Standby-remburssi

Standby-remburssi on luonteeltaan takuusitoumus, jota käytetään vakuutena pankkitakauksen tapaan. Vaateen esittämisen sijaan maksu tapahtuu standby-remburssiin esitettävien asiakirjojen perusteella.

Standby-remburssi (Standby Letter of Credit) soveltuu moniin käyttökohteisiin, ja sen sisältö määräytyy osapuolten tarpeiden ja yhteisen sopimuksen pohjalta. Kun kaupallisen remburssin tarkoitus on sen aktiivinen käyttö, standby-remburssin tarkoitus on olla passiivinen vakuus, jota käytetään vasta, kun tulee tarve realisoida vakuus.

Standby-remburssi on itsenäinen avaajapankin peruuttamaton sitoumus irrallaan muista sopimuksista. Edunsaajan pankki voi vahvistaa standbyn, jolloin edunsaajalta poistuu avaajapankkiin ja -maahan liittyvät riskit.

Standby-remburssin käyttö maksutakauksena

Tavallisessa kaupallisessa remburssissa on tarkoituksena, että remburssin "takaama" maksu siirtyy ostajalta myyjälle samalla kun tavaran toimitusta osoittavat remburssin mukaiset asiakirjat siirtyvät myyjältä ostajalle pankkien kautta. Pankki valvoo maksua ja asiakirjojen luovuttamista.

Käytettäessä standby-remburssia maksun takaamiseksi myyjä toimittaa tavaran ja lähettää vientiasiakirjat suoraan ostajalle, joka maksaa myyjälle suorana maksuna kauppasopimuksessa sovittujen maksuehtojen mukaisesti.  Jos ostaja ei maksa laskua suorana maksuna kauppasopimuksen mukaisesti, myyjä saa rahansa esittämällä standby-remburssin mukaiset asiakirjat remburssin voimassaoloaikana.

Standby-remburssin idea on, kuten nimestäkin ilmenee, olla taustalla vakuutena. Se otetaan käyttöön vain sopimusrikon yhteydessä – tässä tapauksessa, kun ostaja ei täytä maksuvelvollisuuttaan.

Osapuolten on syytä määritellä, minkä ajan kuluessa maksun erääntymisestä vaateen voi tehdä (esittää standby-remburssissa ilmoitetut asiakirjat) sekä ovatko osakäytöt sallittuja.

Standby-remburssilla ei yleensä taata vain yhden kaupan maksua, vaan tietyn ajan kuluessa maksettavia maksuja. Standby sopii hyvin esimerkiksi vuosisopimuksella tehtyjen kauppojen maksujen vakuudeksi, kun etukäteen osataan arvioida toimitettava tavaramäärä ja keskimäärin auki olevien maksujen määrä.

Standby-remburssiin sovellettavat säännöt

Standby-remburssi on muodoltaan hyvin samanlainen kuin kaupallinen remburssi, ja sen käsittelyssä käytetään soveltuvin osin Kansainvälisen Kauppakamarin (International Chamber of Commerce, ICC) yhdenmukaisia remburssisääntöjä (UCP 600) tai International Standby Practices, ISP98, jotka on laadittu nimenomaan standby-remburssikäytäntöä silmällä pitäen. www.icc.fi

Standby-remburssia voi muiden takauksien tavoin käyttää myös

  • tarjoustakauksena (Bid Bond, Tender Guarantee)
  • ennakkomaksutakauksena (Advance Payment Guarantee)
  • toimitustakauksena (Performance Bond/Guarantee)
  • takuuajan takauksena (Guarantee for a Guarantee Period)
  • lainan/sekkitilin vakuutena (Collateral för Loan/Credit Line)
  • erilaisten kaupallisten tai taloudellisten tarkoitusten vakuutena


Käytätkö standby-remburssia vakuutena? Ota yhteyttä Aktia Trade Financeen