Siirry sisältöön Siirry chattiin
Aktian nimissä lähetetään aktiivisesti huijausviestejä. Myös huijausverkkolaskuja on liikkeellä.

Lue lisää täältä.

Aktia Impakti -rahaston vaikuttavuusraportti vuodelle 2022 on julkaistu

Aktia Impakti -rahaston vaikuttavuusraportti vuodelle 2022 on julkaistu

Maanantai 19. kesäkuuta 2023 Blogit ja artikkelit

Aktia Impaktin vaikuttavuusraportti on julkaistu. Raportissa käydään läpi millaista vaikuttavuutta rahaston pääomilla on saavutettu.

Vaikuttavuussijoittaminen on sijoittamisen muoto, jossa taloudellisen tuoton lisäksi tavoitellaan mittavaa ympäristöllistä tai yhteiskunnallista hyötyä. Aktia Impakti rahasto lukeutuu Artikla 9 -mukaiseksi tuotteeksi eli ns. vaikuttavuussijoittamisen rahastoksi EU:n kestävän rahoituksen sääntelyn SFDR-tiedonantoasetuksen mukaisesti. Kokonaisuudessaan Aktian rahastovalikoimassa on yhteensä viisi vaikuttavuussijoittamisen rahastoa. Haluamme tarjota asiakkaillemme monipuolisia mahdollisuuksia vaikuttavuussijoittamiseen.

Aktia Impakti -rahasto on sijoittanut tuulivoimaloihin, aurinkovoimaloihin, mikrolainoihin, kestävän liikenteen infrastruktuureihin, vihreän rakentamisen projekteihin, kiertotaloutta edistäviin innovaatioihin, erityisryhmien asuntojen rakentamiseen ja moneen muuhun vaikuttavuutta ja hyötyä tuottavaan ja kestävää tulevaisuutta rakentavaan kohteeseen. Rahaston suorien energiasijoitusten sähköntuotanto on 15 262 MWh, joka vastaa 1 708 suomalaisen vuosittaista sähkönkulutusta.*

Rahaston vaikuttavuutta mitataan yhteistyössä suomalaisen Upright Project:in kanssa. Impakti-rahasto on tehnyt yhteistyötä Uprightin kanssa rahaston alusta lähtien. Upright Project mallintaa yritysten nettovaikutuksia, jotka perustuvat kvantifikaatiomalliin. Malli käyttää koneoppimistekniikoita ja laajaa tieteellisten artikkelien tietokantaa sekä julkisia tietokantoja mittaamaan yritysten kokonaisvaltaisia vaikutuksia yhteiskuntaan, tiedon luomiseen ja jakamiseen, ihmisten terveyteen sekä ympäristöön. Mallinnuksessa rahaston net impact ratio eli nettovaikuttavuus on 66 %. Impakti-rahaston nettovaikuttavuus on paras kaikista Upright Projectin mallintamista rahastoista.**

Impakti-rahasto on sijoittanut mm. mikrolainoihin, green bondeihin sekä social bondeihin, suomalaisiin yhtiöihin, uusiutuvaan energiaan sekä globaalisti toimiviin innovaatioyhtiöihin. Vaikuttavuutta voi siis tehdä lokaalisti ja globaalisti, monessa eri omaisuusluokassa. Vuoden 2022 lopussa rahastossa oli sijoituksia yli 37 miljoonaa euroa.

Lue raportti

*Keskiverron kotitalouden kulutus 8933 kwh/vuosi. Lähde: Vattenfall.
** Maksimi 100 % sekä minimi miinus ääretön. Lähde: Upright Project Upright Project, 31.12.2022 version 0.8.0.

Tutustu aina ennen lopullisen sijoituspäätöksen tekoa sijoitustuotteen lakisääteisiin ja sääntömääräisiin asiakirjoihin, kuten sääntöihin, rahastoesitteeseen, avaintietoasiakirjaan. Tämän julkaisun osittainenkin lainaaminen tai kopioiminen ilman lupaa on kielletty. © Aktia Pankki Oyj, 2023. Tarkempaa tietoa kestävyysriskien ja kestävyystekijöiden tunnistamisesta ja huomioimisesta sijoituspäätöksissä sekä vastuullisen sijoittamisen suuntaviivoistamme löytyy rahastoesitteestä sekä nettisivuiltamme: www.aktia.fi/vastuullinen-sijoittaminen. Sijoittamista koskevassa päätöksessä on otettava kestävyystekijöiden lisäksi huomioon kaikki rahaston ominaisuudet tai tavoitteet, jotka
kuvataan rahaston esitteessä, avaintiedoissa, säännöissä ja muissa virallisissa asiakirjoissa.