Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
I Aktias namn rings det bluffsamtal där de varnas för att till exempel bankkoderna eller kontot är i fara Bedragaren försöker bestyrka sitt ärende genom att skicka ett textmeddelande, som syns i samma bekanta meddelandekedja som Aktias äkta meddelanden. Läs mer.
Tilläggstjänster

Aktia Private Banking

Tilläggstjänster

En kapitalförvaltare och en bank

Hos oss får du alla de tjänster du behöver för att sköta din ekonomi

Hos oss är kapitalförvaltning mer än placering av dina pengar. Vi hjälper dig att planera din framtid och trygga ditt välstånd i ett långt tidsperspektiv, också från en generation till en annan. Dessutom garanterar vi att din och din familjs vardag löper smidigt och behagligt om det så är frågan om att betala räkningar eller att finansiera överraskande utgifter.


 • Dagliga bankärenden
 • Finansiering
 • Personskydd
 • Juridiska tjänster
 • Fastighetsförmedling
Hos oss får du alla de tjänster du behöver för att sköta din ekonomi

Aktia World Elite Private Banking

Ett unikt betalkort vars individuella kreditlimit och breda urval av tilläggstjänster ger trygghet och bra service både i vardagen och på semestern. 

Aktia World Elite

Kortets egenskaper och tilläggstjänster

I kortet ingår en omfattande fritidsreseförsäkring som gäller vid fritidsresor som varar högst 90 dygn i Finland eller utomlands. Försäkringen täcker kortinnehavaren som är under 91 år och bosatt i Finland samt kortinnehavarens medresande barn under 20 år. Kortinnehavarens medresande make, maka eller sambo är också försäkrad ifall han/hon bor på samma adress.

Resor i hemlandet måste sträcka sig minst 50 kilometer från den försäkrades fasta bostad, arbetsplats, studieplats eller fritidsbostad som används regelbundet av den försäkrade. Försäkringen gäller inte på ovannämnda platser eller under resor mellan dessa platser.  

Till reseförsäkringen hör försäkringsassistansbolag Falcks skadejour som hjälper de försäkrade i allvarliga nödsituationer dygnet runt. Assistansbolaget ordnar vid behov bland annat direktdebitering till vårdanstalter samt sjuktransport till hemorten.

Kortinnehavarens och medresande familjens bagage är också heltäckande försäkrat under resan.
Försäkringens giltighet förutsätter inte att resan betalas med Aktias kreditkort, men Aktia World Elite Private Banking eller Aktia Platinum Credit/Debit-kortet måste vara giltigt under resan.

Läs mer om innehållet i och omfattning av försäkringen i försäkringsvillkoren.

Försäkringen beviljas av Inter Partner Assistance SA/AXA.

Kortreseförsäkringens försäkringstagare är Aktia Bank Abp.

 

Gör en skadeanmälan på nätet

AXA reseförsäkringstjänstens kontaktuppgifter +358 9 72522414

 • Vid akut skada kontakta, tryck 1
 • Försäkringsutredningar och ersättningsärenden, tryck 2

Det lönar sig alltid att betala resor med kreditkort

Planeringen av en bekymmersfri resa startar med att boka den. När du bokar en resa eller flyg, rekommenderar vi att betala med kreditegenskapen så är du skyddad i enlighet med konsumentskyddslagen som ersätter till exempel flyg om flygbolaget går i konkurs före eller under din resa. Ta alltid i första hand kontakt med researrangören eller flygbolaget för att få ersättning. Inköp gjorda med Debit-egenskapen omfattas inte av köpskyddet vid konkurs. 

När du reser kan kreditkortet komma till nytta även i andra sammahand, till exempel vid hotellbokning eller biluthyrning. Före resan lönar det sig att kontrollera kreditkortets kreditgräns samt det återstående kreditbeloppet. På detta sätt försäkrar du dig om att kreditkortet finns till hands också i oväntade situationer och att kortets kredit inte tar slut mitt under resan. Kreditgränsen inverkar inte på kostnaderna för kortet. Du kan enkelt fördela dina kortinköp i flera rater: du betalar endast antingen minimiamorteringen som beräknats färdigt för din kortfaktura eller vilken som helst summa mellan minimiamorteringen och totalbeloppet för fakturan.

