Siirry sisältöön Siirry chattiin
Vaikuttamalla sijoituskohteidemme ESG-riskeihin rakennamme kestävämpää maailmaa, jossa tuotoista ei tarvitse tinkiä

Vaikuttamalla sijoituskohteidemme ESG-riskeihin rakennamme kestävämpää maailmaa, jossa tuotoista ei tarvitse tinkiä

Keskiviikko 16. kesäkuuta 2021 Blogit ja artikkelit

Aktiivinen omistajuus on Aktialle keskeinen tapa edistää sijoitusten vastuullisuutta ja näin pienentää niihin liittyvää riskiä sekä edistää kestävämmän maailman rakentamista. Onnistunut esimerkki tästä on vuonna 2020 toteutettu ilmastoriskeihin liittyvä vaikuttamiskampanja.

Osana vastuullisen omistajuuden toimintaa Aktia toteutti vuonna 2020 ilmastoriskeihin liittyvän vaikuttamiskampanjan. Lähestyimme yhteensä 25 sellaista yhtiötä, jotka olivat tulleet esille negatiivisessa valossa ilmastonmuutoksen siirtymäriskien osalta ilmastoskenaarioanalyysin yhteydessä. Kannustimme näitä yhtiöitä muun muassa parantamaan ilmastoriskeihin liittyvää raportointiaan ja toimintaansa sekä hallinnoimaan ilmastoriskejään asianmukaisella tavalla.

Nyt keväällä 2021 toteutetun tarkastuksen yhteydessä totesimme, että kaikki nämä 25 yhtiötä ovat ilmaston siirtymäriskiä mittaavalla tunnusluvulla katsottuna parantaneet. Näistä 23 yhtiötä on samalla noussut parempaan ilmastoriskikategorialuokitukseen eli medium performereiksi (20 yhtiötä) tai jopa suoraan outperformereiksi (3 yhtiötä).

ESG-tekijät yhä tärkeämmässä roolissa sijoituspäätöksissä

Sijoittajanäkökulmasta sijoituskohteiden oma korkeatasoinen riskienhallinta on ensiarvoisen tärkeää. ESG-tekijöihin (ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintoon liittyvät asiat) kohdistuva mielenkiinto onkin lisääntynyt sijoitusmarkkinoilla sitä mukaa, kun yhteys liiketoiminnan ja vastuullisuuden välillä on tiedostettu laajemmin. Aktia on ollut vastuullisessa sijoittamisessa edelläkävijä jo pitkään, ja ESG-tekijöiden huomiointi on varainhoidossa sisällytetty integroidusti osaksi sijoitusprosessia.

ESG-tekijöihin (ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintoon liittyvät asiat) kohdistuva mielenkiinto onkin lisääntynyt sijoitusmarkkinoilla sitä mukaa, kun yhteys liiketoiminnan ja vastuullisuuden välillä on tiedostettu laajemmin.

Vastuullisuustekijöiden huomiointi osana näkemyksen muodostamista on ennen kaikkea kokonaiskuvan rakentamista sijoituskohteesta, ei pelkästään yksittäisten datapisteiden seuraamista. Sijoituskohteiden omalla viestinnällä samoin kuin tapaamisilla ja keskusteluilla yhtiöiden johdon ja muiden edustajien kanssa on tässä arvioinnissa arvokas rooli. Tämä näkyy myös yhtiöiden viestinnässä ja raportoinnissa. Yhtiöt julkaisevat vuosi vuodelta laajempia ja parempia vastuullisuusraportteja, ja vastuullisuus näkyy yhä keskeisemmin myös erilaisten sijoittajatapaamisten ja -konferenssien agendoilla ja yhtiöiden pääomamarkkinatilaisuuksissa.

Aktia on yritysten oman viestinnän lisäksi varmistanut laajan ja monipuolisen ESG-informaation saatavuuden salkunhoidon käyttöön myös erikoistuneiden kumppanien kautta. Käytössämme ovat esimerkiksi sekä perinteisen ESG-datan toimittajan ISS:n monipuoliset raportit ja eri osa-alueita käsittävä tietokanta, että metodologisesti uraauurtavan Upright Projectin Impact-työkalu, jolla voimme tarkastella sijoituskohteidemme vaikutuksia ekologiseen ja sosiaaliseen ympäristöönsä.

Vastuullisesti toimivat yritykset ovat houkuttelevampia sijoituskohteita

Sitä mukaa, kun kiinnostus ESG-tekijöitä kohtaan kasvaa ja läpinäkyvyys lisääntyy, kasvaa myös yhtiöihin kohdistuva paine vastuullisempaan toimintaan ja riskienhallinnan kehittämiseen. Kumuloituessaan pienetkin positiiviset muutokset kääntävät yritysten toimintaa askel askeleelta yhä kestävämpään suuntaan.

Samalla sijoituskohteiden omien ESG-riskien parempi hallinta on keskimäärin positiivinen tekijä osakkeiden riski-tuottoprofiilin kannalta. Näin yhdistyvät kehitys kohti kestävämpää maailmaa ja kilpailukykyiset tuotot sijoittajalle.

Lue lisää vastuullisesta sijoittamisesta Aktiassa