Vientiremburssi rahoitusinstrumenttina

Kun käytät remburssia rahoitusinstrumenttina, sinun on myyjänä mahdollista tarjota ostajalle maksuaikaa sitomatta omia varojasi.

Diskonttauksen edellytyksenä on, että

  • Myyjä on myöntänyt ostajalle maksuaikaa ja myyjän hyväksi on avattu maksuajallinen remburssi eli aikaremburssi.
  • Vientiremburssi on viejän pankin vahvistama, jolloin vahvistava pankki on ottanut kantaakseen avaajapankkiin liittyvän maa- ja pankkiriskin sekä asiakirjariskin eli vahvistava pankki on sitoutunut maksamaan remburssin myyjälle, mikäli remburssiehtojen mukaiset asiakirjat on esitetty.

Diskonttaus

  • Laivauksen jälkeen myyjä esittää vahvistavalle pankille asiakirjat . Jos vahvistava pankki toteaa, että remburssin ehdot on täytetty, diskonttaus on mahdollinen.
  • Viejä toimittaa vahvistavalle pankille kirjallisen diskonttauspyynnön, joka sisältää saatavan siirron pankille.
  • Vahvistava pankki diskonttaa eli maksaa myyjälle remburssin määrän vähennettynä pankin kuluilla (remburssipalkkiot, korko- ja diskonttauskulut yms.) lopullisena suorituksena remburssista.
  • Vahvistava pankki saa suorituksen remburssista avaajapankilta remburssissa määriteltynä eräpäivänä.

Vientiremburssin käyttö rahoitusinstrumenttina vaatii aina viejän oman pankin vahvistuspäätöksen. Siksi viejän on hyvä varmistaa jo kauppasopimuksen neuvotteluvaiheessa, että hänen pankkinsa on valmis ottamaan maa- ja pankkiriskin varsinkin, jos riskiaika on pitkä.
Vahvistettua aikaremburssia voi tapauskohtaisesti käyttää sekä lyhyt- että pitkäaikaiseen rahoitukseen riippuen maasta, pankista, tuotteesta.

Lue myös vientiremburssista

Haluatko lisätietoja? Ota yhteyttä Aktia Trade Financeen