Använd och förvara kortet rätt

Ta alltid mer än ett kreditkort med dig på resor. På detta sätt säkerställer du att du alltid har ett fungerande kreditkort med dig. Flera kreditkort kan ge trygghet också i en situation där kreditkortets uppgifter blir stulna eller om kreditkortet blir stulet eller försvinner.

När du betalar med kort lönar det sig alltid att vara försiktig. Om du till exempel betalar med kortet på en restaurang eller tar ut kontanter ur en automat ska du alltid kontrollera beloppet innan du godkänner betalningen eller uttaget. Förvara ditt kort omsorgsfullt och försäkra dig regelbundet om att du fortfarande har kortet på dig när du rör dig på allmänna platser. Om du har sparat kortets betalningsuppgifter i en betalningsapplikation ska du förvara din mobila enhet lika omsorgsfullt som ditt kort. 

Kontrollera säkerhetsgränser och den geografiska spärren

Kontrollera att kortets säkerhetsgränser och den geografiska spärren motsvarar kortets användningsbehov. Innan du reser är det bra att komma ihåg att kontrollera den geografiska spärren så att den är tidsenlig också dit du reser. Du kan ställa in eller ändra köp-, uttags- och nätbetalningsgränserna samt den geografiska spärren enkelt i nätbanken eller i Aktia Wallet-applikationen i realtid.

Ditt kort blir stulet eller försvinner

Om ditt kort försvinner, det blir stulet eller dess uppgifter kopieras, stäng ditt kort omedelbart genom att ringa +358 800 0 2477. Du kan också ställa in en tillfällig spärr i Aktia Wallet-applikationen som du kan avaktivera senare.

Om ditt kort försvinner eller det blir stulet utomlands, kan du få hjälp i form av nödkontanter i det land du befinner dig i. Du ska vara minst 18 år och ska ha ett giltigt pass med dig på din resa så att du ska kunna använda tjänsten. Ring spärrtjänsten på +358 800 0 2477, stäng ditt kort och be att du får lyfta nödkontanter i samband med att kortet stängs.

Beakta att du måste ringa spärrtjänsten och lyfta nödkontanterna i det land du befinner dig i under samtalet. Spärrtjänsten berättar för dig var och när du kan lyfta nödkontanterna.

För tjänsten uppbärs en avgift enligt den gällande prislistan.

 

Från och med den 1 januari 2023 innehåller Aktia World Elite Private Banking Credit/Debit kortet ett nytt försäkringsskydd, inklusive prisgaranti, köpskydd och biljett annullering.

Försäkringen gäller för Aktia World Elite Private Banking Credit/Debit kortinnehavare vars permanenta hemadress är i Finland och produkten eller biljetten har köpts för personligt bruk, inklusive gåvor, och har betalats i sin helhet med det försäkrade kortet.

Skyddet börjar gälla från giltighetsdatumet för ditt kort som omfattas av försäkringen, men omfattar köp som görs tidigast den 1 januari 2023. Skyddet upphör när kortet avslutas eller när dessa förmåner annulleras eller löper ut.

Prisgaranti 

Prisgarantin ersätter skillnaden mellan det ursprungliga priset som betalats för den försäkrade produkten och försäljningspriset för den identiska produkten, om skillnader i försäljningspriset upptäcks inom 30 dagar från inköpsdatum. Minsta inköpsbelopp för en produkt är 50 euro och maximibeloppet för en 365-dagarsperiod är 1 000 euro. Produkten kan hittas i vilken butik som helst.

