Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
På grund av en tekniskt fel i Aktias korttjänster har det uppstått obefogade täckningsreservationer på brukskontot. Detta kräver inga åtgärder från kortinnehavaren och de obefogade täckningsreserveringarna försvinner automatiskt inom en vecka. Vi beklagar de olägenheter som detta har medfört.
Försök att få tag på nätbankskoder i Aktias namn – falska nätsidor bland sökmotorernas sökresultat Läs mera

En genuint inhemsk kapitalförvaltare i internationell klass

Vårt inhemska ursprung både syns och känns när du har att göra med oss. Vi är tillgängliga, vi känner din verksamhetsmiljö och skräddarsyr de lämpligaste lösningarna av de bästa placeringsprodukterna på marknaden ur såväl vårt eget som våra inhemska och utländska partners sortiment för dina behov.

Välkommen till Aktia!

Boka ett möte med oss, vi berättar gärna mera om hur vi tillsammans kan öka välståndet för våra kunder och på sätt också för hela det finländska samhället.

Kontakta oss

Välkommen till Aktia!

Med vår öppna arkitektur får du tillgång till de bästa placeringslösningarna på marknaden

Till din portfölj väljer vi alltid de produkter som är bäst för dina målsättningar och behov. Vi kompletterar vårt eget produktutbud med en fondanalys enligt öppen arkitektur som görs av vårt fondvalsteam. 

Inom de tillgångsslag vi själva är särskilt bra på utnyttjar vi vår egen starka kompetens och för dem som inte hör till vårt kärnkunnande använder vi oss av de bästa externa lösningarna på marknaderna. Vår princip är att vi för varje tillgångsslag väljer de produkter vars avkastnings-riskprofil haft bäst framgång. 


Prisbelönt portföljförvaltning från år till år

Till vår spjutspetskompetens hör speciellt tillväxtländernas statsobligationer, inflationslänkade statsobligationer, europeiska företagslån samt nordiska aktier. Det är ingen slump att vi inom dessa legat på toppen i både internationella och inhemska fondjämförelser redan under många års tid. Det talar om ett långt och konsekvent arbete som framför allt syns i utvecklingen av våra kunders placeringar. 
Prisbelönt portföljförvaltning från år till år

Lösningar som skräddarsys för dina behov

Varje kund har sin egen utgångspunkt och sina egna specifika behov. Därför är det viktigt att vi kan erbjuda flexibla och skräddarsydda lösningar. Du kan utlokalisera hela din kapitalförvaltning till oss eller om du så önskar använda oss som rådgivare, men själv fatta besluten. Naturligtvis kan du också utnyttja vår kompetens via enskilda placeringsprodukter. 

Diskretionär kapitalförvaltning – långsiktigt på den risknivå du valt

Som grund för vårt mandat ligger den valda placeringspolitiken och en för dina behov skräddarsydd portfölj där vi drar nytta av fondval enligt öppen arkitektur. Vi kompletterar portföljen med alternativa placeringar enligt avtalet. Beslutsfattandet och marknadssynen är på vårt ansvar men vi verkar alltid i tätt samarbete med dig och håller dig uppdaterad om innehållet i portföljen samt ändringar som sker i den. 

Konsultativ kapitalförvaltning – vi ger råd, du bestämmer

Om du själv vill delta i det dagliga beslutsfattandet, är det möjligt genom konsultativ kapitalförvaltning. Du får råd och synpunkter av våra proffs men fattar placeringsbesluten själv. I servicehelheten ingår dessutom juridiska tjänster, ekonomiförvaltnings-, bank- och försäkringstjänster samt fastighetsförmedling. 

Individuella placeringsprodukter – prisbelönt kompetens inom olika tillgångsslag

Genom vårt fondval enligt öppen arkitektur har du tillgång till det mest omfattande och högklassiga fondurvalet på marknaderna – såväl ur vårt eget som ur våra inhemska och utländska samarbetspartners sortiment. 

Ansvarsfullhet finns i vårt DNA

När det går bra för oss, mår hela samhället väl. Vår verksamhet bygger på ett unikt sätt på ansvarsfullhet och långsiktighet. En betydande del av vår ägarbas består av Aktia- och Sparbanksstiftelserna. En stor del av dividenden vi betalar ut till dem delas sedan ut tillbaka till samhället i form av stipendier och understöd. 
 
Vi är föregångare inom ansvarsfullt investerande. Aktia har sedan år 2006 haft sina egna principer för ansvarsfullt investerande. Dessutom var vi bland de första att underteckna FN:s principer för ansvarsfullt investerande, är med i organisationen FINSIF som främjar ansvarsfullt placerande och har undertecknat CDP:s klimatförändrings-, vatten och skogsinitiativ. 
 
Genom att agera ansvarsfullt tar vi även ansvar för din förmögenhet. För oss betyder ansvarsfullt investerande inte kompromisser gällande avkastningsmålen. Tvärtom. Vi tror att bolag som verkar på ett ansvarsfullt sätt och enligt hållbara normer på lång sikt är lönsammare än bolag som inte agerar ansvarsfullt. 

Ansvarsfullhet finns i vårt DNA