Korkotukilaina ja investointituki

Monet maatalouden investoinneista rahoitetaan korkotukilainalla ja/tai investointituen avulla. Voit esimerkiksi saada tukea tuotantorakennusten rakentamista, yhteiskäyttöön hankittavia sadonkorjuukoneita ja salaojitusta varten. Tuen määrä vaihtelee investointikohteen mukaan, ja nuoret viljelijät voivat lisäksi saada korotettua tukea tiettyihin investointeihin. Korotetun tuen saamisen ehtona on, että viljelijä on alle 40-vuotias ja alkanut harjoittaa maataloutta alle 5 vuotta sitten. Myös ammattitaitovaatimus on otettava huomioon. Sekä korkotukilainat että investointituet myöntää ELY-keskus.

Vuonna 2014 alkaa uusi rakennetukia koskeva ohjelmakausi. Tälle kaudelle haettavien tukien kriteerit ovat parhaillaan valmisteilla maa- ja metsätalousministeriössä.

Investointituki

Investointituen myöntämisen edellytyksiä ovat, että maatila on elinkelpoinen, että sinulla on tarvittava ammattitaito ja että olet 18–63-vuotias. Hakijan yrittäjätulon tulee muodostaa vähintään 25 % hakijan kaikkien tulojen yhteismäärästä. Lisäksi tilalta saatavan yrittäjätulon on oltava vähintään 17 000 euroa viimeistään viidentenä vuonna tuen myöntämisestä.  Tämä koskee useimpia tukikohteita. Tiettyjen kohteiden osalta tulee voida esittää 17 000 euron kassajäännös jos tukea myönnettäessä.

Huomaa: Tuotantorakennuksia varten haettavalle investointituelle on tietyissä tapauksissa mm. eläinten määrää ja kasvihuonealaa koskevia vaatimuksia.

Korkotukilaina

Korkotukilainasta maksat lainansaajana vähintään 1 % korkokynnyksen, ja valtion korkotuki on enintään 3 prosenttiyksikköä. Korkotukilainan myöntää pankki. Investointitukihakemukseen on siksi ennen ELY-keskukseen jättämistä liitettävä pankin lainalupaus.

Hae investointitukea

Aloita suunnittelu hyvissä ajoin! Maaseutuvirasto vahvistaa kolmesta neljään hakua vuosittain. Näistä löydät tietoa muun muassa ammattilehdistä ja verkosta.

Hakemus

Hakemusta täydennetään hakulomakkeessa mainituilla liitteillä, jotka on jätettävä ELY-keskukseen ennen hakuajan päättymistä. Yksi tärkeimmistä liitteistä on maatalousyrityksen liiketomintasuunnitelma ja siihen kuuluva talouslaskelma. Liiketoimintasuunnitelman laatimista varten voit ottaa yhteyttä paikalliseen maatalousseuraan. Yhteystiedot löydät osoitteesta www.proagria.fi.

Tärkeää tietoa 

Tuettavaa hanketta ei saa aloittaa, eikä lopullisia sopimuksia saa allekirjoittaa, ennen kuin ELY-keskuksen päätös on saatu. Tämän pitäisi tapahtua kahden kuukauden sisällä hakuajan päättymisestä. Jos tukihakemus evätään, koska rahaa ei ole riittävästi kaikkien haettujen hankkeiden rahoittamiseen, voit hakea tukea uudelleen seuraavassa haussa, mutta hanke ei silloinkaan saa olla aloitettu. Katso myös ELY-keskusten kotisivut www.ely-keskus.fi.

Lisätietoja investointituista, esimerkiksi tukiprosentit, tuettavat kohteet ja hakuajat, löydät Maaseutuviraston kotisivuilta www.mavi.fi kohdasta Maaseudun rahoitus / Maatalouden investointituet.

Hakulomakkeen voit täyttää ja tulostaa Maaseutuviraston lomakepalvelusta www.suomi.fi/asioi_verkossa (lomakkeen numero on 2314). 

Haluan lisätietoja, ottakaa yhteyttä minuun