Siirry sisältöön Siirry chattiin
Aktian nimissä lähetetään aktiivisesti huijausviestejä

Aktian nimissä on lähetetty huijausviestejä, joissa ilmoitetaan, että ”sinulla on uusi päivitys”, ja pyydetään kirjautumaan. Linkki ohjaa valesivustolle, joten älä klikkaa linkkiä. Lue lisää turvallisesta asioinnista täältä.

 

Vastuullisen ja vaikuttavan sijoittamisen edelläkävijä

Vastuullisen ja vaikuttavan sijoittamisen edelläkävijä

Rakennamme kestävämpää tulevaisuutta vaikuttavuudella ja vastuullisuudella kaikissa omaisuuslajeissa.

Uskomme, että vastuullisesti ja kestävien normien mukaisesti toimivat yhtiöt ovat pitkällä aikavälillä kannattavampia kuin yhtiöt, jotka eivät toimi kestävällä tavalla. Vastuullinen sijoittaminen merkitsee meille sitä, että pyrimme saavuttamaan mahdollisimman hyvän tuoton valitulla riskitasolla.

Vastuullisella sijoitustoiminnalla tarkoitamme kaikkia toimenpiteitä, joilla huomioidaan ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyviä tekijöitä (ns. ESG-tekijät).

Vastuullisen sijoittamisen menetelmämme perustuu ESG-integrointiin, poissulkemiseen, normiperusteiseen seulontaan, aktiiviseen omistajuuteen ja vaikuttavuuteen sekä vaikuttavuussijoittamiseen.

Vastuullinen sijoittaminen Aktiassa

Olemme edistäneet vastuullista sijoittamista pitkäjänteisesti. Omat vastuullisen sijoittamisen periaatteet meillä on ollut vuodesta 2006. Keskeiset kansainväliset sopimukset ja normit, kuten YK:n ihmisoikeuksien julistus ja muut YK:n sopimukset, YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (UN Sustainable Development Goals), ILO:n sopimukset ja OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille luovat vastuullisen sijoittamisen arvopohjan.

Vastuullisuus on kiinteä osa sijoitustoimintaamme, ja vastuullisen sijoittamisen periaatteita noudatetaan kaikissa hallinnoimissamme rahastoissa. Vastuullisen sijoittamisen periaatteita noudatetaan myös täyden valtakirjan varainhoidossamme ja muissa sijoituspalveluissamme. Tapa, jolla vastuullisuutta sovelletaan käytännössä, vaihtelee jonkin verran omaisuusluokkien välillä, mutta lähtökohdat ovat omaisuusluokasta riippumatta samat.

Lanseerasimme ilmastostrategiamme syyskuussa 2021. Ilmastotavoitteemme ulottuvat vuoteen 2050 ja tulevat ohjaamaan koko konsernin toimintaa tästä tulevaisuuteen. Tavoitteenamme on hiilineutraalius sijoitussalkuissa vuoteen 2050 mennessä toimintaympäristön salliessa.

Vaikuttavuutta yhteistyöllä, jäsenyyksillä ja aloitteilla

Omien vastuullisen sijoittamisen periaatteidemme lisäksi olemme allekirjoittaneet YK:n tukemat vastuullisen sijoittamisen periaatteet (Principles of Responsible Investment – PRI). Lisäksi Aktia on mukana erilaisissa sijoittaja-aloitteissa ja vastuullisuutta edistävissä verkostoissa.

Olemme aktiivisesti mukana edistämässä vastuullisuutta ja kannustamassa yrityksiä kohti vastuullisempia toimintatapoja ja läpinäkyvämpää vastuullisuusraportointia.

Osallistumme sijoittaja-aloitteisiin ja vaikuttamiskampanjoihin yhdessä alan muiden toimijoiden kanssa. Olemme mukana aloitteissa, kuten Climate Action 100+, Science Based Targets (SBTi) sekä Net Zero Asset Managers Initiative, joiden tavoitteena on ilmastonmuutoksen hillintä.

UNPRI
FINSIF
FIBS
CDP
Net Zero Asset Managers Initiative
AIMA (Alternative Investment Management Association)
ASCOR (Assessing Sovereign Climate related opportunities and risks)
Green Building Council Finland
SBAI (Standards Board for Alternative Investments)