Siirry sisältöön Siirry chattiin
Varainhoitomme vaikuttavuus

Varainhoitomme vaikuttavuus

Haluamme olla johtava ja arvostettu varainhoitaja, joka tunnistetaan edelläkävijänä.

Vaikuttavuussijoittaminen ja aktiivinen omistajuus ja vaikuttavuus ovat osa vastuullisen sijoittamisen menetelmiämme.

Nämä menetelmät ovat oleellisia kestävämmän tulevaisuuden rakentamisessa. Olemme aktiivisesti edistämässä vastuullisuutta ja kannustamassa yrityksiä kohti vastuullisempia toimintatapoja ja läpinäkyvämpää vastuullisuusraportointia. Osallistumme sijoittaja-aloitteisiin ja vaikuttamiskampanjoihin yhdessä alan muiden toimijoiden kanssa.

Vaikuttavuussijoittaminen ja aktiivinen omistajuus ja vaikuttavuus ovat osa vastuullisen sijoittamisen menetelmiämme.
Vaellusporukka

Vaikuttavuussijoittaminen

Rakennamme kestävämpää tulevaisuutta vaikuttavuudella ja vastuullisuudella kaikissa omaisuuslajeissa. Vaikuttavuussijoittaminen on osa vastuullisen sijoittamisen kokonaisuutta ja uusi vahvasti kasvava sijoitustapa. Vaikuttavuussijoittamisella tavoitellaan taloudellisen tuoton lisäksi mitattavaa ympäristöllistä tai yhteiskunnallista hyötyä – vaikuttavuussijoittamisessa ei riitä, että sijoitukset eivät aiheuta haittaa liiketoiminnallaan, vaan niiden tulee aikaansaada positiivista vaikuttavuutta. 

Aktian vastuullisuusperiaatteiden mukaisesti vaikuttavuussijoittamisen mahdollisuuksia sovelletaan eri omaisuusluokissa. Erityinen vaikuttavuussijoittamisen painotus on Aktian Impakti-rahastossa sekä kehittyvien talouksien korkorahastoissa.

Raportoimme rahastojemme kokonaisvaltaisia vaikutuksia yhteiskuntaan, tiedon luomiseen ja jakamiseen, ihmisten terveyteen sekä ympäristöön. Osake- ja yrityslainarahastojemme vaikuttavuusprofiilien laskemisessa teemme yhteistyötä kotimaisen Upright Projectin kanssa. Kehittyvien talouksien korkorahastojemme vaikuttavuusprofiileissa käytämme kehikkona YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Lisäksi vaikuttavuussijoittamisen rahastomme Aktia Impakti raportoi vuosittain vaikuttavuudesta.

Aktiivinen omistajuus ja vaikuttaminen

Aktiivinen omistajuus ja yhtiövaikuttaminen ovat tärkeitä menetelmiä, joiden avulla Aktia pyrkii sijoitustoiminnassaan vaikuttamaan sijoituskohteiden vastuullisuuteen. Omistajaohjaus on myös tekijä, jolla voidaan edistää sijoituskohteina olevien yhtiöiden hyvää hallintoa, sekä edistää edellytyksiä sijoituskohteiden tai sijoitussalkkujen hyvään pitkän aikavälin tuottokehitykseen.

Osallistumme sijoittaja-aloitteisiin ja vaikuttamiskampanjoihin yhdessä alan muiden toimijoiden kanssa.

Aktia voi osallistua sijoituskohteina olevien yhtiöiden yhtiökokouksiin joko käyttämällä itse nimittämäänsä edustajaa tai yhteistyökumppanin avulla proxy voting -palvelun kautta. 
Aktia tapaa ja keskustelee tarvittavissa määrin sijoituskohteina olevien yhtiöiden edustajien kanssa niiden liiketoimintaan ja strategiaan liittyvissä kysymyksissä osana yhtiöiden toiminnan seurantaa. Yhtiöiden kanssa suoraan käytävien keskustelujen ensisijaisena tavoitteena on sijoitustoiminnan näkemyksen muodostusta tukevan informaation hankkiminen. 

Suorien vaikuttamiskeskusteluiden aiheet sekä tavoitteet ovat usein toimiala- ja yrityskohtaisia. Yleisimmin esillä oleva teema on ilmastonmuutos ja sen torjumiseen ja sopeutumiseen liittyvät toimet. Toimialasta riippumatta kiinnitämme aina huomiota keskustelunarvoisiin seikkoihin, jotka liittyvät yhtiöiden hallintoon.
Sellaisten yhtiöiden kanssa, jotka eivät ole onnistuneet toimimaan YK:n Global Compact -normiston mukaisella tavalla, käy valitsemamme palveluntarjoaja Aktian puolesta vaikuttamiskeskusteluja. Keskusteluissa pyritään tyypillisesti saamaan kyseiset yhtiöt raportoimaan ongelmistaan ja korjaamaan ne, tai toteuttamaan toimenpiteitä sen varmistamiseksi, ettei vastaavia ongelmia enää esiintyisi.
Suhdeverkoston rakentaminen on osa kehittyvien talouksien ESG-strategiaa, sillä se edesauttaa vaikuttamiskeskusteluiden käyntiä eri maiden instituutioiden kanssa. Vaikuttamiskeskusteluissa agenda määrittyy sen mukaan, mitkä ovat kyseisen maiden heikkoudet ja vahvuudet. Lisäksi säännölliset keskustelut eri maiden instituutioiden kanssa ovat olennainen osa maatutkimusta, sillä ne tuovat esille hallinnon halukkuuden reagoida mahdollisiin ongelmakohtiin.