Kundservice och saldointyg

Hur fungerar elektronisk fakturering? Hur skickar jag e-fakturor till mina kunder?

Ett företag kan skicka nätfakturor till andra företag och e-fakturor till konsumenter då det ingått ett nätfakturaavtal, där företaget får en nätfakturaadress. Nätfakturor till andra företag kan skickas antingen via nätbanken för företag eller som materialöverföring. E-fakturor kan endast skickas som materialöverföring.

Hur länge arkiveras elektroniska fakturor?

Elektroniska fakturor syns i Nätbanken för företag under Mottagna fakturor i 90 dagar efter förfallodagen. Utgående fakturor arkiveras i 45 dagar från dagen då de sparats eller skickats.

Hur fungerar SEPA-direktdebitering?

SEPA-direktdebitering är ett system som ersätter den gamla direktdebiteringen i SEPA-området. Kunden ingår ett avtal om direktdebitering med faktureraren, och i samband med den första debiteringsbegäran ber vi kunden godkänna tjänsten, varefter debiteringen sker automatiskt.

Var hittar jag referensnummerräknaren?

Aktia Banks referensnummerräknare hittar du här.

Vad är IBAN-kontonummer och BIC-kod?

IBAN (International Bank Account Number) är det internationella formatet för kontonummer. Ange alltid dina kontouppgifter i IBAN- och BIC-format för att göra betalningen snabbare.

Du ska alltid använda IBAN-kontonumret när du gör SEPA-betalningar, dvs. betalar in pengar på konton i andra finländska banker eller gör eurobetalningar till andra SEPA-länder. Ditt IBAN-kontonummer hittar du i nätbanken eller på kontoutdraget eller så kan du ta fram det med hjälp av vår IBAN-räknare.

Med BIC-koden (Bank Identifier Code) identifieras betalningsmottagarens bank. Vid betalningar i nätbanken till finländska banker kommer BIC-koden för betalningsmottagarens bank fram automatiskt på basis av IBAN-kontonumret. Aktia Banks BIC-kod är HELSFIHH.