Kapitalförvaltning

Vi är en bankkoncern i inhemsk ägo. Att våra rötter och vår verksamhet finns i Finland ger oss en konkurrensfördel. Som lokal aktör är vi lätta att nå och vi förstår våra lokala kunders behov.

Vi bär ansvar för den förmögenhet som placeras via oss, och därför är också världen vi placerar i viktig för oss. Tillika tror vi att företag som handlar ansvarsfullt skapar bättre avkastning på lång sikt. Därför har ansvarsfulla placeringar hos oss integrerats som en naturlig del i verksamheten. Vi har förbundit oss att följa FN:s principer för ansvarsfulla placeringar, och som medlem av föreningen FINSIF stöder vi utvecklingen av ansvarsfull placeringsverksamhet i Finland.

Tack vare vår ägarstruktur kan vi koncentrera oss på en långsiktigt avkastande strategi i stället för kortvarig optimering. Detta drar också våra kunder nytta av, och vår disciplinerade placeringsverksamhet har fått ett utmärkt betyg av finländska institutionella investerare.

Vi erbjuder våra institutionella kunder helhetsinriktat långvarigt samarbete som bygger på kundorientering, gediget kunnande, ansvar och aktivitet.

Vi inser att kapitalförvaltning inte enbart är placeringar.

Aktias prisbelönta kapitalförvaltningstjänster

Finlands bästa räntefondförvaltare i Morningstar Awards 2020-tävling

Aktia vann Årets räntefondförvaltar-kategorin i Morningstars Finland Awards 2020-tävling

Årets Räntefondförvaltare-priset får det bolag vars riskkorrigerade 5-åriga avkastning är bäst bland räntefonder tillgängliga i Finland. Aktias räntefondförvaltning har varit sedan 2013 i toppen av Morningstars ranking. Aktia har fått priset som bästa räntefondförvaltare sex gånger.

Aktia belönades med två Lipper Fund Awards 2019-pris

Aktia belönades med Refinitiv Lipper Fund Awards 2020-pris.

Aktia Corporate Bond+-fonden har vunnit priset som bästa fond i euro i Refinitiv Lipper Fund Awards 2020-jämförelsen i serien "Bond EUR Global Corporates" i kategorin "Best Fund Over Past 10 years". Fondpriset delas ut utgående från den bästa avkastningsutvecklingen.

Aktia har vunnit Lipper Fund Awards 2019-priset tidigare för bästa nordiska räntefonden och dessutom belönades Aktia som bästa nordiska räntefondförvaltaren i Small Company-kategorin. Aktia har fått Lipper-priset också år 2017 som bästa nordiska kapitalförvaltare i hela utbudets Small Company-kategori.

Långsiktig framgång

Aktia har klarat sig utmärkt i SFR:s (Scandinavian Financial Research) undersökningar av institutionell kapitalförvaltning redan i flera års tid. SFR har valt Aktia Kapitalförvaltning till Finlands bästa institutionella kapitalförvaltare åren 2010, 2012 och 2013 (Platinum Award) och till näst bästa åren 2011, 2015, 2016 och 2017 (Gold Award).

Svenska Tell Media Group, som specialiserar sig på fondanalyser, har valt vårt team som analyserar externa fonder till Finlands bästa under sex successiva år (2010–2015).

Vårt arbetssätt

Vårt mål är att öka kundens förmögenhet på lång sikt och på den risknivå han själv valt. Därför anser vi allokeringsbeslutet vara ett av de viktigaste besluten, dvs. att förmögenheten diversifieras i olika tillgångsslag på bästa möjliga sätt med beaktande av marknadsrörelserna världen över. För viktfördelningen mellan de olika tillgångsslagen ansvarar en separat allokeringsgrupp. Det är naturligtvis mycket osannolikt att världens bästa portföljförvaltare och experterna på alla tillgångsslag skulle alla vara anställda på samma bolag. Därför kompletterar vi vårt spjutspetskunnande med externa produktlösningar som utvalts av vår fondanalys (öppen arkitektur).
I vår egen placeringsverksamhet utgörs spjutspetskunnandet av tillväxtländernas statsobligationer, inflationslänkade statsobligationer, europeiska företagslån samt nordiska aktier. Det egna produktutbudet kompletteras med fondanalys enligt öppen arkitektur. Vårt sätt att arbeta möjliggör maximalt utnyttjande av våra specialisters styrkor, vilket ger kunden en konkurrenskraftig, uppdaterad portfölj som motsvarar hans riskprofil. Vi vill att helheten är större än summan av dess delar. Därför satsar vi på expertis genom hela servicekedjan, från kundkontakt och portföljförvaltning till middle-officetjänster.

Våra tjänster

Varje kund har sin egen utgångspunkt och sina specifika behov. Det är därför viktigt att vi har ett brett urval av lösningar. På produktnivå kan vi placera kundens förmögenhet t.ex. via fonder, fondanknutna försäkringar, råvaror eller valutor, och kunden kan välja diskretionär eller konsultativ kapitalförvaltning, som alltid är individuell och skräddarsydd.

