Siirry sisältöön Siirry chattiin
Aktian nimissä lähetetään aktiivisesti huijausviestejä

Aktian nimissä on lähetetty huijausviestejä, joissa ilmoitetaan, että ”sinulla on uusi päivitys”, ja pyydetään kirjautumaan. Linkki ohjaa valesivustolle, joten älä klikkaa linkkiä. Lue lisää turvallisesta asioinnista täältä.

 

Ovatko sijoituksesi osa ongelmaa vai ongelman ratkaisua? – Uusiutuvaan energiaan sijoittaminen on nyt perustellumpaa kuin koskaan

Ovatko sijoituksesi osa ongelmaa vai ongelman ratkaisua? – Uusiutuvaan energiaan sijoittaminen on nyt perustellumpaa kuin koskaan

Maanantai 21. maaliskuuta 2022 Blogit ja artikkelit

Vaikuttavuussijoittamisessa tavoitellaan positiivista vaikuttavuutta ympäristöön tai yhteiskuntaan. Vastuullisen sijoittamisen ESG-tekijöiden tunnistaminen tai normien seuraaminen moraalisena kompassina ei riitä. Vaikuttavuussijoittamisessa halutaan olla osa ratkaisua.

Vaikuttavuussijoittamista voi pitää myös sijoittamisessa riskienhallintamenetelmänä, koska se sulkee pois yrityksiä ja liiketoimintamalleja, jotka aiheuttavat enemmän haittaa kuin hyötyä pitkässä juoksussa. Usein vaikuttavuuskriteereillä valitut yritykset ovat osa lokaalien ja globaalien ongelmien ja haasteiden ratkaisua ja kestävämmän tulevaisuuden rakentamista. On myös parempi sijoittaa yhtiöön, jonka liiketoiminta on turvattu myös tulevaisuudessa kuin yhtiöön, jonka liiketoiminta ei vastaa tulevaisuuden toimintaympäristöä tai kysyntää.

Esimerkkinä vaikuttavuussijoittamisen merkityksestä voimme ottaa puhtaan, paikallisesti tuotetun energian. Ennen Venäjän hyökkäystä näitä sijoituksia pystyi helposti perustelemaan ympäristösyillä. Uusiutuvat energiamuodot pyrkivät hidastamaan maapallon lämpenemistä, joka kiihtyessään tulee johtamaan luonnon monimuotoisuuden köyhtymiseen, elinympäristöjen tuhoutumiseen ja ekokatastrofiin.

Uusiutuvan energian sijoitukset saivat valitettavasti aivan uuden ulottuvuuden Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Euroopan Unioni heräsi yhteisömme valtavaan riippuvuuteen venäläisestä tuontienergiasta, jota voidaan käyttää sekä Länsi-Euroopan poliittiseen kiristämiseen sekä Venäjän väkivaltakoneiston rahoittamiseen.

Sodan seurauksena komission kunnianhimoinen tavoite on olla kokonaan riippumaton venäläisestä fossiilienergiasta vuoteen 2030 mennessä ja vähentää venäläisen kaasun tuontia kahdella kolmasosalla jo tänä vuonna. Tietotoimisto Bloomberg arvioi, että noin 300 miljardin euron sijoitukset aurinko- ja tuulienergiaan riittäisivät käytännöllisesti katsoen poistamaan kaasun käytön energian tuotannossa. Tällöin uusiutuvat energiat vastaisivat noin 40 % alueen sähköntuotannosta. Sota vauhdittaa Euroopan vihreää siirtymää ja parantaa energiaomavaraisuutta.

Näillä linjauksilla on ollut myös taloudellisia seurauksia. Vanhan talouden yhtiöiden osakekurssit, kuten Fortum, Uniper laskivat Venäjän hyökättyä ja sitä seuranneiden unionin pakotteiden astuttua voimaan. Vastaavasti lukuisat uuden puhtaan energian yhtiöt, kuten Vestas Wind Systems tai OX2, nousivat voimakkaasti uutisten perusteella. Mielestäni kurssireaktiot ovat olleet perusteltuja.

Eurooppa ei tule enää olemaan riippuvainen venäläisestä energiasta. Päästäkseen eroon riippuvuudesta satoja miljardeja tullaan sijoittamaan uusiutuvaan energiaan. Tämän seurauksena liiketoimintanäkymät yrityksille, jotka tuottavat uusiutuvaan energiaan liittyviä tuotteita ja palveluja tulee väistämättä entisestään paranemaan.

On valtava inhimillinen tragedia, että näitä sijoituksia vauhditetaan nimenomaan sodan takia. Viattomampi ja silti erittäin perusteltu syy olisi ilmastonmuutoksen ja Pariisin ilmastosopimuksen kunnioittaminen.

Kurssireaktiot arvopaperimarkkinoilla molempiin suuntiin osoittavat, että vaikuttavuussijoittaminen on myös riskienhallintaa. Maailma muuttuu ja yritykset kohtaavat erilaisia paikallisia tai globaaleja haasteita, mutta myös mahdollisuuksia riittää! Haluatko, että sijoituksesi ovat osa ongelmaa vai ongelman ratkaisua?

 

Aarni Pursiainen
Kirjoittaja toimii Aktia Impakti-rahaston salkunhoitajana.