Tuontiperittävä

Asiakirjaperittävä – tuojan näkökulma

Asiakirjaperittävä on sekä ostajalle että myyjälle turvallisempi maksutapa kuin suora maksu. Myyjä voi saada maksun samalla kun sinä ostajana/tuojana saat haltuusi asiakirjat.

Asiakirjaperittävä (Documentary Collection) tarkoittaa sitä, että myyjä antaa omalle pankilleen toimeksiannon lähettää asiakirjat ostajalle tämän pankin kautta. 

Pankki luovuttaa asiakirjat ostajalle joko käteismaksua tai vekselin hyväksymistä vastaan. Jos osapuolet ovat sopineet maksuajasta, maksu tapahtuu vasta eräpäivänä.

Kun perittäväasiakirjoihin on sisällytetty tavaran hallintaan oikeuttava konossementti (Bill of Lading, B/L), myyjä varmistaa, ettei ostaja saa haltuunsa tavaraan oikeuttavia asiakirjoja ennen kuin ostaja on maksanut tai hyväksynyt vekselin. Riskinä tällöinkin myyjälle on, että ostaja ei maksa ja myyjä joutuu palauttamaan tavaran omalla kustannuksellaan.

Pankki ei ole sitoutunut maksuun, eikä voi vaikuttaa asiaan, jos ostaja on maksukyvytön tai -haluton.

Documents against Payment, CAD, D/P = avistaperittävä
Documents against Acceptance, D/A = maksuajallinen perittävä

Asiakirjaperittävän edut ostajalle

Ostaja voi ennen maksua tai vekselin hyväksymistä varmistaa asiakirjoista, että tavara on lähtenyt.

Tuontiperittävän ohjaaminen Aktiaan

Asiakirjojen ja maksun nopeuttamiseksi ostajan tulee ilmoittaa myyjälle pankkiyhteytensä seuraavasti:

Aktia Bank plc
Trade Finance
Mannerheimintie 14 A, 00100 Helsinki, Finland
SWIFT: HELSFIHH

Aktia ilmoittaa asiakkaalle perittävän saapumisesta kirjeitse. Ostaja voi lunastaa perittäväasiakirjat omasta konttoristaan maksua tai vekselin hyväksymistä vastaan. Pankki ei vastaa asiakirjojen oikeellisuudesta. Ostaja voi tarkastaa asiakirjat pankissa ennen niiden lunastamista. Pankki toimii ulkomaisen toimeksiantajan ohjeiden mukaisesti, ja kaikkiin muutoksiin vaaditaan ulkomaisen toimeksiantajan hyväksyminen.

Kansainväliset säännöt

Pankit noudattavat perittävien käsittelyssä Kansainvälisen kauppakamarin yhdenmukaisia perittäväsääntöjä (ICC Uniform Rules For Collections; URC 522). Ne voi tilata osoitteesta www.icc.fi.

Haluatko lisätietoja?

Aktia Trade Finance
Perittävän kulkukaavio 
Miten suojaudut valuuttakurssiriskeiltä?