Korkotukilaina ja investointituki

Monet maatalouden investoinneista rahoitetaan korkotukilainalla ja/tai investointituen avulla. Voit esimerkiksi saada tukea tuotantorakennusten rakentamista, yhteiskäyttöön hankittavia sadonkorjuukoneita ja salaojitusta varten. Tuen määrä vaihtelee investointikohteen mukaan, ja nuoret viljelijät voivat lisäksi saada korotettua tukea tiettyihin investointeihin. Korotetun tuen saamisen ehtona on, että viljelijä on alle 41-vuotias ja alkanut harjoittaa maataloutta alle 5 vuotta sitten. Sekä korkotukilainat että investointituet myöntää ELY-keskus.

Hae investointitukea

Aloita suunnittelu hyvissä ajoin! Maaseutuvirasto vahvistaa neljä hakua vuosittain. Näistä löydät tietoa muun muassa ammattilehdistä ja verkosta.

Hakemus

Hakemusta täydennetään hakulomakkeessa mainituilla liitteillä, jotka on jätettävä ELY-keskukseen ennen hakuajan päättymistä. Yksi tärkeimmistä liitteistä on maatalousyrityksen liiketomintasuunnitelma ja siihen kuuluva talouslaskelma. Liiketoimintasuunnitelman laatimista varten voit ottaa yhteyttä paikalliseen maatalousseuraan. Yhteystiedot löydät osoitteesta www.proagria.fi.

Tärkeää tietoa 

Tuettavaa hanketta ei saa aloittaa, eikä lopullisia sopimuksia saa allekirjoittaa, ennen kuin ELY-keskuksen päätös on saatu. Jos tukihakemus evätään, koska rahaa ei ole riittävästi kaikkien haettujen hankkeiden rahoittamiseen, voit hakea tukea uudelleen seuraavassa haussa, mutta hanke ei silloinkaan saa olla aloitettu. 

Lisätietoja investointituista, esimerkiksi tukiprosentit, tuettavat kohteet ja hakuajat, löydät ruokaviraston sivuilta, www.ruokavirasto.fi.

Haluan lisätietoja, ottakaa yhteyttä minuun