Kapitalförvaltning

Vi är en bankkoncern i inhemsk ägo. Att våra rötter och vår verksamhet finns i Finland ger oss en konkurrensfördel. Som lokal aktör är vi lätta att nå och vi förstår våra lokala kunders behov.

Vi bär ansvar för den förmögenhet som placeras via oss, och därför är också världen vi placerar i viktig för oss. Tillika tror vi att företag som handlar ansvarsfullt skapar bättre avkastning på lång sikt. Därför har ansvarsfulla placeringar hos oss integrerats som en naturlig del i verksamheten. Vi har förbundit oss att följa FN:s principer för ansvarsfulla placeringar, och som medlem av föreningen FINSIF stöder vi utvecklingen av ansvarsfull placeringsverksamhet i Finland.

Tack vare vår ägarstruktur kan vi koncentrera oss på en långsiktigt avkastande strategi i stället för kortvarig optimering. Detta drar också våra kunder nytta av, och vår disciplinerade placeringsverksamhet har fått ett utmärkt betyg av finländska institutionella investerare.

Vi erbjuder våra institutionella kunder helhetsinriktat långvarigt samarbete som bygger på kundorientering, gediget kunnande, ansvar och aktivitet.

Vi inser att kapitalförvaltning inte enbart är placeringar.

Aktias prisbelönta kapitalförvaltningstjänster

Gold Award för kapitalförvaltningenr

Aktia har klarat sig utmärkt i SFR:s undersökningar av institutionell kapitalförvaltning i flera års tid. 2016 belönades Aktia med priset Gold Award för sin framgångsrika kapitalförvaltning.

Aktia Kapitalförvaltnings sätt att se kapitalförvaltningstjänsterna som en helhet som består av portföljförvaltning, kundservice och stödtjänster, återspeglades i de givna svaren. Aktia fick beröm för sin förmåga att ta marknadssyn och för sin tydliga placeringsfilosofi, men också för väl förberedda kundmöten och högklassig administration.

Årets fondväljare

Aktia Invest beviljades i november 2015 för sjätte gången i rad priset Fund Selection Team of the Year in Finland. Priset delas ut av svenska Tell Group som betonar vikten av fondanalys och fondanalytiska metoder i kapitalförvaltningen.

Kriterierna för val av det bästa teamet var teamets roll för ökningen av de förvaltade tillgångarna och för varumärket, rätt uppställda mål och kommunikativa kunskaper genom hela analysprocessen samt yrkesmässigheten i fondvalet.

Aktia bästa räntefondförvaltare

Aktia var igen bästa inhemska räntefondförvaltare i Morningstars tävling Awards 2017 i Finland. I kategorin bäst räntefond var Aktias Corporate Bond+ den enda räntefonden som förvaltas av en finsk tjänsteleverantör som var nominerad som en av de tre bästa.

Aktia har tidigare vunnit titeln bästa räntefondförvaltare åren 2013, 2014 och 2015. Dessutom var Aktia som enda finländska bolag bland de tre bästa 2016 och 2017.

Vårt arbetssätt

Vårt mål är att öka kundens förmögenhet på lång sikt och på den risknivå han själv valt. Därför anser vi allokeringsbeslutet vara ett av de viktigaste besluten, dvs. att förmögenheten diversifieras i olika tillgångsslag på bästa möjliga sätt med beaktande av marknadsrörelserna världen över. För viktfördelningen mellan de olika tillgångsslagen ansvarar en separat allokeringsgrupp. Det är naturligtvis mycket osannolikt att världens bästa portföljförvaltare och experterna på alla tillgångsslag skulle alla vara anställda på samma bolag. Därför kompletterar vi vårt spjutspetskunnande med externa produktlösningar som utvalts av vår fondanalys (öppen arkitektur).
I vår egen placeringsverksamhet utgörs spjutspetskunnandet av tillväxtländernas statsobligationer, inflationslänkade statsobligationer, europeiska företagslån samt nordiska aktier. Det egna produktutbudet kompletteras med fondanalys enligt öppen arkitektur. Vårt sätt att arbeta möjliggör maximalt utnyttjande av våra specialisters styrkor, vilket ger kunden en konkurrenskraftig, uppdaterad portfölj som motsvarar hans riskprofil. Vi vill att helheten är större än summan av dess delar. Därför satsar vi på expertis genom hela servicekedjan, från kundkontakt och portföljförvaltning till middle-officetjänster.

Våra tjänster

Varje kund har sin egen utgångspunkt och sina specifika behov. Det är därför viktigt att vi har ett brett urval av lösningar. På produktnivå kan vi placera kundens förmögenhet t.ex. via fonder, fondanknutna försäkringar, råvaror eller valutor, och kunden kan välja diskretionär eller konsultativ kapitalförvaltning, som alltid är individuell och skräddarsydd.

