Sanastoa

Käsitteitä

English Suomi Svenska
Accorssory guarantee omavelkainen takaus proprieborgen
Advance payment ennakkomaksu förskottsbetalning
Advising Bank ilmoittava pankki aviserande bank
Allowed, permitted sallittu tillåten
Amendment muutos ändring
Applicant toimeksiantaja uppdragsgivare
Application hakemus ansökan
At sight avista avista
Available käytettävissä ( jossakin) disponibel
Beneficiary    edunsaaja, maksun saaja förmånstagare, mottagaren
Beneficiary bank maksun saajan pankki mottagarens bank
Bid bond tarjoustakaus offertgaranti
Carrier rahdinkuljettaja fraktförare
Collection perittävä inkasso
Confirm the Credit vahvistaa remburssi bekräfta remburs
Consignee vastaanottaja mottagare
Correspondent bank välittäjäpankki  
Counter guarantee vastatakaus motgaranti
Delivery order luovutusmääräys överlåtelseorder
Delivery terms toimitusehto leveransvillkor
Delivery terms toimitusehto leveransvillkor
Demand guarantee demand-takuu demand-garanti
Description of goods tavarankuvaus varubeskrivning
Details of payment maksun aihe betalningsgrund
Discrepancy eroavuus avvikelse
Documentary Credit remburssi    remburs
Endorsed in blank avoimesti siirretty endosserad in blanco
Expiry date eräpäivä    förfallodag
Full set täysi sarja full sats
Guarantee takaus    garanti
Irrevocable    peruuttamaton      oåterkallelig
Issuing Bank avaajapankki    öppnande bank
On board laivassa    ombord
Ordering customer / remitter maksaja    betalare
Partial shipment osatoimitus delleverans
Performance bond toimitustakaus    leveransgaranti
Performance guarantee toimitustakaus    leveransgaranti
Port of discharge purkaussatama lossningshamn
Port of loading lastaussatama    lastningshamn
Power of Attorney valtakirja    fullmakt
Prohibited    kielletty    förbjuden
Surrety bond omavelkainen takaus proprieborgen
Surretyship    omavelkainen takaus proprieborgen
Tender    tarjous    offert
Time Credit, Usance Credit maksuajallinen remburssi remburs med betalningstid
Transferable siirrettävissä oleva transferabel
Warranty period takuuaika garantitid
Maintenance guarantee takuuajan takaus  
Warranty guarantee takuuajan takaus  

Lyhenteitä

Lyhenne English   Suomi Svenska
B/E Bill of Exchange vekseli    växel
B/L    Bill of Lading konossementti    konossement
CAD    Cash against documents asiakirjat maksua vastaan dokument mot betalning
D/A    Documents against acceptance asiakirjat vekselin hyväksymistä dokument mot accept av växel
D/C    Documentary Credit remburssi    remburs
D/P Documents against payment asiakirjat maksua vastaan dokument mot betalning
FCL    full container load täysi kontti fullastad container
FCR    Forwarder's Certificate of Receipt huolitsijan vastaanottotodistus av speditören utfärdat mottagningsbevis
GSP    Generalised System of Preferences EU:n yleinen tullietuusjärjestelmä EU:s allmänna tullpreferenssystem
L/C    Letter of Credit remburssi    remburs
LCL    less container load vajaa kontti icke fullastad container
T/T    teletrafic transfer suora maksu direkt betalning
UCP     Uniform Customs and Practice for Documentary Credits Yhdenmukaiset remburssisäännöt Enhetliga rembursregler
 URC Uniform Rules for Collections Yhdenmukaiset perittäväsäännöt Enhetliga inkassoregler
 URDG    Uniform Rules for Demand Guarantees Yhdenmukaiset demand-takuu säännöt Enhetliga demand-garanti regler
 ICC    International Chamber of Commerce Kansainvälinen Kauppakamari Internationala Handelskammaren

Asiakirjoja

English Suomi Svenska
A.TR Movement Certificate A.TR - tavaratodistus A.TR -certifikat
Airwaybill  (AWB) lentorahtikirja flygfraktsedel
Bill of Exchange vekseli växel
Bill of Lading konossementti konossement
Certificate of Origin alkuperätodistus ursprungsbevis
Combined Transport Document yhdistelmäkuljetusasiakirja multimodalt transportdokument
Commercial Invoice kauppalasku handelsfaktura
Draft asete tratta
EUR. 1 Movement Certificate EUR.1 -tavaratodistus EUR.1-certifikat
Export Licence vientilisenssi export licens
GSP Certificate of Origin , Form A  GSP-alkuperätodistus GSP-ursprungsbevis
Inspection Certificate tarkastustodistus inspektionscertifikat
Insurance Policy/ Certificate vakuutuskirja/ vakuutustodistus försäkringsbrev/intyg
International consignment note CMR autorahtikirja bilfraktsedel
Packing List pakkausluettelo packlista
Railwaybill rautatierahtikirja järnvägsfraktsedel