Virkeshandel

Under skogsbeståndets omloppstid kan du göra två till fyra avverkningar som ger dig virkesinkomster. Om du placerar inkomsterna väl så kan de ge dig avkastning i många år framåt.
Det här är de två vanligaste formerna av virkesförsäljning.

Rotförsäljning

Den vanligaste formen för virkesförsäljning är så kallad rotförsäljning. Med ett rotförsäljningskontrakt överlåter du avverkningsrätten till en virkesuppköpare. Då sköter de avverkning, drivning och transport av virket till vidareförädling.

Avverkningsmängderna i avtalet är uppskattningar. Den slutliga virkesmängden vet du först när avverkningen är slutförd. Det vill säga när virket är uppsågat i olika sortiment och uppmätt, endera vid fabrik eller vid avverkning av skogsmaskinens apterings- och mätdator.

Leveransförsäljning

Väljer du att sälja genom leveransförsäljning förbinder du dig att leverera en viss mängd, till ett visst ställe, inom en överenskommen tidpunkt. Du kan själv sköta allt från avverkning till utkörning eller så kan du anlita en skogsentreprenör eller skogsvårdsföreningens/skogsrevirets avverkningsservice som gör det för dig.

Tänk på

Varje avverkning där utfallet är saluvirke fordrar en anmälan till skogscentralen. Den görs oftast av din virkesuppköpare eller skogsvårdsföreningens/ skogsrevirets fackman.

Placera virkesinkomsterna på bästa sätt

Kontakta oss för att diskutera hur du ska ta vara på dina virkesinkomster. Om du placerar dem kan de ge dig löpande avkastning under lång tid. Våra placeringsspecialister kartlägger din placeraprofil och ger dig förslag till olika placeringsalternativ.