Luottamusverkosto

Aktia toimii vahvan sähköisen tunnistamisen Luottamusverkostossa tunnistusvälineen tarjoajan roolissa. Tämä tarkoittaa sitä, että Aktia ei tarjoa vuoden 2019 jälkeen tunnistuspalvelua yritysasiakkaille (TUPAS). Aktia tarjoaa tunnistuspalvelua Luottamusverkostossa tunnistuksen välityspalveluille.

Aktian asiakkaat voivat edelleen tunnistautua verkkopankkitunnuksilla sekä julkisen että yksityisen sektorin asiointipalveluihin.

Hinnoittelu

Tunnistusvälityspalvelun tarjoajan on suoritettava tunnistuspalvelun käyttöoikeudesta korvaus, joka on kolme senttiä välitettävältä tunnistustapahtumalta. Hintaan lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Muissa kuin Luottamusverkoston palveluissa noudatetaan Aktian voimassa olevaa hinnastoa.

Aktian perimä korvaus on 0,03 euroa (+ alv %) / tunnistustapahtuma.

Aktia Tunnistuspalvelun yleiset sopimusehdot (FI)
Palvelukuvaus
Service Description of the Finnish Trust Network

 

Aktia Nätbetalning logo Lataa Aktia Tunnistuspalvelun logo
Download Aktia Identification Service logo

 

Yhteystiedot

Asiakasyhteys: carola.nyman@aktia.fi
Tekninentuki: ftn-sd@aktia.fi

 
 

The Finnish Trust Network

Aktia is a provider of an identification device in the Finnish Trust Network for strong electronic identification. This means that Aktia does not provide identification services for corporate customers (TUPAS) after 2019. Aktia provides identification services in the Finnish Trust Network for identification broker services.

Aktia's customers can identify themselves also in the future with bank IDs both for public and private sector electronic services.

Pricing

The identification broker service provider must pay a fee for the right of use of the identification service. The fee is three cents per brokered identification event. VAT applicable at the given time is added to the price. In other than Trust Network services Aktia's applicable price list is used.

The fee Aktia charges is 0.03 euro (+ VAT%) / identification event.

Terms and conditions for Aktia's trust network
Service description

Contact information

Customer contact: carola.nyman@aktia.fi
Technical support: ftn-sd@aktia.fi