EIR-takaus

Aktia toimii SME Initiative-riskinjakotakauksen välittäjäpankkina 1.4.2018 alkaen.

Takausohjelma helpottaa pk-yritysten rahoituksen saatavuutta. Pk-yritykset voivat sen puitteissa saada edullisempaa rahoitusta pienemmällä vakuusvaateella taloudellisesti kannattavien investointien ja käyttöpääoman rahoitukseen.

Takausta voivat muutamia toimialapoikkeuksia lukuunottamatta hakea pk-yritykset, jotka työllistävät alle 250 henkilöä. Takauksen kautta kertyy vähämerkityksistä valtion tukea (de minimis-tuki), jota yritys voi saada 200.000 euroon saakka kolmen vuoden aikana.

Takauksen määrä on 50 %. Sen lisäksi voidaan hakea myös Finnveran takaus max 30 %.

Päätöksen saat joustavasti Aktiasta rahoitushakemuksen yhteydessä. Arvioimme yhdessä riskinjakotakauksen edellytykset yrityksesi rahoitukselle.

 

Rahoitus saa Euroopan unionin tukea pk-yritysten tukemista koskevan aloitteen (SME Initiative) mukaisesti, seuraavien rahoituksella: Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahaston ja Horisontti 2020-ohjelman kautta, Suomen tasavalta sekä Euroopan investointirahasto ja Euroopan investointipankki.