Äga och förvalta skog

Som skogsägare har du en värdefull förnybar naturresurs. Väl förvaltad har den inte bara betydande ekonomiskt värde, utan också värden i form av rekreation som jakt och fiske samt andra natur- och miljöupplevelser.

Skog är ett allt populärare placeringsobjekt och kan ses som ett alternativ om du vill fördela din förmögenhet i olika tillgångsslag. Skogens reella avkastning under en längre tidsperiod är enligt undersökningar 2 - 5 procent. Den varierar inte så mycket från år till år och kan närmast jämföras med statsobligationer.

Skogen mår bäst av att ha en engagerad ägare som aktivt sköter om sin resurs. Men att äga skog behöver inte enbart handla om ekonomiska värden. De allra flesta skogsfastigheter har områden som kan lämnas helt eller delvis utanför skogsbruksverksamheten, och då är det andra värden än de ekonomiska som är betydelsefulla.

Kontakta oss

Kontakta oss om du ska köpa en skogsfastighet. Våra finansierings¬rådgivare ger dig snabbt besked om dina finansieringsmöjligheter.

Finansiera skogsfastighet

Generationsväxling
 

Håll isär skogsbrukets och din egen ekonomi med olika konton. Läs mera om kontoalternativen.