Siirry sisältöön Siirry chattiin
Raportit ja dokumentit

Raportit ja dokumentit

Vastuullinen sijoittaminen

Vastuullisen sijoittamisen dokumentit ja raportit kuvaavat menetelmiämme ja tuloksiamme vastuullisen sijoittamisen edistämiseksi.

Lausunto kestävyysriskeistä koskee kaikkea sijoituksia koskevaa päätöksentekoa sekä sijoitus- ja vakuutusneuvontaa Aktia-konsernissa, niin rahastojen ja muun asiakasvarallisuuden hoidossa kuin myös Aktia Pankki Oyj:n ja Aktia Henkivakuutus Oy:n oman taseen sijoitustoimintaa.

Vastuullisen sijoittamisen periaatteet 

Vastuullisen sijoittamisen katsaus 

Lausunto kestävyysriskeistä 

Aktian rahastojen ESG-raportit

Pääasialliset haitalliset kestävyystekijät huomioidaan Aktia Pankki Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden Aktia Rahastoyhtiö Oy:n ja Aktia Henkivakuutus Oy:n sijoituspäätöksissä, sijoitusneuvonnassa sekä vakuutusneuvonnassa.

Ilmoitus sijoituspäätösten pääasiallisista haitallisista vaikutuksista kestävyystekijöihin 

Vastuullinen sijoittaminen

Rahastojemme vaikuttavuus

Osake- ja yrityslainarahastojemme vaikuttavuusprofiilien laskemisessa teemme yhteistyötä kotimaisen Upright Projectin kanssa. Kehittyvien talouksien korkorahastojemme vaikuttavuusprofiileissa käytämme kehikkona YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Lisäksi vaikuttavuussijoittamisen rahastomme Aktia Impakti raportoi vuosittain vaikuttavuudesta.

Impact Report Aktia Mutual Funds 

Aktia Impakti vaikuttavuusraportti 

Rahastojemme vaikuttavuus

Aktiivinen omistajuus ja vaikuttaminen

Yhtiövaikuttamisella, omistajaohjauksella ja aktiivisella omistajuudella Aktia edistää sijoituskohteina olevien yhtiöiden hyvää hallintoa sekä edellytyksiä sijoituskohteiden tai sijoitussalkkujen hyvään pitkän aikavälin tuottokehitykseen.

Omistajaohjauksen periaatteet

Omistajaohjauksen periaatteiden toteutuminen

Pooled engagement report

Proxy voting report

Aktiivinen omistajuus ja vaikuttaminen