Varainhoito

Olemme osa kotimaisessa omistuksessa olevaa pankkikonsernia. Se, että juuremme ja toimintamme ovat Suomessa antaa meille kilpailuedun. Paikallisena toimijana olemme aina helposti tavoitettavissa ja ymmärrämme paikallisten asiakkaittemme tarpeet.

Kannamme vastuuta hallinnoimastamme varallisuudesta, joten myös maailma, johon sijoitamme, on meille tärkeä. Uskomme myös, että vastuullisesti toimivat yritykset luovat parempaa tuottoa pitkällä aikavälillä. Siksi vastuullinen sijoittaminen on meillä integroitu luonnolliseksi osaksi sijoitustoimintaamme. Olemme sitoutuneet noudattamaan YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita ja tuemme FINSIF-yhdistyksen jäsenenä vastuullisen sijoittamisen kehittymistä Suomessa.

Omistajarakenteemme ansiosta voimme keskittyä pitkällä aikavälillä tuottavaan strategiaan lyhytaikaisen optimoinnin sijaan. Tästä hyötyvät myös asiakkaamme, ja kurinalainen sijoitustoimintamme onkin saanut Suomen instituutiosijoittajilta erinomaisen arvosanan.

Tarjoamme instituutioasiakkaillemme kokonaisvaltaista ja pitkäaikaista yhteistyökumppanuutta, jossa toiminnan kulmakivet muodostuvat asiakaslähtöisyydestä, vahvasta osaamisesta, vastuullisuudesta ja aktiivisuudesta.

Ymmärrämme, että varainhoito ei ole vain sijoittamista.

Aktian palkitut varainhoitopalvelut

Gold Award -tason varainhoitoa

Aktia on pärjännyt SFR:n institutionaalisen varainhoidon arvioinnissa erinomaisesti jo useamman vuoden ajan. Vuonna 2016 tunnustuksena menestyksekkäästä varainhoidosta Aktia vastaanotti Gold Award 2016 -palkinnon.

Aktian Varainhoidon toimintatapa nähdä varainhoitopalvelut kokonaisuutena, joka muodostuu salkunhoidosta, asiakaspalvelusta ja tukipalveluista, heijastui myös annetuissa vastauksissa. Aktia sai kiitosta kyvystään ottaa markkinanäkemystä ja sijoitusfilosofiansa selkeydestä mutta myös asiakastapaamisten valmistelusta ja laadusta sekä hallinnon korkealuokkaisuudesta.

Vuoden rahastovalitsija

Aktia Investille myönnettiin marraskuussa 2015 jo kuudetta kertaa peräkkäin Fund Selection Team of the Year in Finland -palkinto. Palkinnon myöntää ruotsalainen Tell Media Group, joka korostaa rahastoanalyysin ja sen metodien tärkeyttä varainhoidossa.

Kriteerit parhaan tiimin valinnalle olivat rahastovalintatiimin tärkeys hallinnoitavien varojen kasvulle ja brändille, oikea tavoiteasetanta ja kommunikointitaidot läpi analyysiprosessin sekä rahastovalintaprosessin ammattimaisuus.

Aktia paras korkovarainhoitaja

Aktia oli jälleen paras kotimainen korkovarainhoitaja, kun Morningstar palkitsi varainhoitajia Suomen Awards 2017 -kilpailussa. Paras korkorahasto -kategoriassa Aktian Corporate Bond+ oli ainoana suomalaisen palveluntuottajan hallinnoimana korkorahastona ehdolla kolmen parhaan joukossa. Aktia on voittanut kilpailun parhaana korkovarainhoitajana vuosina 2013, 2014 ja 2015. Lisäksi Aktia on ollut ainoana suomalaisena kolmeen parhaan joukossa vuonna 2016 ja 2017.

Toimintatapamme

Meille on tärkeää, että asiakkaan varallisuutta kartutetaan pitkäjänteisesti hänen valitsemallaan riskitasolla. Siitä seuraa, että meille varainhoidon tärkeimpiä päätöksiä on allokaatiopäätös, eli varallisuuden hajauttaminen eri omaisuusluokkiin optimaalisesti maailmantalouden liikkeet huomioiden. Omaisuusluokkien välisistä painotuksista vastaa meillä erillinen allokaatioryhmä. On kuitenkin hyvin epätodennäköistä, että maailman kaikkien omaisuuslajien parhaat salkunhoitajat työskentelisivät saman yhtiön palveluksessa. Siksi täydennämme omaa keihäänkärkiosaamistamme rahastoanalyysimme valitsemilla ulkopuolisilla tuoteratkaisuilla (avoin arkkitehtuuri).
Omassa sijoitustoiminnassamme keihäänkärkiosaamiseemme kuuluvat kehittyvien maiden valtionlainat, inflaatiolinkatut valtionlainat, eurooppalaiset yrityslainat sekä pohjoismaiset osakkeet. Omaa tuotevalikoimaa täydennetään avoimen arkkitehtuurin rahastoanalyysillä. Toimintatapamme mahdollistaa asiantuntijoidemme vahvuuksien maksimaalisen hyödyntämisen, mikä heijastuu asiakkaalle kilpailukykyisenä, ajantasaisena ja asiakkaan riskiprofiilia vastaavana sijoitussalkkuna. Haluamme kokonaisuuden olevan suurempi kuin osiensa summa. Siksi panostamme asiantuntemukseen koko palveluketjussa, asiakaskontaktista ja salkunhoidosta middle-office -palveluihin asti.

