Vientiremburssi

Remburssi on turvallisin maksutapa niin sinulle myyjänä kuin ostajallekin. Sen avulla pienennät kaupanteon riskejä. Se sopii erityisesti uusiin asiakassuhteisiin, kun myynnin kohteena on erikoisvalmisteisia, tilauksesta valmistettavia tavaroita tai ostajan maan taloudellinen ja poliittinen tilanne on epävakaa.

Molemmat osapuolet hyötyvät remburssista

Yleensä remburssi valitaan maksutavaksi myyjän vaatimuksesta. Myyjä haluaa rahansa ennen tavaran toimitusta ollakseen varma maksun saannista. Käytännössä ostaja ei kuitenkaan ole halukas maksamaan ennakkoon, vaan haluaa varmistua siitä, että saa vastineen rahoilleen. Remburssilla voidaan täyttää molempien osapuolten vaatimukset. Remburssi toimii samanaikaisesti sekä maksunvälitysinstrumenttina että maksun "takaajana". Pankit valvovat maksun suorittamista ja tavaran toimitusta osoittavien asiakirjojen luovuttamista. Remburssi voi samalla toimia molempien osapuolten rahoitusinstrumenttina.

Lue lisää vientiremburssista rahoitusvälineenä

Remburssi on ostajan pankin kirjallinen sitoumus maksaa kauppahinta myyjälle. Sitoumus on peruuttamaton, eikä sitä voi muuttaa ilman asianomaisten suostumusta. Remburssimaksu on aina ehdollinen. Myyjä saa maksun vasta täytettyään remburssin ehdot eli toimitettuaan tavaran ja esitettyään ehtojen mukaiset asiakirjat pankille.

Tämän vuoksi myyjän hyväksi avattua remburssia ei voi käyttää esimerkiksi valmistusaikaisen rahoituksen vakuutena. Jos remburssin ehtojen mukaisia asiakirjoja ei esitetä remburssin voimassaoloaikana, remburssi erääntyy käyttämättömänä, ja pankin sitoumus lakkaa.

Remburssin avaus lähetetään myyjälle tämän oman pankin tai muun kirjeenvaihtajapankin välityksellä. Myyjän pankkia pyydetään ilmoittamaan remburssi ilman vahvistusta tai vahvistettuna. Kun pankki päättää vahvistaa remburssin, se arvioi kyseisen maan maa- ja pankkiriskin sekä muut vahvistukseen liittyvät riskit. Kun pankki ilmoittaa remburssin vahvistettuna, myyjän pankki sitoutuu maksamaan remburssin samalla tavalla kuin avaava pankki eli myyjältä poistuu maa- ja pankkiriski.

Koska ainoastaan remburssiehtojen mukaisten asiakirjojen esittäminen takaa, että myyjä saa maksun remburssista, myyjän tulee tarkistaa remburssiavauksen ehdot huolellisesti ennen remburssin hyväksymistä kaupan vakuudeksi.

Tarkistettava vientiremburssin avauksesta

Edut myyjälle

  • Varmuus maksun saannista edellyttäen, että ehdot täyttyvät.
  • Myyjä välttää mahdollisen maa- ja pankkiriskin pyytämällä, että sen oma pankki vahvistaa remburssin.
  • Maksun saannin nopeus.
  • Kun ostajalle myönnetään maksuaikaa (joskus kilpailukeino), myyjä voi diskontata toimituksen jälkeen remburssisaatavansa vahvistetun maksuajallisen remburssin perusteella.

Remburssin molemmat osapuolet hyötyvät siitä, että maksu ja asiakirjat kulkevat luotettavan ja puolueettoman osapuolen kautta. Lisäksi pankilla on asiantuntemusta ja kokemusta monimutkaisista maksujärjestelyistä.

Remburssien käsittely perustuu Kansainvälisen Kauppakamarin Yhdenmukaisiin remburssisääntöihin (International Chamber of Commerce, ICC) Uniform Customs and Practice for Documentary Credits; UCP600. Säännöt voi tilata ICC Palvelu Oy:stä osoitteestawww.icc.fi.

Haluatko lisätietoja? Ota yhteyttä Aktia Trade Financeen    
 

Lue myös

Remburssin kulkukaavio
Vientiremburssiin liittyviä käytännön toimenpiteitä
Tarkistettava vientiremburssin avauksesta
Huomioitava vientiasiakirjoja laadittaessa
Vientiremburssi rahoitusinstrumenttina