Luopumistuki

Maanviljelyn lopettava maatalousyrittäjä voi tehdä sen luopumistukijärjestelmän avulla jo ennen varsinaista eläkeikää. Tämänhetkinen luopumistuesta annettu laki on voimassa vuoden 2014 loppuun. Luopumistukianomus on tehtävä ja myös itse sukupolvenvaidos toteutettava ennen vuoden 2014 päättymistä. Luopumistukijärjestelmän jatkosta vuoden 2014 jälkeen ei toistaiseksi ole tietoa.

Lisätietoja saa Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen eli Melan asiamiehiltä ja Melan asiakaspalvelusta. Paljon tietoa löytyy Melan verkkosivuita www.mela.fi.