Tuonnin takaukset

Pienennä ulkomaankaupan riskejä tuonnin takauksilla. Lue tästä eri vaihtoehdoista yrityksellesi niin takauksen ottajana kuin takauksen edunsaajana.

Ostaja takauksen ottajana

Maksutakaus - Payment Guarantee

  • Kauppahinnan maksamisen vakuudeksi myyjälle annettava takaus.

Ostaja takauksen edunsaajana

Ennakkomaksutakaus – Advance Payment Guarantee

  • Viejä voi sopia toimituksensa osittaisesta rahoittamisesta ostajan maksamalla ennakolla. Ostaja edellyttää silloin vakuutta ennakon takaisin maksamisesta siltä varalta, että toimitus tai projektin toteutus keskeytyy tai ne eivät tapahdu sopimuksen mukaisesti.
  • Takuutekstissä todetaan, että takuu voidaan ottaa käyttöön vain osoittamalla, että takuun alainen ennakko todella on suoritettu tietylle viejän/pankin edellyttämälle tilille.   

Suoritus- eli toimitustakaus - Performance Guarantee/Bond

  • Vakuutena tavaran toimittamiselle ja/tai projektin toteuttamiselle sopimusehtojen mukaisesti. Vahinko mahdollisesta toimittamatta tai toteuttamatta jättämisestä korvataan.
  • Takauksen määrä on 5–10 % sopimussummasta.
  • Joskus on tarpeen sitoa takauksen käyttöönotto tekijään tai tapahtumaan, joka on riippuvainen vastapuolen toimenpiteistä.

Esimerkki: Takuun sisällön mukaan se voidaan ottaa käyttöön vasta tilaajan avattua sopimuksen edellyttämän remburssin.

Takuuajan takaus - Warranty Guarantee/Bond, Maintenance Guarantee

  • Takuuaikaisten virheiden tai puutteiden korjaamisen vakuudeksi.
  • Takauksen määrä on 2–5 % toimituksen arvosta.

Ota yhteyttä Aktia Trade Financeen

Takaustyypin valinta               
Mitä takauksen edunsaajan on huomioitava?
Mitä takauksen ottajan on huomioitava? 
Takauksen kulkukaavio           
Ulkomaisen pankkitakauksen käsittely Aktiassa