Köpskydd 

I händelse av stöld och/eller oavsiktlig skada på en giltig produkt inom 180 dagar efter köpet, kommer försäkringsbolaget enligt eget gottfinnande att ersätta eller reparera den giltiga produkten eller återbetala kortinnehavaren en summa som inte överstiger den giltiga produktens inköpspris eller varans maximala gräns, enligt vilken som är lägre. Minsta inköpsbelopp för en produkt är 100 euro och maximibeloppet per försäkringsfall och under en period på 365 dagar är 6 000 euro. Självrisken är alltid 50 euro.

Biljett annullering 

Annullering av biljetter täcker i sjukdomsfall konsert-, teater-, eller evenemangsbiljetter. Maximibeloppet per försäkringsfall och under en period på 365 dagar är 1 000 euro.

Vad försäkringen inte täcker

 • Berättigade varor som inköpts eller prissänkta artiklar som är köpta utanför bosättningslandet.
 • Incidenter som inte kan bevisas utifrån befintlig dokumentation.
 • Varor till försäljning från en butik som tillhör samma kedja på en annan plats, detaljhandelsförsäljning till ett lägre pris.
 • Händelser till följd av bedrägeri, felaktig hantering, slarv eller försummelse av tillverkarens bruksanvisning.
 • Evenemang som arrangörerna ställer in.

Läs mer om innehållet i och omfattning av försäkringen i försäkringsvillkoren.

Försäkringsskyddet beviljas av Inter Partner Assistance SA/AXA.

Försäkringsskyddets försäkringstagare är Aktia Bank Abp.

Du kan också anmäla om en skada på numret +358 9 424 51 758 (vardagar kl. 09:00-17:00, AXA Kundservice).

Gör en skadeanmälan på nätet

Om ditt Aktia-betalkort blir stulet eller försvinner på en resa utomlands får du hjälp i form av nödkontanter i det land du befinner dig i. 

För att kunna använda dig av denna tjänst bör du vara minst 18 år gammal och ha ett giltigt pass med dig på resan. Du ringer in till Aktias spärrtjänst 24 h tfn +35 880 002 477, spärrar ditt kort och ber om att få lyfta nödkontanter i samband med spärrandet av kortet.

Observera att du bör ringa spärrtjänsten samt lyfta nödkontanter från det land där du befinner dig i vid tidpunkten av samtalet. Spärrtjänsten informerar dig om var och när du kan lyfta nödkontanter och du bör ha ditt pass med för att kunna lyfta nödkontanter.

För tjänsten uppbärs en avgift enligt den gällande prislistan. 

Med kortet kan du ta ut kontanter i automater både i Finland och utomlands. Du kan också ta ut kontanter i K-matbutiker och R-kiosker.

I R-kiosker kan du i samband med dina inköp lyfta kontanter på 5–50 euro. Kontantuttag kan göras om växelkassan tillåter det. I K-matbutiker kan du i samband med kortköp lyfta upp till 200 euro i kontanter. Det finns ingen minimigräns för uttaget.

I Aktia Wallet-applikationen administrerar du enkelt dina kortinställningar och transaktioner. I applikationen kan du i realtid ställa in i vilka världsdelar man kan betala med ditt kort samt hindra nätbetalningar för att minska risken för missbruk av kortet. Du kan tillfälligt spärra ditt kort och öppna spärren genast om ditt kort hittas. I applikationen kan du även ändra dina dagliga betalgränser.

Läs mera

Priceless Cities är ett program som erbjuder bl.a. hotellövernattningar, restaurangbesök och kulturprogram till specialpris runt om i världen. Registrera dig avgiftsfritt på www.priceless.com (webbsidan är på engelska), vartefter du kan lösa in erbjudanden före din resa.

Njut av loungeservice på dina resor: mat, dryck och bekvämligheter. LoungeKey-nätverket består av över 1200 lounger världen över, oavsett med vilket flygbolag eller i vilken flygklass du reser.

I ditt kort ingår åtta gratis loungebesök per år. Du kan utnyttja gratisbesöken ensam eller bjuda med en medresande gäst. Efter gratisbesöken kan du fortfarande utnyttja ditt LoungeKey-medlemskap. Tilläggsbesök kostar 28 €/person. Du kan ta med dig en eller flera gäster till loungen. Eventuella tilläggsbesök debiteras från ditt kort. En täckningsreservering görs på kortet (28 €/person), vilket säkerställer kortets giltighet. Vid gratis besök debiteras inte täckningsreserveringen och den försvinner inom 14 dygn.

