Tuontiremburssi

Remburssi maksutapana tuojan kannalta

Käyttämällä maksutapana remburssia kaupan osapuolet pyrkivät kumpikin turvaamaan omat etunsa: myyjä riskittömän rahansaannin ja ostaja sopimuksen mukaisen toimituksen. Remburssissa pankki sitoutuu ostajan puolesta maksamaan kauppahinnan myyjälle tämän esitettyä pankille remburssin ehtojen mukaiset; tavaran toimitusta osoittavat asiakirjat.

Remburssi on ostajan pankin peruuttamaton sitoumus kauppahinnan maksamisesta myyjälle. Sitoumus annetaan, eli remburssi avataan jo ennen tavaran toimitusta ja peruuttamattomana se antaa myyjälle varmuuden maksun saannista.

Voidakseen sitoutua peruuttamattomasti avaajapankki vaatii ostajalta joko remburssin määrän käteisenä (katettu remburssi) tai vakuuden (luotollinen remburssi). Mikäli kyseessä on luotollinen remburssi, vaaditaan aina luottokäsittely ostajan omassa pankissa.

Remburssimaksu on aina ehdollinen. Maksu ei siirry myyjälle ennen kuin tämä on täyttänyt omat velvollisuutensa, eli lähettänyt tavaran ja esittänyt remburssiehtojen mukaiset asiakirjat pankille. Pankkien toimenpiteet koskevat asiakirjoja eivät tavaroita, palveluja tai suoritteita, joihin asiakirjat saattavat liittyä.

Remburssin ehdot asettaa ostaja, mutta ne perustuvat kauppasopimukseen. Kauppaneuvotteluissa on siksi mietittävä tarkoin, mitkä kaupan ehdoista on syytä ottaa huomioon remburssinehdoissa, koska  remburssit ovat kauppa- ja muista sopimuksista erillisiä sitoumuksia, eivätkä tällaiset sopimukset sido pankkeja vaikka niihin viitattaisiin remburssissa.

Remburssi voi olla avista- tai aikaremburssi. Avistaremburssissa maksu tapahtuu, kun remburssiehtojen mukaiset asiakirjat esitetään pankille. Aikaremburssissa myyjä on myöntänyt maksuaikaa, jolloin maksu tapahtuu eräpäivänä remburssissa määritellyn maksuajan mukaisesti.

Avaus lähetetään myyjälle myyjän oman pankin tai muun kirjeenvaihtajapankin kautta. Kun tavarat on laivattu ja tarvittavat asiakirjat (kauppalasku, kuljetusasiakirja jne.) ovat koossa, myyjä esittää ne pankilleen remburssissa määritellyn esittämisajan puitteissa.

Sekä myyjän että ostajan pankit tarkastavat asiakirjat ja siis maksun oikeellisuuden. Jos asiakirjat eivät ole ehtojen mukaiset, ostaja voi joko hyväksyä tai hylätä virheelliset asiakirjat. Ostaja saa asiakirjat haltuunsa vasta, kun ne on hyväksytty. Maksu tapahtuu remburssin ehtojen mukaan joko heti (avistaremburssi) tai eräpäivänä (maksuajallinen remburssi).

Remburssi on ulkomaankaupan maksutapa, jota käytetään varsinkin kaukomaiden kanssa käytävässä kaupassa, mutta myös Euroopan kaupassa, mikäli kauppasumma on suuri, kyseessä on uusi kauppasuhde tai tilauksesta valmistettava tavara. Yleensä remburssin valinta maksutavaksi johtuu myyjästä, joka haluaa turvata maksun saannin

Rembursseja käsiteltäessä noudatetaan Kansainvälisen kauppakamarin yhdenmukaisia remburssisääntöjä (International Chamber of Commerce, ICC, Uniform Customs and Practice for Documentary Credits; UCP600). Sääntöjä voi tilata ICC Palvelu Oy:stä www.icc.fi.

Edut ostajan kannalta

  • Remburssin ehdot asettaa ostaja, joka täten voi painottaa itselleen tärkeitä asioita sekä valvoa tavaran toimitusta
  • Toimittamattomuusriski poistuu, kun vaaditaan kuljetusasiakirja, joka osoittaa, että tavara on toimitettu sovitun mukaisesti
  • Rahoitusmahdollisuus aikaremburssia käyttämällä
    • Mikäli myyjä on myöntänyt maksuaikaa,  avataan maksuajallinen tuontiremburssi,  jolloin maksu  tapahtuu remburssissa määriteltynä eräpäivänä esim. 90 pv laivauksesta


Haluatko tietää lisää?

Remburssin kulkukaavio
Remburssitermejä
Tuontiremburssin käsittely Aktiassa
Tuontiremburssihakemusmalli
Tuontiremburssihakemuslomakkeen täyttöohjeet
Aktian vahvistamat tuontiremburssin yleiset ehdot