Suorat maksut

Suora maksu (Clean Payment) tarkoittaa sitä, että tavaran toimituksen jälkeen myyjä lähettää suoraan ostajalle kauppalaskun ja muut mahdolliset laivausasiakirjat. Ostaja maksaa laskun pankkinsa kautta maksumääräyksenä tai sekkinä. Kauppaa käydään avoimella tililuotolla (Open Account Terms).

Suorassa maksussa myyjällä on aina riski, että ostaja ei maksa joko maksukyvyttömyyden tai maksuhaluttomuuden vuoksi. Myyjä voi suojautua tätä riskiä vastaan vaatimalla ostajan pankin antaman pankkitakauksen kauppahinnan maksamisesta (Payment Guarantee). On myös mahdollista käyttää standby-remburssia kauppahinnan maksamisen vakuutena.

Jos maksu tapahtuu ennen tavaran toimitusta, kyseessä on ennakkomaksu (Advance Payment).
Ostaja voi suojautua vaatimalla myyjän pankilta ennakkomaksutakauksen (Advance Payment Guarantee) tai standby-remburssin. Silloin ostaja saa kauppahinnan takaisin, jos tavara jää toimittamatta.

 

Tietoa tuonnin takauksista