Du får tillträde till loungerna genom att visa ditt Aktia World Elite Private Banking Credit/Debit-kort och nämna att ditt besök sker via LoungeKey-programmet. Alternativt kan du använda LoungeKey-appen som ett digitalt medlemskort. Du kan också bli ombedd att bekräfta ditt loungebesök på samma sätt som du bekräftar ett nätinköp.

Stark kundidentifiering vid Lounge Key besök
Vid besök i loungen ombeds kunden en gång per år och vid förnyelse av kortet att identifiera sig starkt. Bekräftelsemetoden är samma som för nätinköp, en kod från kodtabellen och med en engångskod som skickas till dig via sms eller med Wallet-verifikation via Aktia Wallet-applikationen. Tillvägagångssättet bygger på betaltjänstdirektivet (PSD2), som syftar på att förbättra säkerheten kring kortanvändning. OBS! Spärren för kortköp på nätet för inte var aktiverad.

Medlemskapet aktiveras genom att skapa ett användarkonto och registrera dina kortuppgifter på webben eller via LoungeKey-appen. Om du har registrerat dig redan tidigare gäller din registrering fortfarande.

Registrering på webben: Gå till adressen https://www.loungekey.com/en/aktia-we , välj ”Create your account”, skapa ditt användarkonto och registrera dina kortuppgifter.

Registrering i LoungeKey-appen: Ladda ner LoungeKey-mobilappen på din telefon från din appbutik. Välj ”Don’t have an account?” i LoungeKey-appen, skapa ditt användarkonto och registrera dina kortuppgifter.

Ladda ner LoungeKey-applikationen 
LoungeKey - vanliga frågor

Kortets kreditegenskap ger flexibilitet i din ekonomi och möjliggör större inköp just när du behöver det. Med kreditegenskapen fördelar du enkelt dina kortinköp i flera rater: du betalar endast antingen minimiamorteringen som beräknats färdigt för din kortfaktura eller vilken som helst summa mellan minimiamorteringen och totalbeloppet för fakturan. Du betalar för kreditegenskapen endast när du använder den. Du kan höja kreditgränsen för ditt kort i nätbanken eller genom att ringa vår kundservice.

Kreditmarginal 5,0 %

 • Ränta på kredit som är i användning är 3 mån. euribor (03/2024, 3,902 %) + 5,0 %.
 • Den effektiva räntan för en kredit på 2 000 euro uppgår till 13,89 %.
 • Kontoskötselsavgiften är 3,90 euro/räkning.
 • Totala kostnaden för krediten 2 144,52 euro.

Den effektiva räntan för kortets kreditegenskap och beloppet som ska betalas samt kreditkostnaderna sammanlagt beräknas med antagandet att krediten är 2 000 euro, kredittiden är ett år och krediten används i sin helhet, räntan samt avgifter och provisioner förblir oförändrade under kreditens hela löptid och krediten betalas tillbaka i 12 lika stora delbetalningar med en månads mellanrum. Räntan på krediten är 3 mån. euribor +5,0 %, kontoskötselavgiften 3,90 euro/faktura. Den effektiva räntan är 13,89 % (beräknad 03/2024 3 mån. euribor 3,902 %) och det totala beloppet som ska betalas är 2 144,52 euro med ovan nämnda antaganden. Räntan som används för exempelkalkylen grundar sig på en representativ kalkyl som grundar sig på beviljade krediter.

Som World Elite Private Banking Credit/Debit-kortinnehavare har du nu möjlighet att resa bekvämare och kringgå vanliga köer vid flygfältens säkerhetskontroll via Mastercards egna Fast Track-tjänst. Ett smidigt sätt att förbättra reseupplevelsen och maximera tiden för att koppla av, shoppa eller äta.

