Vientikaupan takaukset

Pienennä ulkomaankaupan riskejä viennin takauksilla. Lue tästä eri vaihtoehdoista yrityksellesi niin takauksen ottajana kuin takauksen edunsaajana.

Myyjä takauksen ottajana

Ennakkomaksutakaus – Advance Payment Guarantee

 • Viejä voi sopia toimituksensa osittaisesta rahoittamisesta ostajan maksamalla ennakolla. Ostaja edellyttää silloin vakuutta ennakon takaisin maksamisesta siltä varalta, että toimitus tai projektin toteutus keskeytyy tai ne eivät tapahdu sopimuksen mukaisesti.
 • Takuutekstissä todetaan, että takuu voidaan ottaa käyttöön vain osoittamalla, että takuun alainen ennakko todella on suoritettu viejän pankin edellyttämälle tilille.   

Suoritus- eli toimitustakaus - Performance Guarantee/Bond

 • Vakuutena tavaran toimittamiselle ja/tai projektin toteuttamiselle sopimusehtojen mukaisesti. Vahinko mahdollisesta toimittamatta tai toteuttamatta jättämisestä korvataan.
 • Takauksen määrä on 5–10 % sopimussummasta.
 • Joskus on tarpeen sitoa takauksen käyttöönotto tekijään tai tapahtumaan, joka on riippuvainen vastapuolen toimenpiteistä.
  • Esimerkki: Takuutekstissä mainitaan, että takuu voidaan ottaa käyttöön vasta tilaajan avattua sopimuksen edellyttämän remburssin.

Takuuajan takaus - Warranty Guarantee/Bond, Maintenance Guarantee

 • Takuuaikaisten virheiden tai puutteiden korjaamisen vakuudeksi.
 • Takauksen määrä on 2–5 % toimituksen arvosta.

Tarjoustakaus - Tender Guarantee / Bid

 • Kansainväliseen tarjouskilpailuun osallistuvan yrityksen tulee tarjouksen antamisen yhteydessä järjestää tarjoustakaus, joka korvaa tilaajalle vahingon, jos viejä
  • vetäytyy tarjouksesta ennen määräajan umpeutumista.
  • ei allekirjoita sopimusta.
  • ei järjestä tarjouksen edellyttämää toimitusaikaista vakuutta, vaikka sopimus on allekirjoitettu.
        
 • Usein tilaajana on valtio tai valtionyhtiö.
 • Takauksen määrä on noin 2–5 % tarjouksen määrästä.
 • Tämän takauksen erityispiirteenä on, että se usein johtaa velvoitteeseen antaa projektiin jatkossakin tarvittavat takaukset, jos sopimus solmitaan. Tämä tulee ottaa huomioon jo tarjoustakausta annettaessa.

Myyjä takauksen edunsaajana

Maksutakaus - Payment Guarantee

 • Kauppahinnan maksamisen vakuudeksi myyjälle annettava takaus.


Haluatko lisätietoja?

Ota yhteyttä Aktia Trade Financeen
Takaustyypin valinta
Takauksen edunsaajan huomioitava
Takauksen kulkukaavio
Ulkomaisten pankkitakausten käsittely Aktiassa