Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
I Aktias namn rings det bluffsamtal där de varnas för att till exempel bankkoderna eller kontot är i fara Bedragaren försöker bestyrka sitt ärende genom att skicka ett textmeddelande, som syns i samma bekanta meddelandekedja som Aktias äkta meddelanden. Läs mer.
En genuint inhemsk kapitalförvaltare i internationell klass

Kapitalförvaltning för institutioner

En genuint inhemsk kapitalförvaltare i internationell klass

En av de starkaste placeringsorganisationerna i Finland. Vårt mångfaldigt prisbelönta team erbjuder kunnande på internationell nivå nära er. Vi skräddarsyr de lämpligaste lösningarna av de bästa placeringsprodukterna på marknaden ur såväl vårt eget som våra inhemska och utländska partners sortiment för era behov.

Kundcentrerat

Vårt syfte är att skapa framgångsrika och meningsfulla samarbeten på långsikt. Ni får av oss skräddarsydda lösningar som är anpassade efter era behov. Vi är tillgängliga, vi känner till ert verksamhetsområde och vår beslutsprocess är snabb. 

 

Öppen arkitektur 

Vi väljer de bästa placeringslösningarna på marknaden till er portfölj. Inom de tillgångsslag som vi själva är särskilt bra på nyttjar vi vår egen starka kompetens och för dem som inte tillhör vår kärnkompetens använder vi oss av våra utvalda partners bästa lösningar.  

 

Optimal spridning

Enligt vår syn ska varje portföljs bas bestå av en aktivt skött och spridd helhet av aktie-, ränte- och alternativa placeringar, som motsvarar avkastningsmässigt placerarens mål. Som tillägg till basen, introducerar vi kontinuerligt intressanta enskilda placeringsobjekt, till exempel placeringsobjekt inom förnybar energi och fastigheter samt placeringsobjekt som är skräddarsydda i enlighet med den senaste marknadssynen. 

 

Skräddarsydda lösningar för era behov

Varje kunds utgångspunkt och behov är olika. Därför är det viktigt att vi kan erbjuda flexibla och skräddarsydda lösningar. Ni kan utlokalisera hela er kapitalförvaltning hos oss eller om ni önskar att använda oss som rådgivare men själv fatta besluten går det också bra. Naturligtvis kan ni också välja att använda er av vår kompetens beträffande enskilda placeringsprodukter.  

Diskretionär kapitalförvaltning – långsiktigt på den risknivå du valt

Som grund för vårt mandat ligger den valda placeringspolitiken och en för dina behov skräddarsydd portfölj där vi drar nytta av fondval enligt öppen arkitektur. Vi kompletterar portföljen med alternativa placeringar enligt avtalet. Beslutsfattandet och marknadssynen är på vårt ansvar men vi verkar alltid i tätt samarbete med dig och håller dig uppdaterad om innehållet i portföljen samt ändringar som sker i den. 

Konsultativ kapitalförvaltning – vi ger råd, du bestämmer

Om du själv vill delta i det dagliga beslutsfattandet, är det möjligt genom konsultativ kapitalförvaltning. Du får råd och synpunkter av våra proffs men fattar placeringsbesluten själv. I servicehelheten ingår dessutom juridiska tjänster, ekonomiförvaltnings-, bank- och försäkringstjänster samt fastighetsförmedling. 

Individuella placeringsprodukter – prisbelönt kompetens inom olika tillgångsslag

Genom vårt fondval enligt öppen arkitektur har du tillgång till det mest omfattande och högklassiga fondurvalet på marknaderna – såväl ur vårt eget som ur våra inhemska och utländska samarbetspartners sortiment. 

Ansvarsfullhet finns i vårt DNA

När det går bra för oss, mår hela samhället väl. Vår verksamhet bygger på ett unikt sätt på ansvarsfullhet och långsiktighet. En betydande del av vår ägarbas består av Aktia- och Sparbanksstiftelserna. En stor del av dividenden vi betalar ut till dem delas sedan ut tillbaka till samhället i form av stipendier och understöd. 
 
Vi är föregångare inom ansvarsfullt investerande. Aktia har sedan år 2006 haft sina egna principer för ansvarsfullt investerande. Dessutom var vi bland de första att underteckna FN:s principer för ansvarsfullt investerande, är med i organisationen FINSIF som främjar ansvarsfullt placerande och har undertecknat CDP:s klimatförändrings-, vatten och skogsinitiativ. 
 
Genom att agera ansvarsfullt tar vi även ansvar för din förmögenhet. För oss betyder ansvarsfullt investerande inte kompromisser gällande avkastningsmålen. Tvärtom. Vi tror att bolag som verkar på ett ansvarsfullt sätt och enligt hållbara normer på lång sikt är lönsammare än bolag som inte agerar ansvarsfullt. 

Ansvarsfullhet finns i vårt DNA