Siirry sisältöön Siirry chattiin
Aktian korttipalvelujen teknisestä virheestä johtuen käyttötileihin on syntynyt aiheettomia katevarauksia. Tämä ei vaadi kortinhaltijoilta toimenpiteitä ja aiheettomat katevaraukset purkautuvat itsestään viikon kuluessa. Pahoittelemme häiriöstä aiheutuvaa haittaa.
Aktian nimissä kalastellaan verkkopankkitunnuksia − hakukoneiden hakutuloksissa väärennettyjä sivustoja Lue lisää
Vastuullinen sijoittaminen

Vastuullinen sijoittaminen

Uskomme, että vastuullisesti ja kestävien normien mukaisesti toimivat yhtiöt ovat pitkällä aikavälillä kannattavampia kuin yhtiöt, jotka eivät toimi kestävällä tavalla. Vastuullinen sijoittaminen merkitsee meille sitä, että pyrimme saavuttamaan mahdollisimman hyvän tuoton valitulla riskitasolla.

Vastuullisuus on kiinteä osa normaalia sijoitustoimintaamme. Meillä ei esimerkiksi ole erillistä rahastovalikoimaa, jossa noudatetaan vastuullisen sijoittamisen periaatteita, vaan näitä periaatteita noudatetaan kaikissa hallinnoimissamme rahastoissa. Vastuullisen sijoittamisen periaatteita noudatetaan myös täyden valtakirjan varainhoidossamme ja muissa sijoituspalveluissamme. 

Vastuullisella sijoitustoiminnalla tarkoitamme kaikkia toimenpiteitä, joilla ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyviä tekijöitä (ns. ESG-tekijät) huomioidaan. Tapa, jolla vastuullisuutta sovelletaan käytännössä, vaihtelee jonkin verran omaisuusluokkien välillä, mutta lähtökohdat ovat omaisuusluokasta riippumatta samat: 

  • poissulkeminen
  • ESG-tekijöiden huomioiminen sijoituspäätöksissä
  • normiperusteinen seulonta
  • aktiivinen omistajuus ja vaikuttaminen
  • vaikutukset yhteiskunnan kehitykseen. 

Lue lisää aiheesta

Vaikuttamalla sijoituskohteidemme ESG-riskeihin rakennamme kestävämpää maailmaa, jossa tuotoista ei tarvitse tinkiä

Vastuullisen sijoittamisen periaatteemme

Aktialla on ollut omat vastuullisen sijoittamisen periaatteet vuodesta 2006. Omien periaatteidemme lisäksi olemme allekirjoittaneet YK:n tukemat vastuullisen sijoittamisen periaatteet (Principles of Responsible Investment – PRI), olemme jäsen suomalaisessa vastuullista sijoittamista edistävässä järjestössä FINSIF (Finland´s Sustainable Investment Forum), ja olemme CDP:n ilmastonmuutos-, vesi- ja metsäaloitteiden allekirjoittaja sekä mukana Climate Action 100+ ilmastonmuutosaloitteessa. 

Raportoimme vuosittain PRI-järjestölle vastuullisen sijoittamisen menetelmistämme ja toimintamalleistamme. Vuoden 2020 PRI-raportoinnin arviossa Aktia sai PRI:ltä parhaan mahdollisen arvion A+ yleistä vastuullisen sijoittamisen strategiaa kuvaavassa moduulissa sekä suorien osakesijoitusten osalta ESG-tekijöiden huomioimisesta. 

Vastuullinen sijoittaminen ei rajoitu ainoastaan sijoitustoimintaan, jossa teemme itse sijoituspäätöksiä, vaan se ulottuu myös toimintaan, jossa etsimme ulkopuolisia rahastoja ja varainhoitajia hoitamaan jotain tiettyä osa-aluetta Aktian tarjoamassa kokonaisratkaisussa.

Aktian vastuullisen sijoittamisen periaatteet Aktian vastuullisen sijoittamisen katsaus

 
 
Vastuullisen sijoittamisen periaatteemme

Miten vaikutamme?

Aktiivinen omistajuus ja yhtiövaikuttaminen ovat tärkeitä menetelmiä, joiden avulla Aktia pyrkii sijoitustoiminnassaan vaikuttamaan sijoituskohteiden vastuullisuuteen. Omistajaohjaus on myös tekijä, jolla voidaan edistää sijoituskohteina olevien yhtiöiden hyvää hallintoa, sekä edistää edellytyksiä sijoituskohteiden tai sijoitussalkkujen hyvään pitkän aikavälin tuottokehitykseen.