Vid diskretionär kapitalförvaltning lägger kunden ut portföljförvaltningen till oss. Vårt mål är att öka kundens förmögenhet på lång sikt och på den risknivå han själv valt. Därför sköts också diskretionär kapitalförvaltning i samarbete med kunden, så att kunden alltid är informerad om placeringarna i sin portfölj och förändringarna inom portföljen. Besluten fattar vi och marknadssynen är vår.

Om kunden vill delta i de dagliga placeringsbesluten är lösningen konsulterande förmögenhetsförvaltning där kunden tar de slutliga besluten. Då lyder devisen "vi ger råd, besluten är dina". I vår servicehelhet ingår dessutom juridiska tjänster, ekonomiförvaltning, bank- och försäkringstjänster samt fastighetsförmedling. .

Alla kunder har olika utgångsläge och behov. Därför är det viktigt att vi kan erbjuda olika lösningar.

Kontaktuppgifter

Katariina Pesonen
JK

I branschen sedan 2000
Verkställande direktör
tfn 010 247 6214

Försäljning och kundrelationer

Kalle Ainala
EM

I branschen sedan 1999
Ansvarig för institutionskunder och utveckling
tfn 010 247 9648

Ronny Ruohomaa
EM

I branschen sedan 1992
Direktör
Institutionskunder
tfn 010 247 7038

Peter Sandlund
EM

I branschen sedan 1993
Kundansvarig
Institutionskunder
tfn 010 247 6536

Markus Lindqvist
EM

I branschen sedan 2002
Direktör
Internationell försäljning och distribution, ansvarsfullt placerande
tfn 010 247 6846

Portföljförvaltning

Räntor

Utvecklade marknaders räntor

Jetro Siekkinen
EM

I branschen sedan 1997
Vice verkställande direktör
Ansvarig för placeringsverksamheten

Henrik Paldynski
DI

I branschen sedan 2008
Portföljförvaltare
Tillväxtmarknadernas statslån och valutor

Martti Forsberg
PM

I branschen sedan 1997
Portföljförvaltare
Tillväxtmarknadernas statslån och valutor

Kaj Paulamäki
EM

I branschen sedan 2014
Analytiker
Tillväxtmarknader

Tomi Einesalo
EM

I branschen sedan 2006
Portföljförvaltare
Tillväxtmarknadernas statslån och valutor

Timo Leinonen
EM

I branschen sedan 2002
Salkunhoitaja
Tillväxtmarknadernas statslån och valutor

Tomi Suonpää
EM, CFA

I branschen sedan 1998
Portföljförvaltare
Tillväxtmarknadernas statslån

Lotta Lammi
DI

I branschen sedan 2018
Analytiker
Kvantitativ analys

Pasi Riihimäki
TKL

I branchen sedan 2001
Analytiker
Kvantitativ analysFöretagslån

Lotta Kotioja
EM

I branschen sedan 2007

Utvecklade marknaders företagslån, statslån, säkerställda lån

Jonne Sandström
EM

I branschen sedan 2000
Portföljförvaltare
Utvecklade marknaders företagslån

Tapio Jokisaari
EM, CEFA

I branschen sedan 1991
Portföljförvaltare
Utvecklade marknaders företagslån, high yield lån

Juuso Rantala
EM

I branschen sedan 1996
Portföljförvaltare
Ansvarig för företagslån samt företagslån på tillväxtmarknaderna

Aktier

Andreas Bergman
EM

I branschen sedan 2002
Ansvarig för aktiestrategin
USA, Finland, Norden

Janna Haahtela
EM, CEFA

I branschen sedan 2000
Portföljförvaltare
Europa

Anders Thylin
EM, CEESGA

I branschen sedan 2009
Portföljförvaltare
Europa, USA, ansvarsfullt investerande

Jan Brännback
EM

I branschen sedan 2000
Portföljförvaltare
Finland, Norden

Janne Lähdesmäki
EM, CEFA/CIIA

I branschen sedan 2005
Portföljförvaltare
Finland, Norden

Sami Räsänen
EM

I branschen sedan 2011
Analytiker
Aktiemarknaderna

Fastighetsplaceringar

Jorma Niemelä
DI

I branschen sedan 2012
Controller
Fastighetsplaceringar

Salla Kalliola
B.A.Sc

I branschen sedan 2008
Portföljförvaltare
Fastighetsplaceringar

Jukka Sjösten
EM

I branschen sedan 1999
Portföljförvaltare
Fastighetsplaceringar

Allokering och produktval

Tommi Tähtinen
EM

I branschen sedan 1999
Ansvarig för allokering och produktval

Tino Sievänen
KTM

I branschen sedan 2015
Analytiker

Robert Grönberg
EM, CAIA

I branschen sedan 1997
Portföljförvaltare
Alternativa placeringar

Juha Hytönen
DI, PM

I branschen sedan 2009
Portföljförvaltare
Kvantitativ analys

Juuso Atrila
EM

I branschen sedan 2001
Portföljförvaltare
Alternativa placeringar, allokering

 

Du når oss per e-post med fornamn.efternamn@aktia.fi eller per telefon 010 247 010.