Hyvä metsänhoito on investointi

Metsäomaisuutta on hoidettava hyvin, jotta se olisi hyvä investointi. Noudata metsätaloussuunnitelman hoitotoimenpide- ja hakkuuehdotuksia, vaikka että suoranaisesti metsätulon tarpeessa olisikaan.

Metsän kasvu hidastuu, kun kilpailu ravinteista ja valosta muodostuu liian kovaksi. Silloin on puuston harvennuksen aika, jolloin poistetaan heikoimmat rungot. Tiettyjä metsänhoitotoimenpiteitä varten voit anoa valtion tukea, ns. Kemera-avustusta. Paikallinen metsäasiantuntija auttaa sinua selvittämään tuen edellytykset ja tekemään hakemuksen.

Jossain vaiheessa on myös uudistushakkuun ja uudelleenistutusten aika. Metsän kiertoaikana voit tehdä kahdesta neljään hakkuuta, joista saat hakkuutuloja. Hakkuaika ja -tapa määräytyy metsälain säännösten mukaan.

Metsä ei ole hyvä pankki pitkällä tähtäimellä

Metsän iän myötä sen kasvu voi muodostua negatiiviseksi. Juurilahon riski lisääntyy, erityisesti Etelä-Suomessa sijaitsevissa vanhoissa kuusimetsissä. Kuusi, jonka juuristossa on juurilahoa, ei kelpaa sahatavaraksi eikä pahimmassa tapauksessa edes selluloosan valmistukseen. Silloin taloudellinen menetys on melkoinen. Tämän voit estää uudistamalla metsän ajoissa.

Muista myös sijoittaa puutavaran myynnistä saamasi rahat. Ne voivat antaa sinulle paremman tuoton kuin vanha metsä, jossa on juurilahoa.

Sijoita puutavarasta saadut tulot hyvin

Ota yhteyttä, niin voimme keskustella hakkuutulojesi sijoittamisesta. Sijoitusasiantuntijamme selvittävät sijoittajaprofiilisi ja esittelevät eri sijoitusvaihtoehtoja.