Aktia voi osallistua sijoituskohteina olevien yhtiöiden yhtiökokouksiin joko käyttämällä itse nimittämäänsä edustajaa tai yhteistyökumppanin avulla proxy voting -palvelun kautta. 
Aktia tapaa ja keskustelee tarvittavissa määrin sijoituskohteina olevien yhtiöiden edustajien kanssa niiden liiketoimintaan ja strategiaan liittyvissä kysymyksissä osana yhtiöiden toiminnan seurantaa. Yhtiöiden kanssa suoraan käytävien keskustelujen ensisijaisena tavoitteena on sijoitustoiminnan näkemyksen muodostusta tukevan informaation hankkiminen. 

Suorien vaikuttamiskeskusteluiden aiheet sekä tavoitteet ovat usein toimiala- ja yrityskohtaisia. Yleisimmin esillä oleva teema on ilmastonmuutos ja sen torjumiseen ja sopeutumiseen liittyvät toimet. Toimialasta riippumatta kiinnitämme aina huomiota keskustelunarvoisiin seikkoihin, jotka liittyvät yhtiöiden hallintoon.
Sellaisten yhtiöiden kanssa, jotka eivät ole onnistuneet toimimaan YK:n Global Compact -normiston mukaisella tavalla, käy valitsemamme palveluntarjoaja Aktian puolesta vaikuttamiskeskusteluja. Keskusteluissa pyritään tyypillisesti saamaan kyseiset yhtiöt raportoimaan ongelmistaan ja korjaamaan ne, tai toteuttamaan toimenpiteitä sen varmistamiseksi, ettei vastaavia ongelmia enää esiintyisi.
Suhdeverkoston rakentaminen on osa kehittyvien talouksien ESG-strategiaa, sillä se edesauttaa vaikuttamiskeskusteluiden käyntiä eri maiden instituutioiden kanssa. Vaikuttamiskeskusteluissa agenda määrittyy sen mukaan, mitkä ovat kyseisen maiden heikkoudet ja vahvuudet. Lisäksi säännölliset keskustelut eri maiden instituutioiden kanssa ovat olennainen osa maatutkimusta, sillä ne tuovat esille hallinnon halukkuuden reagoida mahdollisiin ongelmakohtiin.

Sijoittaja-aloitteet

Aktia harjoittaa myös sijoittajavaikuttamista osallistumalla sijoittaja-aloitteisiin yhteistyössä muiden sijoittajien kanssa, esimerkiksi Aktian ilmastopolitiikan puitteissa.

Ilmastonmuutosaloitteiden allekirjoittajana kannustamme esimerkiksi yhtiöitä raportoimaan kasvihuonekaasupäästöistä asianmukaisella tavalla, vähentämään kasvihuonepäästöjään ja muuta ympäristökuormitusta sekä hallinnoimaan näihin liittyviä riskejä. Raportoimme suorien osakerahastojemme hiilijalanjäljen puolivuosittain. Nämä tiedot löytyvät jokaisen osakerahaston kuukausikatsauksesta. 

Myös muut keskeiset kansainväliset sopimukset ja normit, kuten YK:n ihmisoikeuksien julistus ja muut YK:n sopimukset, YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (Sustainable Development Goals), ILO:n sopimukset, ja OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille luovat vastuullisen sijoittamisen arvopohjaa Aktian varainhoitotoiminnassa.


 


Sijoittaja-aloitteet

Sijoittaja-aloitteet, joissa olemme mukana

Parempaa tuottoa paremmassa maailmassa

Climate Action 100+

CDP non-disclosure -kampanja

CDP Science Based Targets -aloite

Global Statement to Governments on Climate Change

PRI statement on SEC’s proposed rules on shareholder proposals and

proxy advisers

Investor statement on deforestation and forest fires in the Amazon

 


Parempaa tuottoa paremmassa maailmassa

Lausunto kestävyysriskeistä

Tämä lausunto koskee kaikkea sijoituksia koskevaa päätöksentekoa sekä sijoitus- ja vakuutusneuvontaa Aktia-konsernissa, niin rahastojen ja muun asiakasvarallisuuden hoidossa kuin myös Aktia Pankki Oyj:n ja Aktia Henkivakuutus Oy:n oman taseen sijoitustoimintaa.

Lue lausunto kokonaisuudessaan tästä

Lausunto kestävyysriskeistä

Aktian sijoitusrahastojen vaikuttavuusprofiilit

Osake- ja yrityslainarahastojemme vaikuttavuusprofiilien laskemiseen käytämme kotimaisen Upright Projectin mallia. Kehittyvien talouksien korkorahastojemme vaikuttavuusprofiileissa käytämme kehikkona YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. 

Valittujen Aktian sijoitusrahastojen vaikuttavuusprofiileihin voit tutustua alta: 

Quarterly Impact Report Aktia's Mutual Funds