Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Rapporter och dokument

Rapporter och dokument

Ansvarsfullt investerande

Dokument och rapporter för ansvarsfulla investeringar beskriver våra metoder och resultat för att främja ansvarsfulla investeringar.

Utlåtande om hållbarhetsrisker gäller allt beslutsfattande i fråga om placeringar samt placerings- och försäkringsrådgivning i Aktiakoncernen, när det gäller förvaltningen av såväl fonder och övriga kundtillgångar som Aktia Bank Abp:s och Aktia Livförsäkring Ab:s egen investeringsverksamhet.

Principer för ansvarsfullt investerande 

Översikt över ansvarsfullt investerande 

Utlåtande om hållbarhetsrisker 

ESG-rapporter för Aktias fonder

De huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbarhetsfaktorer beaktas i placeringsbesluten, placeringsrådgivningen och försäkringsrådgivningen i Aktia Bank Abp och dess dotterbolag Aktia Fondbolag Ab och Aktia Livförsäkring Ab.

Redogörelse för investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer 

Ansvarsfullt investerande

Påverkan av Aktias fonder

För att sänka impact-profilerna för våra aktie- och företagslånefonder använder vi det inhemska bolaget Upright Projects modell. I impact-profilerna för tillväxtmarknadernas räntefonder har vi däremot använt FN:s mål för hållbar utveckling som referensram. Dessutom Aktias Impact-fond egen påverkansrapport publiceras årligen.

Impact Report Aktia Mutual Funds

Aktia Impact påverkansrapport

Påverkan av Aktias fonder

Aktivt ägarskap och aktiv påverkan

Genom påverkansarbete, ägarstyrning och aktivt ägarskap kan Aktia främja god bolagsstyrning i de företag som är placeringsobjekt samt skapa förutsättningar för god avkastningsutveckling på lång sikt för placeringsobjekten eller placeringsportföljerna.

 

Principer för ägarstyrning

Förverkligandet av principerna för ägarstyrning

Pooled engagement report

Proxy voting report 

Aktivt ägarskap och aktiv påverkan