Vastuullinen sijoittaminen

Päivittäisillä valinnoilla voimme kaikki vaikuttaa omaan hiilijalanjälkeemme ja aiheuttamaamme ympäristön kuormitukseen. Suuren osan tästä jalanjäljestä muodostaa asumiseen, ruokaan ja liikenteeseen liittyvät päästöt. On hyvä muistaa, että vaikutusmahdollisuutemme eivät rajoitu pelkästään kuluttajina tekemiimme valintoihin vaan voimme myös vaikuttaa sijoitustemme kautta. Sijoittamalla rahastoihin, jotka huomioivat ympäristön, yhteiskunnan ja hyvän hallintotavan sijoituspäätöksissään voimme kaikki olla mukana tukemassa yhteiskuntamme kestävää ja oikeansuuntaista kehitystä.

Vastuullinen sijoittaminen ei tarkoita, että joutuu tinkimään sijoitusten tuotosta. Päinvastoin – uskomme, että vastuullisesti ja kestävien normien mukaisesti toimivat yhtiöt pitkällä aikavälillä ovat kannattavampia kuin yhtiöt, jotka eivät toimi vastuullisesti. Vastuullinen sijoittaminen merkitsee meille täten sitä, että pyrimme saavuttamaan mahdollisimman hyvän tuoton valitulla riskitasolla.

Vastuullinen sijoittaminen osana sijoitustoimintaamme

Varainhoitotoiminnassamme vastuullisuus on kiinteä osa normaalia sijoitustoimintaamme. Näin ollen esimerkiksi meillä ei ole erillistä rahastovalikoimaa, jossa noudatetaan vastuullisen sijoittamisen periaatteita vaan näitä periaatteita noudatetaan kaikissa hallinnoimissamme rahastoissa. Vastuullisen sijoittamisen periaatteita noudatetaan myös täyden valtakirjan varainhoidossamme ja muissa sijoituspalveluissa institutionaalisille sijoittajille. 

Vastuullisella sijoittamisella tarkoitamme kaikkia toimenpiteitä, jolla ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyviä tekijöitä (ns. ESG tekijät) huomioidaan.

Tapa, jolla vastuullisuutta sovelletaan käytännössä, vaihtelee jonkin verran omaisuusluokkien välillä, mutta lähtökohdat ovat omaisuusluokasta riippumatta samat.

Vastuullisen sijoittamisen metodimme

  • poissulkeminen
  • ESG-tekijöiden huomiointi sijoituspäätöksissä
  • normiperusteinen seulonta
  • vastuullinen omistajuus ja vaikuttaminen
  • vaikutukset yhteiskunnan kehitykseen

Vastuullisen sijoittamisen periaatteisiimme voit tutustua tästä.

Omistajaohjauksen periaatteisiimme voit tutustua tästä.

Miten vaikutamme?

Omien periaatteidemme lisäksi olemme allekirjoittaneet YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (Principles of Responsible Investment – PRI), olemme jäsen suomalaisessa vastuullista sijoittamista edistävässä järjestössä FINSIF (Finland´s Sustainable Investment Forum), ja olemme sekä CDP:n että Climate Action 100+ ilmastonmuutosaloitteiden allekirjoittaja. Ilmastonmuutosaloitteiden allekirjoittajana kannustamme esimerkiksi yhtiöitä raportoimaan kasvihuonekaasupäästöistä asianmukaisella tavalla, vähentämään kasvihuonepäästöjään ja muuta ympäristökuormitusta sekä hallinnoimaan näihin liittyviä riskejä. Raportoimme suorien osakerahastojemme hiilijalanjäljen puolivuosittain. Nämä tiedot löytyvät jokaisen osakerahaston kuukausikatsauksesta. Myös muut keskeiset kansainväliset sopimukset ja normit, kuten YK:n ihmisoikeuksien julistus ja muut YK:n sopimukset, YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (Sustainable Development Goals), ILO:n sopimukset, ja OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille luovat vastuullisen sijoittamisen arvopohjan Aktian varainhoitotoiminnassa.

Voit tutustua Aktian engagement-raporttiin tästä (englanniksi).

Aktian sijoitusrahastojen vaikuttavuusprofiilit

Aktia aloitti kesällä 2019 yhteistyön kotimaisen Upright Projectin kanssa. Heidän mallinsa avulla olemme laskeneet osake- ja yrityslainarahastojemme vaikuttavuusprofiilit. Kehittyvien talouksien korkorahastojemme vaikuttavuusprofiileissa olemme puolestaan käyttäneet YK:n kestävän kehityksen tavoitteita kehikkona. Raportti julkaistaan jatkossa kvartaaleittain.

Tutustu valittujen Aktian sijoitusrahastojen vaikuttavuusprofiileihin lukemalla viimeisin raporttimme "Quarterly Impact Report Aktia's Mutual Funds" (englanniksi) tästä.

Vastuullisen sijoittamisen katsaus


 

Aktian vastuullisen sijoittamisen katsauksen voit lukea tästä.

Quarterly Impact Report Aktia's Mutual Funds

Lisää rahastojen vaikuttavuusprofiileista voit lukea tästä.

Omistajaohjauksen periaatteiden toteutuminen

Lisää rahastojen vaikuttavuusprofiileista voit lukea tästä.