Som kortinnehavare har du obegränsad användning av tjänsten och du kan bjuda med upp till 6 personer i samband med ditt eget besök, varav en skild kostnad debiteras, beroende på vilken flygplats du använder tjänsten på och debiteras direkt från ditt Aktia World Elite Private Banking Credit/Debit-kort via appen.

Ladda ner Mastercard Travel Experinces-appen via din telefon i Google Play eller App Store och förhandsboka Fast Track-tjänsten för din nästa resa.

Observera att tjänsten alltid måste förhandsbokas via appen.

Säkerhetskontroll tjänsten Fast Track ger tillgång till ett omfattande nätverk av globala flygplatser via en enda digital applikation som erbjuder en snabb och enkel boknings- och inlösenprocess.

Hyrbilsförsäkring som ersätter självrisken om du råkar ut för en skada med hyrbilen är en del av Aktia World Elite Private Banking och Aktia Platinum Credit/Debit -kortens egenskaper.

Du behöver inte längre ta biluthyrningsfirmornas dyra tilläggsförsäkringar utan hyrbilsförsäkringen ersätter självrisken upp till 2 000 euro som biluthyrningen debiterar av dig om du råkar ut för en skada som till exempel en skråma på din hyrbil, någon krockar med din hyrbil eller vindrutan får ett stenskott. 

Hyrbilsförsäkringen är i kraft i Finland och utomlands när kortinnehavaren står som första förare i hyresavtalet och försäkringsskyddet är begränsat till 30 dagar. Kortinnehavaren är 21–79 år och har ett giltigt körkort för den fordonsklass som det hyrda fordonet tillhör. Hyrbilsförsäkringen är också i kraft om make/maka/sambo kör hyrbilen när hyresavtalet görs i kortinnehavarens namn och har utsetts till första förare.

Hyrbilsförsäkring försäkrar personbilar, stationsvagnar och paketbilar med vilka det är tillåtet att transportera upp till nio personer på allmänna vägar samt får detaljhandelspriset på fordonet inte överstiga 60 000 euro. Försäkringen gäller 90 dygn efter att resan påbörjades och försäkringsskyddet är begränsat till högst 30 dagar. Hyrbilsförsäkringen ersätter inte självrisken för leasingbilar eller hyrning av mer än ett fordon på samma gång.

Reseförsäkringens giltighet kräver inte att resan betalas med Aktias kreditkort, men Aktia World Elite Private Banking eller Aktia Platinum Credit/Debit-kortet måste vara giltigt under resan.

Läs mer om innehållet i och omfattning av försäkringen i försäkringsvillkoren.

Försäkringen beviljas av Inter Partner Assistance SA/AXA.

Kortreseförsäkringens försäkringstagare är Aktia Bank Abp.

Gör ersättningsanmälan på nätet

AXA Försäkringsutredningar och ersättningsärenden +358 9 424 51 758.

Parallellkort

Med huvudkortinnehavarens samtycke kan parallellkort kopplas till Aktia World Elite Private Banking kreditkortet, för personer över 18 år eller personer över 16 år som bor i samma hushåll som huvudkorts innehavaren. Parallellkortet inkluderar samma förmåner som huvudkortet.

Med parallellkort avses ett kreditkort som kan kopplas till huvudkortet. Huvudkorts innehavaren och innehavaren av parallellkortet delar på samma kreditgräns, men korten kan kopplas till separata betalkonton. Innehavaren av kreditkontot ansvarar för användningen av kortkrediten. Gjorda inköp syns per kort på kreditkortsfakturan. Fakturan skickas endast åt innehavaren av huvudkortet.

Antalet parallellkort är inte begränsat, så parallellkort kan ansökas för hela familjen vid behov. Man kan fastställa en kortspecifik bruksgräns för parallellkortet så att kortet är anpassat efter användarens behov. Under månaden kan innehavaren av parallellkortet följa med sina egna transaktioner i Aktia Wallet -appen eller i Aktia Mobilbanken. Parallellkortets tillgängliga saldo uppdateras en gång i månaden i slutet av kalendermånaden.

