Yhdistysten pankkipalvelut

Mitä teen, jos yhdistystä ei ole rekisteröity? (Esim. luokkaretkikassa, tiekunta, urheiluseura)

Yhdistyksen rekisteröiminen tarkoittaa maksullisen ilmoituksen tekemistä Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) yhdistysrekisteriin. Rekisteröimätön yhdistys ei ole oikeuskelpoinen, eikä sille voida lain mukaan perustaa tiliä.

Yhdistyksen vastuuhenkilölle tai rahastonhoitajalle voidaan avata henkilöasiakkaan tili.

Mitä asiakirjoja tilin avaamiseen tarvitaan?

Kun yhdistys avaa tilin, tarvitaan yhdistysrekisteriote, yhdistyksen säännöt sekä ote yhdistyksen hallituksen pöytäkirjasta, josta selviää, kuka tilin saa avata, ketkä ovat tilinkäyttöoikeutettuja sekä mitä palveluita avaaja saa tiliin liittää.

Miten voin lopettaa yhdistyksen tilin?

Voit toimittaa yhdistyksen hallituksen kokouksesta pöytäkirjan / pöytäkirjan otteen, josta ilmenee päätös tilin lopettamisesta. Toimita pöytäkirja pankkiin joko sähköpostilla yritys@aktia.fi, postittamalla tai viemällä se lähimpään konttoriin. Muista ilmoittaa pankille samalla ohjeet, mihin mahdolliset tilillä olevat varat siirretään.