Vientiperittävä

Asiakirjaperittävä (Documentary Collection) on sekä ostajalle että myyjälle turvallisempi maksutapa kuin suora maksu. Saat myyjänä maksun samalla kun ostaja/tuoja saa haltuunsa asiakirjat.

Vientiperittävä toimii näin

Vientiperittävä tarkoittaa sitä, että myyjä antaa omalle pankilleen toimeksiannon lähettää asiakirjat ostajalle tämän pankin kautta. Pankki luovuttaa asiakirjat ostajalle joko käteismaksua (Documents against Payment D/P) tai vekselin hyväksymistä vastaan, jos osapuolet ovat sopineet maksuajasta (Documents against Acceptance D/A).

Kun perittäväasiakirjoihin on sisällytetty tavaran hallintaan oikeuttava konossementti (Bill of Lading, B/L), myyjä varmistaa, ettei ostaja saa haltuunsa tavaraan oikeuttavia asiakirjoja ennen kuin ostaja on maksanut tai hyväksynyt vekselin.

Pankki ei ole sitoutunut maksuun, eikä voi vaikuttaa asiaan, jos ostaja on maksukyvytön tai -haluton. Perittävän käyttä edellyttää aina ostajan maksukyvyn tarkkaa arviointia.

Pankit noudattavat perittävien käsittelyssä Kansainvälisen kauppakamarin yhdenmukaisia perittäväsääntöjä (ICC Uniform Rules For Collections; URC 522) www.icc.fi.

Selitykset

Documents against Payment, D/P = avistaperittävä
Documents against Acceptance, D/A = maksuajallinen perittävä

Asiakirjaperittävän edut myyjälle

Voit myyjänä varmistaa, että ostaja ei saa asiakirjoja ennen kuin ostaja on maksanut tai hyväksynyt vekselin.

Lue myös

Vientiperittävän kulkukaavio
Vientiperittävän käsittely Aktiassa
Vientiperittävätoimeksiannot
Miten suojaudut valuuttakurssiriskeiltä?

Haluatko lisätietoja? Ota yhteyttä Aktia Trade Financeen