Siirry sisältöön Siirry chattiin
Aktian nimissä lähetetään aktiivisesti huijausviestejä. Myös huijausverkkolaskuja on liikkeellä.

Lue lisää täältä.

Maksuliikenne

Maksuliikennesanastoa

ABA-numero
ks. FW-numero

Arvopäivä
ks. Value date

Beneficiary
Beneficiary tarkoittaa maksun saajaa.

Beneficiary bank
Beneficiary bank on saajan pankki.

BIC
BIC on lyhenne sanoista Bank Identifier Code. Samaa tunnusta kutsutaan myös SWIFT-koodiksi tai SWIFT-osoitteeksi. Koodi on 8 tai 11 merkkiä pitkä ja se yksilöi saajan pankin. Ensimmäiset neljä merkkiä identifioivat pankin, kaksi seuraavaa maan, jossa pankki toimii, ja kaksi seuraavaa kaupungin, jossa pankki toimii. Kolme viimeistä merkkiä (jos niitä on) yksilöivät saajan pankin konttorin tai osaston. Aktian BIC-koodi on HELSFIHH.

Correspondent bank/kirjeenvaihtajapankki
Laskussa voi joskus olla saajan pankkitietojen lisäksi kirjeenvaihtajapankin tiedot. Kirjeenvaihtajapankkitieto kertoo lähettäjäpankille, minkä pankin kautta maksu päätyy lopulliselle vastaanottajalle. Kirjeenvaihtajapankin tietoja ei käytetä maksamisen yhteydessä. Vain saajan pankkitietoja tarvitaan.

Details of payment
Details of payment tarkoittaa maksun aihetta.

EMV
EMV-maksukorttistandardin ovat laatineet kansainväliset korttiyhtiöt MasterCard ja Visa. EMV-sirukortit korvaavat lähivuosina magneettijuovakortit kokonaan. Nykyinen EMV-korttijärjestelmä on turvallinen. Varoitustietojen automaattinen päivitys vähentää korttien väärinkäyttöä. Sirukorteilla pienennetään kadonneiden tai varastettujen korttien väärinkäytön riskiä huomattavasti. Sirukortin käyttö edellyttää, että myyjällä on EMV-yhteensopiva sirukorttipääte ja EMV-vaatimukset täyttävä kassajärjestelmä.

FW-numero
Joissain maissa käytetään BIC-koodien ohella myös muita clearing- ja routingkoodeja. USA:ssa on käytössä 9-merkkinen ABA-numero (kutsutaan myös routing- tai Fedwire/FW-numeroksi). Jos lähetät maksun USA:han, kirjoita saajan pankin ABA-numero saajan pankin osoitekenttään yhdessä saajan pankin nimi- ja osoitetietojen kanssa.

IBAN
International Bank Account Number on kansainvälinen tilinumero, joka yleensä muodostetaan asiakkaan kansallisesta tilinumerosta. IBAN-tilinumeroa käytetään lähinnä SEPA-maksuissa. IBAN-tilinumeron pituus vaihtelee eri maissa. Suomalaisissa IBAN-numeroissa on 18 merkkiä.

KM
Maksupääte on laite, jonka avulla liike lukee kortin tiedot korttimaksun yhteydessä. Maksupäätepalvelulla liikkeen maksupääte lähettää korttitapahtumat pankkiin tai luottokorttiyhtiöön sekä ottaa vastaan korttien käytön estolistoja.

KTO
Termiä käytetään tiedostonsiirtopalveluista, joiden puitteissa yritykset voivat saada eräsiirtotiliotteita. Puhutaan myös konekielisistä tiliotteista.

Kulut
ks. Ulkomaanmaksun kulut

Lähtevät maksut
XML-muotoisten C2B-maksuaineistojen lähettämiseen tarvitaan Lähtevät maksut-sopimus. Sopimus korvaa vanhat standardit LMP, TS ja LUM.

Ordering customer/Remitter
Ordering customer tai remitter tarkoittaa maksajaa tai lähettäjää.

Pankkipäivä
Pankkipäivä on tavallinen viikonpäivä, jona pankki on auki ja maksujenvälitystä tehdään, ei kansallinen pyhäpäivä. Kansalliset pyhäpäivät voivat osua eri viikonpäiville riippuen maasta ja alueesta. Maksu myöhästyy, jos maksunkäsittelypäivä ei ole pankkipäivä maksua käsittelevässä pankissa.

Pikasiirto/Pikamääräys
Pikasiirto (kutsutaan myös pikamääräykseksi) on normaalia nopeampi tapa lähettää maksu. Ulkomaanmaksu on saajalla 1–2 päivää nopeammin, jos se lähetetään pikasiirtona.

