Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
I Aktias namn rings det bluffsamtal där de varnas för att till exempel bankkoderna eller kontot är i fara Bedragaren försöker bestyrka sitt ärende genom att skicka ett textmeddelande, som syns i samma bekanta meddelandekedja som Aktias äkta meddelanden. Läs mer.

Nätfakturering

Nätfakturering betyder att fakturor skickas och tas emot i elektronisk strukturerad form. Företagen kan fakturera både sina företags- och konsumentkunder elektroniskt.

Elektroniska fakturor mellan företag kallas nätfakturor och elektroniska fakturor som skickas till konsumentkunder kallas e-fakturor. 

Elektronisk fakturering kan anslutas till företagets ekonomiförvaltningssystem, varmed hela faktureringskedjan kan göras elektronisk och automatiseras. Fakturamaterial kan förmedlas med bankförbindelseprogrammet via banken på samma sätt som betalningsmaterial eller via operatörer för nätfakturor som tillhandahåller förmedling av elektroniska fakturor.

Nätfakturans fördelar för avsändaren

 • Enkelt och förmånligt sätt att sköta ditt företags fakturering.
 • Den elektroniska fakturan är ett miljövänligt och säkert sätt att skicka e-fakturor till konsumenter och nätfakturor till dina företagskunder. Elektronisk fakturering bidrar även till att ditt företags kassahantering blir snabbare.
 • Du kan kontrollera, godkänna, kontera och arkivera fakturan elektroniskt.
 • Du kan föra fakturan in direkt i köpreskontraprogrammet; den behöver inte matas in för hand eller skannas.
 • På fakturan finns ett betalningsförslag och en virtuell streckkod som din kund kan använda till exempel när hen betalar via sitt bankkontaktprogram.
 • Nätfakturan är trygg att använda, i tjänsten identifierar bankerna både faktureraren och fakturamottagaren.

Nätfakturans fördelar för mottagaren

 • Fakturorna varken försvinner eller går till fel adress.
 • Mer effektiv förvaltning
 • Tillförlitlig identifiering av parterna
 • Nätfakturan är miljövänlig.

Ett företag som sänder nätfakturor kan även tillhandahålla sina konsumentkunder en direktbetalningstjänst där banken automatiskt betalar fakturor som direktbetalning på fakturans förfallodag. Direktbetalning är avsedd för betalning av återkommande fakturor för sådana konsumentkunder som inte använder nätbanken. 

Aktias nätfakturatjänst

Aktias nätfakturatjänst är en elektronisk faktureringstjänst för företag, och den grundar sig på Finvoice-standarden. Aktia stöder för tillfället nätfakturastandarden Finvoice 1.3. eller nyare. För tillfället används den nyaste standarden 3.0.

Nätfakturering är möjlig både via nätbanken för företag och Web Services-förbindelsen.

Nätfakturan, allmänna villkor

I Finland används allmänt två meddelandeformat för nätfakturor: Finvoice och TEAPPS (även TEAPPSXML). I nätslussar mellan operatörer för nätfaktura överförs material i huvudsak enligt TEAPPS-standarden. Nätfakturamaterial som banker förmedlar är nästan fullständigt enligt Finvoice-standarden som finländska banker har definierat tillsammans.

Fakturering som materialöverföring

Ifall företaget använder ett program, med hjälp av vilket hen kan skapa nätfakturor och ta emot inkommande nätfakturor, väljer man som kanal antingen Web Services-förbindelsen eller materialöverföringar-tjänsten i nätbanken för företag.

Fakturering under fakturor i nätbanken

Ifall företaget inte använder ett faktureringsprogram kan hen ta i bruk tjänsten fakturor i nätbanken för företag. I tjänsten fakturor i nätbanken för företag kan man utöva småskalig fakturering med beaktande av följande.

 • Företaget fakturerar inte Finlands statsförvaltnings enheter, konsumentkunder eller i annan valuta än euro.
 • Företaget kan om det önskar underhålla ett kund- och produktregister i tjänsten. 
 • Företaget ska följa med den avgående och inkommande nätfaktureringen och spara fakturorna för arkivering.

Användarmanualen för fakturor i nätbanken finns här: Fakturering i nätbanken för företag