Palvelumme

Jokaisen asiakkaan lähtökohdat ja tarpeet ovat erilaiset. Siksi on tärkeää, että voimme tarjota erilaisia ratkaisuja. Tuotetasolla voimme sijoittaa asiakkaidemme varallisuutta esimerkiksi rahastojen, sijoitussidonnaisten vakuutusten, hyödykkeiden tai valuuttojen kautta, ja omaisuudenhoidossa asiakas voi valita täyden valtakirjan tai konsultatiivisen palvelun, joka aina kuitenkin on yksilöllistä ja räätälöityä.

Täyden valtakirjan omaisuudenhoidossa asiakas ulkoistaa varainhoitonsa meille. Toimintaa ohjaa aina se, että asiakkaan varallisuutta kartutetaan pitkäjänteisesti hänen valitsemallaan riskitasolla. Siksi myös täyden valtakirjan omaisuudenhoitoa tehdään yhteistyössä asiakkaan kanssa niin, että asiakas on aina tietoinen salkkunsa sijoituksista ja salkun sisällä tehtävistä muutoksista, mutta päätöksenteko ja markkinanäkemys ovat meillä.

Jos asiakas haluaa osallistua päivittäiseen päätöksentekoon, sen mahdollistaa konsultoiva omaisuudenhoito, jossa asiakas tekee itse sijoituspäätökset. Toiminta-ajatuksena on "me neuvomme, sinä päätät". Myös juridiset, taloudenhallinta-, pankki- ja vakuutuspalvelut sekä kiinteistönvälitys ovat osa palvelukokonaisuuttamme.

Jokaisen asiakkaan lähtökohdat ja tarpeet ovat erilaiset. Siksi on tärkeää, että voimme tarjota erilaisia ratkaisuja.

Yhteystiedot

Myynti ja asiakkuudet

Katariina Pesonen
OTK

Toimitusjohtaja
puh. 010 247 6214

Ronny Ruohomaa
KTM

Johtaja, instituutioasiakkuudet
puh. 010 247 7038

Emmy Lindholm
KTM

Asiakasvastaava, Instituutioasiakkuudet
puh. 010 247 6899

Markus Lindqvist
KTM

Johtaja, kansainvälinen myynti ja jakelu, vastuullinen sijoittaminen
puh. 010 247 6846

Salkunhoito ja sijoitustoiminta

Korot

Jetro Siekkinen
KTM

Alalla vuodesta 1997
Varatoimitusjohtaja

Mikael Westerlund
Varatuomari, CEFA

Alalla vuodesta 1991
Rahamarkkinat, yrityslainat

Timo Leinonen
KTM

Alalla vuodesta 2002
Kehittyvien markkinoiden valtionlainat ja valuutat

Tomi Einesalo
KTM

Alalla vuodesta 2006
Kehittyvien markkinoiden valtionlainat ja valuutat

Kaj Paulamäki
KTM

Analyytikko, kehittyvät markkinat

Henrik Paldynski
DI

Alalla vuodesta 2008
Kehittyvien markkinoiden valtionlainat ja valuutat

Juuso Rantala
VTM

Alalla vuodesta 1996
Yrityslainat, luottoriskipreemiot

Jonne Sandström
KTM

Alalla vuodesta 2000
Kehittyneiden markkinoiden valtionlainat, vakuudelliset lainat, yrityslainat

Lotta Kotioja
KTM

Kehittyneiden markkinoiden valtionlainat, vakuudelliset lainat

Tomi Suonpää
CEFA, KTM

Alalla vuodesta 1998
Kehittyvien markkinoiden valtionlainat

Osakkeet

Andreas Bergman
KTM

Osakestrategiasta vastaava
Alalla vuodesta 2002
Yhdysvallat, Suomi ja Pohjoismaat

Jan Brännback
KTM

Alalla vuodesta 2000
Suomi ja Pohjoismaat

Janna Haahtela
KTM, CEFA

Alalla vuodesta 2000
Eurooppa

Teresa Platan
KTM

Analyytikko

Sami Räsänen
KTM

Alalla vuodesta 2011
Analyytikko, osakemarkkinat

Anders Thylin
KTM

Alalla vuodesta 2009
Eurooppa, Yhdysvallat, vastuullinen sijoittaminen

Janne Lähdesmäki
KTM, CEFA/CIIA

Alalla vuodesta 2005
Suomi, Pohjoismaat

Vaihtoehtoiset sijoitukset, allokaatio ja kvantitatiivinen analyysi

Ville Toivakainen
KTM, CFA

Vaihtoehtoisista sijoituksista, allokaatiosta ja kvantitatiivisesta analyysista vastaava

Robert Grönberg
KTM, CAIA

Allokaatio, vaihtoehtoiset sijoitukset

Pasi Riihimäki
TKL

Kvantitatiivinen analyysi

Juuso Atrila
KTM

Alalla vuodesta 2001
Allokaatio, kehittyvien markkinoiden valuutat

Tommi Tähtinen
KTM

Alalla vuodesta 1999
Instituutioasiakkaiden rahastomuotoinen salkunhoito, allokaatio

Anders Olsson
DI

Kvantitatiivinen analyysi

 

Sähköpostitse tavoitat meidät etunimi.sukunimi@aktia.fi tai puhelimitse 010 247 010.