Routing-numero
ks. FW-numero

SEPA
Single Euro Payments Area. Yhtenäinen euromaksualue (SEPA) tuli voimaan 28.1.2008, ja ylimenokausi päättyi vuoden 2010 loppuun.

Yhtenäiseen euromaksualueeseen kuuluvat kaikki EU-maat, Monaco, Norja, Liechtenstein, Islanti ja Sveitsi. Tavoitteena on, että asiakkaat voivat käyttää samoja maksupalveluja samalla tavalla koko SEPA-alueella. SEPA-maksupalveluja ovat tilisiirrot, suoraveloitukset ja kortit. Yritysten ja yksityishenkilöiden mahdollisuudet ostaa ja myydä palveluja ja tavaroita ovat laajentuneet, ja Euroopan markkinat ovat tulleet helpommin tavoitettaviksi. Kaikkien SEPA-alueen sisällä tehtyjen maksujen tulee toimia kuten kotimaanmaksut.

SVM
Termiä käytetään yritysten saapuvista viitemaksuista tiedostonsiirtopalvelussa.

SWIFT
ks. BIC

SWIFT-sekki
SWIFT-sekki on ulkomaanmaksun ja valuuttasekin välimuoto. Lähettäjä tilaa pankilta ulkomaanmaksun SWIFT-sekkinä, jolloin lähettävä pankki lähettää toimeksiannon ulkomaanmaksuna vastaanottajamaan pankkiin tai sellaisen maan pankkiin, jonka kotivaluutta on sekin valuutta. USA:n dollareissa asetettu SWIFT-sekki USA:han lähetetään yhdysvaltalaiseen pankkiin, samoin kuin USA:n dollareissa asetettu sekki Japaniin lähetetään USA-laiseen pankkiin. Vastaanottava pankki tulostaa fyysisen sekin ja postittaa sen saajalle.

Ulkomaanmaksun kulut
Ulkomaanmaksujen kulutyyppejä on kolme: SHA, OUR ja BEN. Valitusta kulutyypistä riippuu, maksaako lähettäjä vai saaja maksun palvelumaksun. Palvelumaksut ilmenevät pankin voimassa olevasta hinnastosta.

  • SHA (shared) tarkoittaa, että kulut jaetaan. Silloin lähettäjä ja saaja maksavat omien pankkiensa palvelumaksut kunkin pankin hinnaston mukaan. SEPA-alueella maksuissa käytetään jaettuja kuluja (= SHA).
  • OUR merkitsee sitä, että lähettäjä maksaa myös saajan pankin kulut. Tässä tapauksessa saaja ei maksa maksusta mitään. Lähettäjä maksaa sen sijaan pankilleen normaalin palvelumaksun lisäksi ylimääräisen kulun, joka kattaa saajan pankin maksun, jonka pankki normaalitapauksessa veloittaisi saajalta. Jos saajan pankin vaatima maksu on suurempi kuin lähettäjän ennalta maksama, lähettävällä pankilla on oikeus veloittaa saajan pankin kulut lähettäjän tililtä jälkikäteen. Huom! Aktia Pankki ei voi taata, että kaikki pankit siirtoketjussa aina noudattavat voimassa olevia ohjeita. Jos esimerkiksi OUR-maksu siirretään kolmannen pankin kautta, tämä saattaa veloittaa kulunsa maksusta, vaikka kyseessä on OUR-maksu.
  • BEN (beneficiary) tarkoittaa sitä, että vastaanottaja maksaa kaikki kulut. Tässä tapauksessa saaja maksaa sekä omansa että lähettäjän kulut. Lähettäjä antaa kokonaissumman lähettävän pankin käyttöön. Tästä summasta lähettävä pankki vähentää oman palvelumaksunsa normaalin hinnaston mukaan. Loppusumma lähetetään saajan pankkiin, jolla on oikeus vähentää siitä omat kulunsa, ennen kuin loput maksetaan saajalle. BEN-maksusta on siis vähennetty ainakin kahden pankin kulut.

Value date/Arvopäivä
Arvopäivä on päivä, jona vastaanottajan pankki saa rahat käyttöönsä. Lähettävä pankki määrittelee maksun arvopäivän.

Web Services
Maksuliikenne kansainvälistyy ja yhteydet pankkiin uudistuvat. Web Services on yrityksille suunnattu uusi tapa hoitaa maksuliikennettä. Sen pohjana ovat kansainväliset standardit. Web Services tukee kansainvälisiä maksusanomia. Se on dynaaminen ja turvallinen työkalu aineistojen lähettämiseksi pankista ja vastaanottamiseksi pankkiin. Web Services tulee jatkossa korvaamaan tiedostonsiirtopalvelun.

XML (eXtensible Markup Language)
XML on standardi, jota käytetään tiedonsiirrossa ja asiakirjojen tallentamisessa.