Sukupolvenvaihdos

Sukupolvenvaihdoksen yhteydessä on huomioitava monta asiaa. Aloita omistuksen siirtämisen suunnittelu hyvissä ajoin, niin käytettävissäsi on useampia vaihtoehtoja ja voit itse vaikuttaa asioihin enemmän.

Suunnittelemalla omistuksen siirtämisen hyvin voit muun muassa hyödyntää erilaiset verosuunnittelumahdollisuudet. Silloin edellytykset sekä luopujaa että jatkajaa tyydyttävän lopputuloksen saamiselle ovat hyvät. Voit luovuttaa omaisuuden kaupan, lahjanluonteisen kaupan tai lahjan kautta.

Maatalousyrittäjällä on oikeus anomuksesta saada huomattava veronhuojennus, jonka ansiosta perintö- tai lahjavero ei muodostu niin suureksi rasitukseksi, että se vaikeuttaa yrityksen jatkamista. Huojennus merkitsee sitä, että vero vahvistetaan määrästä, joka on 40 % arvostamislain (laki varojen arvostamisesta verotuksessa) mukaisesta verotusarvosta, joka on useimmiten huomattavasti käypää arvoa alempi. Ostajan tulee hakea veronhuojennusta perintö-/lahjaveroilmoituksen jättämisen yhteydessä. Maatalouden harjoittajana saat ostajana useimmiten viiden vuoden maksuajan veron maksamista varten. Huojennukset saadakseen ostajan pitää sitoutua harjoittamaan maataloutta tilalla vähintään viiden vuoden ajan.

Jos luovuttaja on itse harjoittanut maataloutta tilalla ja omistanut sen vähintään 10 vuotta, ei hänen tarvitse maksaa mahdollista myyntivoittoveroa, jos ostaja on lähisukulainen (lapsi, lapsenlapsi, sisar tai veli).

Ellet halua luovuttaa maatilaa elinaikanasi, voit tehdä testamentin ja määrätä, millä tavalla omaisuutesi jaetaan sinun jälkeesi.

Ota yhteyttä

Sukupolvenvaihdoksen yhteydessä on otettava huomioon monia lainopillisia seikkoja ja näkökantoja. Kannattaa antaa asiantuntijan laatia luovutusasiakirjat, kuten kauppa- ja lahjakirjat. Aktia auttaa mielellään eri notariaattitoimeksiannoissa, esim. lainhuuto- ja kiinnityshakemuksissa. Ota yhteyttä asiantuntijoihimme – säästyt monelta harmilta ja säästät rahaa!

Haluan lisätietoja, ottakaa yhteyttä minuun
Oikeudenmukainen sukupolvenvaihdos? Anna veroton lahja. Lue lisää säästövakuutuksesta.
Oletko alle 41-vuotias ja jatkamassa maatilan hoitoa? Lue lisää nuoren maanviljelijän aloitustuesta.