Maaseudun yritystuet

Suomessa on tehty kansallinen maaseudun kehittämisstrategia. Sen tavoitteena on työtilaisuuksien lisääminen ja toimeentulomahdollisuuksien parantaminen maaseudulla.

Maa- ja metsätalousministeriössä on työn alla uusi ohjelma kaudeksi 2014–2020.

Ohjelman kolme tavoitetta

1. Maa- ja metsätaloussektoreiden kilpailukyvyn parantaminen
2. Ympäristön ja maiseman parantaminen
3. Elämänlaadun parantaminen maaseudulla ja maaseudun talouden monipuolisuden edistäminen.

Tuen hakeminen

Yritystukea voi hakea Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman puitteissa kaikille maaseudun alueille. Tukea voi saada kone- ja laiteinvestointeihin, rakentamiseen, kiinteistön hankintaan, aineettomiin oikeuksiin, yritystoiminnan kehittämiseen, esimerkiksi tuotekehitykseen, sekä kahden yrityksesi ensimmäiseksi työllistävän ulkopuolisen henkilön palkkaamiseen.

Lisää tietoa

Lisää tietoa maaseutualueista, kansallisista tukialueista ja muusta tukiin liittyvästä saat alueellisista ELY-keskuksista sekä Maaseutuviraston kotisivuilta www.mavi.fi.