För 18 år fyllda eller för 16 år fyllda personer som bor i samma hushåll som huvudkorts innehavaren, kan parallellkortet ansökas om med vårdnadshavarens samtycke via Aktias kundservice. 

Ett parallellkort kan vara behändigt för till exempel unga som inte ännu beviljas ett eget kreditkort eller för minderåriga barn som har behov av ett reserv kort, till exempel som utbytesstudent.

Parallellkortet har samma förmåner som huvudkortet som en täckande fritidsreseförsäkring, försäkringsskydd och i kortet ingår åtta gratis loungebesök per år.

Kortet kan kopplas till Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay och Fitbit Pay så att man enkelt kan betala med telefonen eller smartklockan också utan att ha kortet med sig.

I Aktia Wallet-appen administrerar du inställningar för dina kort, följer med betalningstransaktioner och bekräftar tryggt betalningar du gör på nätet. I Aktia Wallet kan du även enkelt koppla ditt kort till Google Pay och Apple Pay.

Mera information om kortet

Vi utnyttjar automatiserat beslutsfattande när vi behandlar kreditansökningar. Vårt beslut baserar sig på de uppgifter som kunden har lämnat i samband med ansökningen, på de kunduppgifter som Aktia redan har samt på uppgifter som inhämtas från offentliga register såsom kreditupplysningsregister och befolkningsdatasystemet. Efter att du har fått ett kreditbeslut kan du be om att en funktionär behandlar dina uppgifter i stället för att det fattas ett automatiskt beslut för kreditgivarens konto. Du kan hänskjuta beslutet till behandling av en funktionär genom att ringa vår kundservice.

I Aktias dataskyddsförordning anges mera detaljerade uppgifter om behandlingen av personuppgifter. Dataskyddsbeskrivningen finns här. 

Kortens priser hittar du på sidan för vår prislista.

Prislista

Bevara ditt kort lika omsorgsfullt som kontanter och kontrollera regelbundet att du har det kvar, särskilt i situationer där risken för att kortet försvinner är stor.

Lämna aldrig ditt kort till exempel i bilen, på restaurangbordet, på arbets- eller hotellrummet. Låt inte heller någon ta med ditt kort till det bakre rummet i en restaurang så att du inte ser vad personen gör med kortet.

Överlämna aldrig kortet eller PIN-koden till någon annan. Om en kortinnehavare har överlämnat sitt kort och PIN-koden till någon annan person anses transaktionerna vara gjorda och godkända av kortinnehavaren själv.

Ställ skyddsgränser (uttags- och köpgränser) för ditt kort ifall kortet skulle försvinna eller missbrukas. Gränserna gäller 24 h och du kan ställa dem i realtid i nätbanken eller Aktia Wallet-applikationen.

Använd regionspärren eftersom kortet inte behöver fungera där du inte befinner dig. Oftast räcker Finland och Europa som kortets användningsområde. Du kan öppna andra områden enkelt i nätbanken eller Aktia Wallet-applikationen i realtid. Genom att använda regionspärren minskar du risken för att råka ut för kortbedrägerier betydligt!

Kontrollera alltid slutsumman innan du godkänner köpet med PIN-kod eller underskrift. Du kan lätt följa med användning av ditt kort i Aktia Wallet-applikationen. Om du har godkänt fel summa med PIN-kod kan banken inte hjälpa dig, utan då måste du reda ut saken direkt med försäljaren.

Om ditt kort försvinner eller blir stulet meddela genast spärrtjänsten för kort +358 800 0 2477 (24 h). Tips! Spara spärrtjänstens nummer i telefonens minne.

Du kan också ställa en tillfällig spärr via Aktia Wallet-applikationen och ta den bort senare. Den tillfälliga spärren kan du använda om du har förlagt kortet t.ex. hemma hos dig och tror att du kommer att hitta det.

