Toinen maksupalveludirektiivi (PSD2)

PSD2 tuo muutoksia asiakkaille

 • PSD2-lyhenteellä tunnettu toinen eurooppalainen maksupalveludirektiivi (Payment Services Directive 2) on EU:n direktiivi, jonka tavoitteena on kehittää sähköisten maksujen markkinoita EU:n sisällä ja edistää kilpailua.
 • Direktiivin tarkoitus on parantaa kuluttajien oikeuksia ja lisää tarjolla olevaa palveluvalikoimaa.
 • Muut toimijat kuin pankit voivat jatkossa asiakkaan suostumuksella tarjota tilitietoja hyödyntäviä uusia palveluita.

Direktiivin muutokset kansalliseen maksupalvelulakiin tulivat voimaan tammikuussa 2018. Sen implementointi kuitenkin tapahtuu vaiheittain, ja kokonaisuudessaan PSD2 astuu voimaan 14.9.2019.

 

PSD2-direktiivi tuo muutoksia

 • Asiakkaan vastuu huolimattomuuteen perustuvasta vastuusta laski 50 euroon 150 eurosta.
 • Asiakkaalla on oikeus saada vastaus mahdollisiin asiakasvalituksiin 15 päivän sisällä.
 • Asiakkaat saavat enemmän tietoa valuutanvaihtokursseista ja -kuluista käyttäessään maksupalveluita, joihin sisältyy valuutanvaihtoa.
 • Kauppiaiden mahdollisuus periä asiakkailta lisäkuluja tavallisimpien maksukorttien, kuten Mastercard-korttien, käytöstä poistui.
 • Sähköisten maksujen turvallisuusvaatimukset ja vaatimus vahvasta tunnistamisesta vähentävät petosten tai väärinkäytösten riskiä.

PSD2 edellyttää asiakkaan vahvaa tunnistamista verkkomaksujen vahvistamiseksi 14.9.2019 alkaen

Vahva tunnistaminen vaaditaan 14.9.2019 alkaen käytettäessä tilitieto- ja maksupalveluita tietoverkon välityksellä niin pankin palveluissa kuin kolmansien osapuolten tarjoamissa palveluissa. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi tilisiirron tekeminen verkkopankissa tai maksaminen maksukortilla verkkokaupassa.

Kun PSD2 astuu voimaan kokonaisuudessaan, voi asiakas maksaa verkossa pelkillä kortin tiedoilla ainoastaan poikkeustapauksissa.

Uudet tunnistautumisen tavat muuttavat turvallista maksamista

 • Vuoden 2019 aikana otamme käyttöön tietyissä verkkopankissa tehdyissä maksuissa tekstiviestitse lähetettävän lisävahvistuskoodin.

  Lue lisää lisävahvistuksesta

Odotettavissa uudenlaisia maksamisen palveluita

Odotettavissa on, että PSD2:n astuessa kokonaisuudessaan voimaan uusien maksutapojen kehitys voimistuu ja syntyy uudenlaisia pankeista riippumattomia maksutapoja nykyisten pankkien tarjoamien luottokorttien, verkkomaksun ja mobiilimaksamisen rinnalle. Pankkien lisäksi näitä palveluita voivat tulevaisuudessa tarjota esimerkiksi yritykset muilta toimialoilta tai finanssiteknologiaan keskittyvät niin sanotut fintech-yritykset.

Tulemme tarjoamaan asiakkaillemme mahdollisuuden halutessaan käyttää näitä kolmansien osapuolien kehittämiä palveluita ja kehitämme jatkossa myös omia PSD2:n mahdollistamia asiakaslähtöisiä palveluitamme.

Muutoksia ja mahdollisuuksia on siis tiedossa, mutta vasta tulevaisuus näyttää tarkemmin, miten maksumarkkinat kehittyvät ja millaisia palveluita asiakkaidemme käyttöön syntyy. PSD2-direktiivin tuoma uusi lainsäädäntö varmistaa, että nämä mahdolliset palvelut ovat turvallisia. Palveluiden käyttöönotosta päättää aina asiakas itse.

Lisää tietoa aiheesta löydät myös mm. finanssiala.fi ja finanssivalvonta.fi.


Kuluttajan oikeudet kun maksat Euroopassa

Your rights when making payments in Europe
 

Oletko palveluiden kehittäjä? – Aktia kehittäjäportaali on avattu.

 
Olemme avanneet kolmansille palveluntarjoajille suunnatun kehittäjäportaalin aktia.fi/openbanking. Kehittäjäportaali mahdollistaa palvelukehittäjille pääsy Aktian ohjelmointirajapintoihin ja kehittämään tulevaisuuden palveluita. Kehittäjäportaalin avaaminen ei vaikuta asiakkaidemme päivittäiseen pankkiasiointiin Aktian kanavissa.