Yritystilin avaamiseen tarvittavat asiakirjat

Kun avaamme tilin yritykselle, tarvitsemme yritystyypistä riippuen joukon asiakirjoja. Seuraavassa on luettelo asiakirjoista, jotka eri yritysmuodoissa tarvitaan ennen kuin päätös tilin avaamisesta voidaan tehdä.

Toiminimi, ammatinharjoittaja, elinkeinonharjoittaja

 • Kaupparekisteriote (enintään 3 kk vanha)
 • Perusilmoitus, jos toimintasi edellyttää toimilupaa

Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö

 • Yhtiösopimus, josta ilmenevät vastuunalaiset yhtiömiehet
 • Yhtiöjärjestys
 • Jos tilinkäyttöoikeus annetaan ulkopuoliselle, tarvitaan kaikkien vastuunalaisten yhtiömiesten hyväksyntä

Osakeyhtiö

 • Kaupparekisteriote (enintään 3 kk vanha)
 • Yhtiöjärjestys
 • Hallituksen kokouksen pöytäkirja, josta ilmenee päätös tilin avaamisesta sekä se, kenellä on tilinkäyttöoikeus (nimi, henkilötunnus ja kelpoisuus eli onko henkilöllä oikeus käyttää tiliä yksin vai yhdessä toisen kanssa)

Perustettavalta osakeyhtiöltä, jota ei ole vielä merkitty rekisteriin, vaaditaan muuten samat asiakirjat kuin rekisteröidyltä yritykseltä, mutta rekisteriotteen sijaan tulee toimittaa seuraavat asiakirjat:

 • Perustamissopimus eli perustamiskirja
 • Jäljennös kaupparekisteriin tehdystä perusilmoituksesta
 • Diaaritodistus perusilmoituksen saapumisesta kaupparekisteriin

Kiinteistöosakeyhtiö

 • Kaupparekisteriote (enintään 3 kk vanha)
 • Yhtiöjärjestys
 • Hallituksen kokouksen pöytäkirja, josta ilmenee päätös tilin avaamisesta sekä se, kenellä on tilinkäyttöoikeus (nimi, henkilötunnus ja kelpoisuus eli onko henkilöllä oikeus käyttää tiliä yksin vai yhdessä toisen kanssa)

Osuuskunta

 • Kaupparekisteriote (enintään 3 kk vanha)
 • Hallituksen kokouksen pöytäkirja, josta ilmenee päätös tilin avaamisesta sekä se, kenellä on tilinkäyttöoikeus (nimi, henkilötunnus ja kelpoisuus eli onko henkilöllä oikeus käyttää tiliä yksin vai yhdessä toisen kanssa)

Yhdistys

 • Yhdistysrekisteriote
 • Yhdistyksen säännöt
 • Hallituksen kokouksen pöytäkirja, josta ilmenee hallituksen kokoonpano ja jäseniksi valitut sekä päätös tilin avaamisesta sekä se, kenellä on tilinkäyttöoikeus (nimi, henkilötunnus ja kelpoisuus eli onko henkilöllä oikeus käyttää tiliä yksin vai yhdessä toisen kanssa)