagets/föreningens namnteckningsberättigade med personliga nätbankskoder

Om ändringen gäller byte av styrelse och/eller kassör i föreningen, se noggrannare instruktioner här.

1. Vilka uppgifter behöver jag?

 • FO-numret
 • Kontonummer som ändringen av användarrättigheterna berör
 • Följande uppgifter om nya kontoanvändare: personbeteckning, kontaktuppgifter (hemadress, telefonnummer och e-postadress) och bild eller kopia av identitetshandling (pass eller identitetskortets båda sidor)
 • Följande uppgifter om namnteckningsberättigade: personbeteckning och kontaktuppgifter (telefonnummer och e-postadress). Om företagets namnteckningsrätt är delad, behövs personbeteckning och e-postadress för båda personer som har namnteckningsrätt

2. Hur skickar jag uppgifterna?

Då du har samlat alla behövliga uppgifter kan du fylla i uppdraget. Reservera cirka 10 minuter för att fylla i uppdraget. Det är inte möjligt att spara ofullständiga uppgifter.

3. Aktia skapar avtalen

Tack för uppgifterna! Vi behandlar uppdraget så snart som möjligt och skapar de avtal som behövs. Vi skickar därefter avtalen för elektronisk underskrift till behövliga parter. Ifall vi behöver tilläggsuppgifter kontaktar vi dig per telefon från ett nummer som börjar på 010 247. Den uppskattade behandlingstiden är cirka en vecka.

4. Hur skriver jag under avtalen?

Vid borttagande av användarrättigheter krävs inte underskrift av avtal.

Vi skickar en kallelse till elektronisk underskrift via e-post till namnteckningsberättigade och den nya kontoanvändaren om nätbank beställs samtidigt. Avtalen skrivs under med personliga nätbankskoder. När alla parter har skrivit under avtalen får de som skrivit under avtalen en länk till avtalsdokumenten för att kunna spara dem. 

5. Hur tar jag i bruk tjänsterna?

Nätbanken kan tas i bruk när alla har skrivit under avtalen och nyckeltalskortet anlänt till användaren per post.

Uppdatera kontots användarrättigheter

Har du frågor? Ring Aktias företagskundtjänst, tfn 010 247 6700

Kort

Beställ ett Aktia Business Debit -kort. Kortinnehavaren kan betala från kontot samt deponera kontanter till kontot via Automatias insättningsautomater. Du kan kontrollera var närmaste automat finns här: https://otto.fi/sv/var-finns-talletus/ I TalletusOtto -automaten kan du deponera sedlar och mynti i euro och i OttoPlus -automaten kan du deponera sedlar i euro.

Beställningen kan göras av företagets/föreningens namnteckningsberättigade eller kortets kommande användare med personliga nätbankskoder. Du kan beställa kort åt flera kortinnehavare på samma gång. Bekanta dig med vår prislista.

1. Vilka uppgifter behöver jag?

 • FO-numret
 • Följande uppgifter om den nya kortinnehavaren: personbeteckning, kontaktuppgifter (hemadress, telefonnummer och e-postadress) och bild eller kopia av identitetshandling (pass eller identitetskortets båda sidor)
 • Följande uppgifter om namnteckningsberättigade: personbeteckning och kontaktuppgifter (telefonnummer och e-postadress). Om företagets namnteckningsrätt är delad, behövs personbeteckning och e-postadress för båda personer som har namnteckningsrätt

2. Hur skickar jag uppgifterna?

Då du har samlat alla behövliga uppgifter kan du fylla i uppdraget. Reservera cirka 5 minuter för att fylla i uppdraget. Det är inte möjligt att spara ofullständiga uppgifter.

3. Aktia skapar avtalen

Tack för uppgifterna! Vi behandlar uppdraget så snart som möjligt och skickar avtalen för elektronisk underskrift till behövliga parter. Ifall vi behöver tilläggsuppgifter kontaktar vi dig per telefon från ett nummer som börjar på 010 247. Den uppskattade behandlingstiden är cirka en vecka.

4. Hur skriver jag under avtalen?

Vi skickar en kallelse till elektronisk underskrift till den blivande kortinnehavaren och till namnteckningsberättigade via e-post. Avtalen skrivs under med personliga nätbankskoder. När alla parter har skrivit under avtalen får de som skrivit under avtalen en länk till avtalsdokumenten för att kunna spara dem.

5. Hur tar jag i bruk tjänsterna?

Efter att alla parter har skrivit under avtalen skickar vi kort och pin-kod till kortinnehavarens adress.

Beställ kort

Har du frågor? Ring Aktias företagskundtjänst, tfn 010 247 6700

Avsluta Aktia Business Debit –kort. Kortet kan avslutas av företagets/föreningens namnteckningsberättigade eller av kortinnehavaren med personliga nätbankskoder.

1. Vilka uppgifter behöver jag?

 • FO-numret
 • Uppgifter om kortet som skall avslutas

2. Hur skickar jag uppgifterna?

Då du har samlat alla behövliga uppgifter kan du fylla i uppdraget. Reservera cirka 5 minuter för att fylla i uppdraget. Det är inte möjligt att spara ofullständiga uppgifter.

3. Aktia avslutar kortet

Tack för uppgifterna! Vi behandlar uppdraget så snart som möjligt och avslutar kortet. Ifall vi behöver tilläggsuppgifter kontaktar vi dig per telefon från ett nummer som börjar på 010 247.

Avsluta kort

Har du frågor? Ring Aktias företagskundtjänst, tfn 010 247 6700

Hittade du inte det du sökte?