Vid diskretionär kapitalförvaltning lägger kunden ut portföljförvaltningen till oss. Vårt mål är att öka kundens förmögenhet på lång sikt och på den risknivå han själv valt. Därför sköts också diskretionär kapitalförvaltning i samarbete med kunden, så att kunden alltid är informerad om placeringarna i sin portfölj och förändringarna inom portföljen. Besluten fattar vi och marknadssynen är vår.

Om kunden vill delta i de dagliga placeringsbesluten är lösningen konsulterande förmögenhetsförvaltning där kunden tar de slutliga besluten. Då lyder devisen "vi ger råd, besluten är dina". I vår servicehelhet ingår dessutom juridiska tjänster, ekonomiförvaltning, bank- och försäkringstjänster samt fastighetsförmedling. .

Alla kunder har olika utgångsläge och behov. Därför är det viktigt att vi kan erbjuda olika lösningar.

Kontaktuppgifter

Katariina Pesonen
JK

I branschen sedan 2000
Verkställande direktör
tfn 010 247 6214

Försäljning och kundrelationer

Ronny Ruohomaa
EM

I branschen sedan 1992
Direktör
Institutionskunder
tfn 010 247 7038

Peter Sandlund
EM

I branschen sedan 1993
Kundansvarig
Institutionskunder
tfn 010 247 6536

Emmy Lindholm
EM

I branschen sedan 2013
Kundansvarig
Institutionskunder
tfn 010 247 6899

Markus Lindqvist
EM

I branschen sedan 2002
Direktör
Internationell försäljning och distribution, ansvarsfullt placerande
tfn 010 247 6846

Portföljförvaltning

Räntor

Jetro Siekkinen
EM

I branschen sedan 1997
Vice verkställande direktör
Ansvarig för placeringsverksamheten

Lotta Kotioja
EM

I branschen sedan 2007

Utvecklade marknaders företagslån, statslån, säkerställda lån

Henrik Paldynski
DI

I branschen sedan 2008
Portföljförvaltare
Tillväxtmarknadernas statslån och valutor

Jonne Sandström
EM

I branschen sedan 2000
Portföljförvaltare
Utvecklade marknaders företagslån, statslån, säkerställda lån

Mikael Westerlund
Vicehäradshövding, CEFA

I branschen sedan 1991
Portföljförvaltare
Penningmarknaden, företagslån

Kaj Paulamäki
EM

I branschen sedan 2014
Analytiker
Tillväxtmarknader

Tomi Einesalo
EM

I branschen sedan 2006
Portföljförvaltare
Tillväxtmarknadernas statslån och valutor

Timo Leinonen
EM

I branschen sedan 2002
Salkunhoitaja
Tillväxtmarknadernas statslån och valutor

Juuso Rantala
PM

I branschen sedan 1996
Portföljförvaltare
Utvecklade marknaders företagslån, kreditriskpremier

Tomi Suonpää
EM, CFA

I branschen sedan 1998
Portföljförvaltare
Tillväxtmarknadernas statslån

Lotta Lammi
DI

I branschen sedan 2018
Analytiker
Kvantitativ analys

Pasi Riihimäki
TKL

I branchen sedan 2001
Analytiker
Kvantitativ analys

Aktier

Andreas Bergman
EM

I branschen sedan 2002
Ansvarig för aktiestrategin
USA, Finland, Norden

Janna Haahtela
EM, CEFA

I branschen sedan 2000
Portföljförvaltare
Europa

Anders Thylin
EM, CEESGA

I branschen sedan 2009
Portföljförvaltare
Europa, USA, ansvarsfullt investerande

Jan Brännback
EM

I branschen sedan 2000
Portföljförvaltare
Finland, Norden

Janne Lähdesmäki
EM, CEFA/CIIA

I branschen sedan 2005
Portföljförvaltare
Finland, Norden

Sami Räsänen
EM

I branschen sedan 2011
Analytiker
Aktiemarknaderna

Alternativa placeringar

Ville Toivakainen
EM, CFA

I branschen sedan 2001
Ansvarig för alternativa placeringar

Robert Grönberg
EM, CAIA

I branschen sedan 1997
Portföljförvaltare
Alternativa placeringar

Jussi Hakala
DI

I branchen sedan 2004
Analytiker
Fastighetsplaceringar

Juuso Atrila
EM

I branschen sedan 2001
Portföljförvaltare
Alternativa placeringar, allokering

Jukka Sjösten
EM

I branschen sedan 1999
Portföljförvaltare
Fastighetsplaceringar

Siri Tulikoura
MBA

I branchen sedan 2007
Controller
Fastighetsplaceringar

Allokering och produktval

Tommi Tähtinen
EM

I branschen sedan 1999
Ansvarig för allokering och produktval

Teresa Platan
EM

I branschen sedan 2000
Fondanalytiker

 

Du når oss per e-post med fornamn.efternamn@aktia.fi eller per telefon 010 247 010.