Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Du kan för tillfället inte logga in i Aktias nätbank med de övriga bankernas bankkoder. Det går inte heller att identifiera sig i Aktias blanketter och ansökningar eller registrera applikationen Aktia Wallet. Felet åtgärdas som bäst. Vi beklagar besväret som orsakas av störningen.
Stöd för dig och din familj, på era villkor

Aktia Family Office

Stöd för dig och din familj, på era villkor

Aktia Family Office är en personlig och skräddarsydd service för våra kunder som har en placeringsförmögenhet på över 10 miljoner euro.

Vi sköter om din förmögenhet planerat, pålitligt och på lång sikt.

I planeringen tar vi i beaktande  din placeringsförmögenhet, din företagsegendom, övrig förmögenhet samt hela din familjegemenskaps och din familjs situation.

Vår långa erfarenhet av kundarbete och kapitalförvaltning hjälper oss att bygga den bästa servicehelheten just för dig. Vi berättar gärna mer om den förstklassiga servicen vi ger våra Family Office-kunder.

Ta kontakt
Mikko Mäki
Direktör, Family Office
+358 4578843330
[email protected]

Vi sköter om din förmögenhet planerat, pålitligt och på lång sikt.

Aktia Family Office-tjänster

 • Egen personlig privatbankir och tillgång till våra erfarna specialistteam.
 • Heltäckande finansierings- och banktjänster, samt personförsäkringsprodukter.
 • Information om nya placeringsobjekt på förhand, samt möjligheten att placera i dem bland de första.
 • En personlig mäklare, när du vill handla aktivt och ofta med värdepapper.
 • Omfattande risk/avkastnings-analys av din helhetsförmögenhet.
 • Personlig skatteplanering, som inkluderar egendom och alla medlemmar i din familjegemenskap.
 • Skattedeklarationstjänst och tillgång till våra samarbetspartners specialistnätverk i skatte- och juridiska frågor.
 • Övriga juridiska tjänster, som inkluderar bland annat generationsskiften, arvsplanering och företagsstrukturering.
 • Mångsidig rådgivning av finansieringsalternativ och arrangemang för säkerheter, både för privatpersoner och investeringsbolag.
 • Bokföringstjänster.
 • Service över generationsgränserna, till exempel personlig utbildning inom placering och skräddarsydda tillställningar. 
 • En privat, anpassad concierge service.
 • Regelbundna träffar med kapitalförvaltningsspecialister.
 • Träffar med Aktias ledning.
 • Högklassiga skräddarsydda tillställningar.