Användning av kort utomlands

Kortköp och kontantuttag utomlands debiteras alltid i euro antingen från bankkontot (debit) eller från kreditkontot (credit).

När man reser lönar det sig alltid att betala med betalkortet i lokal valuta. När du betalar utanför euroområdet, kan säljaren erbjuda dig euro som valuta för betalningen, men ofta är det förmånligare att betala i destinationslandets valuta. Butiker och kontantautomater erbjuder valutakurser som i regel är sämre än Mastercard Europes och det kan medföra extra kostnader för dig. När du betalar med ditt Aktia betalkort i den lokala valutan används Mastercard Europe- valutakurs.

Vad kostar det att använda kort utomlands?

Inköp med betalkortet i andra valutor än euro omräknas till euro enligt den grossistkurs som Mastercard Europe använder, till vilken läggs ett valutapåslag på högst 2,75 procent. Valutakursen fastställs den dag då transaktionen förmedlas från det mottagande kreditinstitutet till Mastercard Europe.

Om man väljer den omvandling till euro som säljaren erbjuder, tar säljaren ut en provision enligt sin tariff. Den valutakurs som använts vid en betalning eller ett uttag anges på kontoutdraget för det konto som anslutits till kortet eller på kreditkortsfakturan.

Kalkylator för jämförelse av korttransaktioner

Med hjälp av vår valutakalkylator kan du jämföra våra valutakurser med Europeiska centralbankens referenskurser. Ange belopp, valuta och datum i kalkylatorn och du får beloppet som debiteras i euro och skillnaden mellan Aktia Banks kurs och Europeiska centralbankens referenskurs.

Till kalkylator

Se också valutakurser eller använd Aktias valutaräknare.

Meddelande om korttransaktioner i Aktia Wallet applikationen

I Aktia Wallet applikationen får man redan nu ett meddelande då kortet debiteras. Meddelandet kompletteras från och med 19.4.2021 med information om valutaväxlingskursen i fråga om korttransaktioner som gjorts inom EES-området. Om kortinnehavaren gör en korttransaktion i EES-området i en annan valuta än euro, skickas ett meddelande via Aktia Wallet applikationen åt kortinnehavaren om förhållandet mellan den valutakurs som använts och Europeiska centralbankens referenskurs.

Du kan ladda ner Aktia Wallet i din applikationsbutik.

Inköp, kontantuttag och övriga serviceavgifter nämnda i kortvillkoren debiteras kontospecifikt i euro en gång i månaden. Kreditkortsfakturan har förfallodag den 15:e eller den sista i månaden. Ifall förfallodagen infaller under ett veckoslut, flyttas förfallodagen automatiskt till följande vardag, vilket påverkar faktureringsperiodens längd. Du kan ändra förfallodagen när som helst under faktureringsperioden.

E-faktura eller pappersfaktura är gratis faktureringsmetoder, förutom om kortinnehavaren har ett nätbanksavtal debiteras för pappersfaktura 3 euro/faktura.

Du kan välja att betala minimiamorteringen (minst 30 euro) som beräknats färdigt för din faktura eller vilken som helst summa mellan minimiamorteringen och totalbeloppet för fakturan. Betala din faktura senast på förfallodagen, så att din kredit finns tillgänglig. Kom ihåg att ange referensnumret när du betalar din faktura. Referensnumret som också är ditt kundnummer finns i fakturans övre kant. Ifall du betalat den senaste fakturan efter förfallodagen kan transaktionen för betalningen synas först på nästa faktura. 

Fakturering för parallellkort

Huvudkorts innehavaren och innehavaren av parallellkortet delar på samma kreditgräns. Gjorda inköp syns per kort på kreditkortsfakturan. Fakturan skickas endast åt innehavaren av huvudkortet.

Notera att kortets kreditkonto stängs av tillfälligt 15 dagar efter förfallodagen, ifall fakturan inte betalats. Kortet kan användas två dagar efter att fakturan har betalats.

Eventuella anmärkningar gällande fakturor ska göras genast, dock senaste 14 dagar efter att man mottagit fakturan.