Yrityksen tehokasta kassanhallintaa

Yrityksen on tärkeää säilyttää päivittäinen maksuvalmius kaikissa tilanteissa. Mutta aivan yhtä tärkeää on ylijäämävarojen sijoittaminen tuottavasti. Päivittäisiin menoihin tarvittavat rahavarat on hyvä säilyttää maksuliiketilillä kun taas kassaylijäämät kannattaa sijoittaa tehokkaasti ja tuottavasti kuitenkin niin, että varat ovat tarvittaessa tilillä nopeastikin. Lyhyen koron rahastomme Aktia Likvida+ on erinomainen apuväline yrityksen tehokkaaseen kassanhallintaan.

Rahastot osaksi kassanhallintaa
  • Sijoitusrahastojen kautta kassaylijäämät saavat asiantuntevaa varainhoitoa
  • Sijoituksilla on mahdollisuus arvonnousuun niin lyhyellä kuin pidemmälläkin aikavälillä
  • Ei tarvitse sitoutua määräaikaan ja siksi rahastot sopivatkin varoille, joiden täsmällistä käyttöpäivää ei tiedetä
  • Saat tarvittaessa irrotettua rahastoista varoja tilille yleensä kahden pankkipäivän kuluessa

Aktia Likvida+

Lyhyen koron rahasto, joka sijoittaa pääasiassa valtioiden, kuntien ja yritysten lyhytaikaisiin euromääräisiin velkainstrumentteihin. Rahasto tavoittelee 3 kuukauden Eur Libor −korkoa parempaa tuottoa. Valuuttariskiä ei ole. Lue lisää